Posvätná láska

Posvätná láska medzi mužom a  ženou znamenala to, že oni sa v Posvätnej láske milovali,  vzájomne sa v tej plnosti rešpektovali a teda neobmedzovali sa navzájom.
Každý z nich mohol robiť to, čo bolo preňho podstatné a ten druhý ho v tom podporoval.
Tu neexistovala žiarlivosť, lebo vedeli, že každý myslí na prospech toho druhého a tak sa aj rozhodovali a konali.
Tu neexistovalo sebectvo.
Robili síce to, čo považovali za správne pre seba, ale zároveň neobmedzovali toho druhého, nevytvárali očakávania a chcenia.

Tu neexistovalo : „Ja chcem, aby si to pre mňa urobil“.
Bola tam Láska, Úcta, Dôvera a Rešpekt.
Rešpektovali sa dve navzájom rovnocenné bytosti a každá z nich mala právo  sa slobodne rozhodnúť, tak sa neobmedzovali navzájom.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

SACRED LOVE 
More in English in PDF

ZRODENIE ŽIVOTA
Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Pridaj komentár