Posvätná láska

Posvätná láska medzi mužom a  ženou znamenala to, že oni sa v Posvätnej láske milovali,  vzájomne sa v tej plnosti rešpektovali a teda neobmedzovali sa navzájom.
Každý z nich mohol robiť to, čo bolo preňho podstatné a ten druhý ho v tom podporoval.
Tu neexistovala žiarlivosť, lebo vedeli, že každý myslí na prospech toho druhého a tak sa aj rozhodovali a konali.
Tu neexistovalo sebectvo. Robili síce to, čo považovali za správne pre seba, ale zároveň neobmedzovali toho druhého, nevytvárali očakávania a chcenia.
Tu neexistovalo : „Ja chcem, aby si to pre mňa urobil“.
Bola tam Láska, Úcta, Dôvera a Rešpekt.
Rešpektovali sa dve navzájom rovnocenné bytosti a každá z nich mala právo  sa slobodne rozhodnúť, tak sa neobmedzovali navzájom.
„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v slovenskom jazyku v PDF

SACRED LOVE 

More in English in PDF

Pridaj komentár