Emócia a metafyzika -1.časť

Ten ŽIVOT vytvorí práve to, že niečo cítim.
A to, že niečo cítim vytvorí tú  energiu, ktorá sa tam môže pohybovať.
A keď sa niečo pohybuje, tak tým pohybom vytváram teplo a prinášam tam zmenu.
Pretože ten pohyb, je práve tá EMÓCIA.
EMÓCIA JE ENERGIA V POHYBE.
A pohyb vytvára teplo.
A keď vytvorím absolútne čistú emóciu Lásky, bezpodmienečnej lásky, tak vytvorím také teplo, že necítim chlad, ani v paláci, ktorý je postavený z ľadu.
Je to práve tá emócia čistej bezpodmienečnej Lásky, ktorá to teplo vytvorí.
A čím menej Lásky máme v sebe, tým viacej cítime chlad.
A Život tomu miestu dávame práve prostredníctvom našich emócií a pocitov.
Pretože oni vytvárajú energiu, ktorá nás samých, ale nie len nás samých, ale úplne všetko v celom Vesmíre poháňa dopredu.
A čím viacej Lásky je našou súčasťou, tak tým ľahšie sa v našich životoch pohybujeme.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár