Posolstvo spravodlivosti

Strácate Lásku z vašich životov.
A v Láske je skrytá Pravda.
A v Pravde je ukrytá Láska.
Ak stratíte Lásku, potom neuvidíte Pravdu.
Ak nevidíte Pravdu, neviete sa postaviť za Spravodlivosť, a tak sa Spravodlivosť stratí v spoločnosti.
Ak sa stratí Spravodlivosť a ani nevidíte, kde je Pravda, potom strácate Vieru v Lásku a Dôveru v seba samých.
Ak stratíte Vieru a Dôveru, zomiera Nádej vo vás samých a stratí sa Láska z celej spoločnosti aj z vás samých.

Ak nemáte Spravodlivosť sami v sebe, tak nebude Spravodlivosť ani vo vašej spoločnosti.
Nemôžete mať Spravodlivosť vo svojom vnútri, keď neviete Odpúšťať sami sebe.
Neviete Odpúšťať sami sebe, ak nemáte vo svojom srdci Súcit a súcitnú lásku.
Súcit nemáte, ak ste neprevzali Zodpovednosť za všetko, čo sa vo vašom živote deje a čo prežívate.
Zodpovednosť nedokážete prevziať, pretože vám to nedovolí vaša pýcha, pretože ak by ste tak urobili,
museli by ste sa prestať cítiť byť obeťou.
Každá krivda vo vašom živote vám niečo zrkadlí a ukazuje.
Zrkadlí a ukazuje Vám to, čo neprijímate, čo nevidíte vedome,  ale aj to, čo nechcete vedome vidieť.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

MESSAGE OF JUSTICE Part 1.
More in English in PDF

MESSAGE OF JUSTICE Part  2.
More in English in PDF