Spomienky a nevedomé roviny – 2.časť

Otázka: Prosím o vysvetlenie, čo sa stane, keď si energie z tých emócií, pocitov a bolestí, ktoré sme vytvorili v svojich minulých životoch, ale sme ich počas toho minulého života nespracovali, prinesieme do života Tu a Teraz?
Odpoveď: Tým, že ste si sami o sebe v tom minulom živote vytvorili nesmierne veľa pochybností, nedokázali ste počas toho minulého života, v ktorom ste tieto pochybnosti vytvorili, vôbec sami sebe Odpustiť  pocity viny, ktoré ste si potom následne v tom minulom živote vytvorili.
Preto sú pre vás  tieto pocity viny tak hlboké, veľké a nepredstaviteľne veľmi bolestné.
A práve na základe Vesmírneho Zákona Lásky, Zákona Poznania a Zákona zachovania energie,  vám vaši  najbližší, teda duše, ktoré sú vám najbližšie,  pomáhajú  v tomto živote Tu a Teraz,   rozpoznať práve tieto  emócie, pocity a energie, aby ste potom mohli túto energiu z tej emócie rozpustiť a uzdraviť, prostredníctvom bezpodmienečného ODPUSTENIA samému sebe.
A JA na základe vášho slobodného rozhodnutia, vám  pomáham túto   emóciu, veľmi bolestnú, prostredníctvom ODPUSTENIA liečiť a uzdravovať.
Aj toto je spolupôsobenie týchto Vesmírnych zákonov.
A takýmto  spôsobom  sa   spolupôsobenie Vesmírnych zákonov  vo  svojich životoch, najlepšie učíte, takto na  svojom vlastnom príklade.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Lucie Yildiz.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku : www.crystallucia.store