Posvätná láska

Posvätná láska medzi mužom a  ženou znamenala to, že oni sa v Posvätnej láske milovali,  vzájomne sa v tej plnosti rešpektovali a teda neobmedzovali sa navzájom.
Každý z nich mohol robiť to, čo bolo preňho podstatné a ten druhý ho v tom podporoval.
Tu neexistovala žiarlivosť, lebo vedeli, že každý myslí na prospech toho druhého a tak sa aj rozhodovali a konali.
Tu neexistovalo sebectvo. Robili síce to, čo považovali za správne pre seba, ale zároveň neobmedzovali toho druhého, nevytvárali očakávania a chcenia.
Tu neexistovalo : „Ja chcem, aby si to pre mňa urobil“.
Bola tam Láska, Úcta, Dôvera a Rešpekt.
Rešpektovali sa dve navzájom rovnocenné bytosti a každá z nich mala právo  sa slobodne rozhodnúť, tak sa neobmedzovali navzájom.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v slovenskom jazyku v PDF

SACRED LOVE 

More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár