Posolstvo spravodlivosti-2.časť

Ak nemáte Spravodlivosť sami v sebe, tak nebude Spravodlivosť ani vo vašej spoločnosti.
Nemôžete mať Spravodlivosť vo svojom vnútri, keď neviete Odpúšťať sami sebe.
Neviete Odpúšťať sami sebe, ak nemáte vo svojom srdci Súcit a súcitnú lásku.
Súcit nemáte, ak ste neprevzali Zodpovednosť za všetko, čo sa vo vašom živote deje a čo prežívate.
Zodpovednosť nedokážete prevziať, pretože vám to nedovolí vaša pýcha, pretože ak by ste tak urobili,
museli by ste sa prestať cítiť byť obeťou.
Každá krivda vo vašom živote vám niečo zrkadlí a ukazuje.
Zrkadlí a ukazuje Vám to, čo neprijímate, čo nevidíte vedome,  ale aj to, čo nechcete vedome vidieť.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

MESSAGE OF JUSTICE Part  2.

More in English in PDF

Posolstvo spravodlivosti-1.časť

Strácate Lásku z vašich životov.
A v Láske je skrytá Pravda.
A v Pravde je ukrytá Láska.
Ak stratíte Lásku, potom neuvidíte Pravdu.
Ak nevidíte Pravdu, neviete sa postaviť za Spravodlivosť, a tak sa Spravodlivosť stratí v spoločnosti.
Ak sa stratí Spravodlivosť a ani nevidíte, kde je Pravda, potom strácate Vieru v Lásku a Dôveru v seba samých.
Ak stratíte Vieru a Dôveru, zomiera Nádej vo vás samých a stratí sa Láska z celej spoločnosti aj z vás samých.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

MESSAGE OF JUSTICE Part 1.

More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm               stredný rozmer / priemer
veľký rozmer / priemer 15 cm           najväčší rozmer / priemer 25 cm