Emócia a metafyzika

Ten ŽIVOT vytvorí práve to, že niečo cítim.
A to, že niečo cítim vytvorí tú  energiu, ktorá sa tam môže pohybovať.
A keď sa niečo pohybuje, tak tým pohybom vytváram teplo a prinášam tam zmenu.
Pretože ten pohyb, je práve tá EMÓCIA.
EMÓCIA JE ENERGIA V POHYBE.
A pohyb vytvára teplo. A keď vytvorím absolútne čistú emóciu Lásky, bezpodmienečnej lásky, tak vytvorím také teplo, že necítim chlad, ani v paláci, ktorý je postavený z ľadu.
Je to práve tá emócia čistej bezpodmienečnej Lásky, ktorá to teplo vytvorí.
A čím menej Lásky máme v sebe, tým viacej cítime chlad.
A Život tomu miestu dávame práve prostredníctvom našich emócií a pocitov.
Pretože oni vytvárajú energiu, ktorá nás samých, ale nie len nás samých, ale úplne všetko v celom Vesmíre poháňa dopredu.
A čím viacej Lásky je našou súčasťou, tak tým ľahšie sa v našich životoch pohybujeme.

A ten chrám z ľadu bol daný ako obraz, aby ste pochopili, že Láska prináša život a pohyb práve prostredníctvom vás samých  tým,  že sami v sebe dokážete vytvárať emóciu Lásky a všade tam, kde s touto emóciou prichádzate, vytvárate  život kdekoľvek,  aj v prostredí večného ľadu.
A Vy ako ľudské bytosti sa svojimi životmi a bytím na Matke Zemi učíte práve túto emóciu bezpodmienečnej lásky v svojom vnútri, vo svojom srdci, celou svojou bytosťou vytvárať a žiť na Matke Zemi.
To je podstata bytia na Matke Zemi.
Preto bola Matka Zem zrodená,  aby tu bytosti mohli prežívať emóciu Lásky, aby teda prežívali, preciťovali a vnímali  SAMI SEBA.

ZDIEĽANIE je rovnako darom energie Lásky.
Vy sami potom budete vedieť, ako sa môžete v podobných situáciách rozhodovať, alebo dokonca týmto situáciám predchádzať, aby ste ich ani nemuseli prežívať, pretože sa v živote prostredníctvom svojho VEDOMÉHO a SLOBODNÉHO  rozhodovania  a konania,  dokážete týmto situáciám vyhnúť a naučíte sa im predchádzať.
A že to dokážete,  je darom  Zákona  V JEDNOTE JE SILA.

A opäť tu máte Láskou navzájom medzi sebou všetko prepojené a previazané.
Na Matke Zemi je alfou i omegou Láska.
Na Matke Zemi  je všetkým Emócia Lásky, Energia Lásky a Teplo Lásky, ktoré Láskou vytvoríte.
Na Matke Zemi  všetko bolo z Lásky zrodené.
Na Matke Zemi sa všetko rodí z energie Lásky, pretože Láska je  neoddeliteľnou a nedeliteľnou súčasťou Matky Zeme.

A to je na jednej strane ten pohyb vpred, ktorý v špirále prináša Láska.
A to je na druhej strane tá strnulosť, do ktorej vás v tom kruhu uzatvára strach.
A ten pohyb vpred, ktorý prináša Láska, je POKROK.
A vedzte, že POKROK je možný len vtedy, keď je MIER.
Strach, ktorý prináša vojny, nepokoje, biedu, chudobu a hlad, neumožňuje žiadny pokrok vpred.
A preto strach vytvára boj, nepokoje a vojny, pretože vtedy nie je možný žiadny Pokrok a vtedy sa ako ľudské bytosti, ale aj ako spoločnosť, či civilizácia, nedokážete vymaniť z jeho zovretia a moci.
Ako ľudské bytosti, ako ľudská spoločnosť, ako civilizácie napredujete v Láske dopredu a vytvoríte POKROK len vtedy a len vtedy, keď je MIER.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Pridaj komentár