Emócia a metafyzika -1.časť

Ten ŽIVOT vytvorí práve to, že niečo cítim.
A to, že niečo cítim vytvorí tú  energiu, ktorá sa tam môže pohybovať.
A keď sa niečo pohybuje, tak tým pohybom vytváram teplo a prinášam tam zmenu.
Pretože ten pohyb, je práve tá EMÓCIA.
EMÓCIA JE ENERGIA V POHYBE.
A pohyb vytvára teplo.
A keď vytvorím absolútne čistú emóciu Lásky, bezpodmienečnej lásky, tak vytvorím také teplo, že necítim chlad, ani v paláci, ktorý je postavený z ľadu.
Je to práve tá emócia čistej bezpodmienečnej Lásky, ktorá to teplo vytvorí.
A čím menej Lásky máme v sebe, tým viacej cítime chlad.
A Život tomu miestu dávame práve prostredníctvom našich emócií a pocitov.
Pretože oni vytvárajú energiu, ktorá nás samých, ale nie len nás samých, ale úplne všetko v celom Vesmíre poháňa dopredu.
A čím viacej Lásky je našou súčasťou, tak tým ľahšie sa v našich životoch pohybujeme.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár