Manipulácie a zneužitie symbolu pyramídy – 3.časť

Otázka: Stretla som sa s názorom, že Sloboda je na jednej strane mince a na druhej strane mince je Zodpovednosť a že si musíme vybrať len jednu z nich. Uvedomila som si, že ten človek nesprávne pochopil posolstvo, ktoré k nemu prišlo, pretože Sloboda je spolu so Zodpovednosťou na jednej strane mince, pretože sú nedeliteľné, neoddeliteľné a nerozdeliteľné a na tej druhej strane mince je NESLOBODA, je to tak ?

Odpoveď: Áno, samozrejme, lebo so slobodnou vôľou prichádza aj Zodpovednosť.
Lebo keď sa človek rozhodne a rozhoduje sa slobodne, vyplýva z toho Zodpovednosť.
Je to prevzatie tej vlastnej Zodpovednosti za to rozhodnutie a skutok a to platí aj pre myšlienky, slová, pocity a emócie, ktoré každá ľudská bytosť  v sebe samej vytvára. 
Slobodná vôľa a Zodpovednosť sú ako spojené nádoby a nie sú od seba rozdelené.
Sú ľudské bytosti, ktoré sa kvázi slobodne rozhodnú, ale nie sú ochotné prijať Zodpovednosť za svoje rozhodnutie, lebo to prináša zmeny v živote ľudskej bytosti, pretože slobodná vôľa prináša dôsledky a za tie treba prevziať  práve tú Zodpovednosť.
Je to tak preto, lebo práve tie dôsledky slobodnej vôle a slobodných rozhodnutí sa dotýkajú aj druhých ľudských bytostí, napríklad- zmena práce, zmena bývania a pod.,  lebo to výrazne ovplyvní  aj ostatné ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou života tej ľudskej bytosti, ktorá sa rozhodla a tú zmenu urobila.
Práve preto sa potrebuje naučiť vnímať a prijímať Zodpovednosť v tých širších súvislostiach ako nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť  Slobodnej vôle, aby ste sa naučili a dokázali SLOBODNE ROZHODOVAŤ.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Chrám Matky Zeme, pyramída Lásky a pyramída Slnka pri meste Visoko v BIH ( odfotené z pyramídy Mesiaca)