Práca s energiami – 6.časť

Je potrebné, aby ste sa naučili rozdiel medzi tým, keď pomenovávate pravdivo tú skutočnosť a tie situácie, ktoré ten klient v živote rieši,  ako keď ho kritizujete, hodnotíte a súdite.
Je potrebné a dôležité pomenovať pravdivo situácie, s ktorými klient príde, ale to neznamená že by ste ho kritizovali, súdili alebo odsudzovali. Práve tento rozdiel je dôležité, aby ste si uvedomili.
Ak máte vo svojom srdci SÚCIT, tak len pravdivo tie situácie pomenujete, ale toho klienta ste nehodnotili, nesúdili ani neodsudzovali. Vypovedať tú objektívnu pravdu je veľmi dôležité, lebo ten klient práve tú objektívnu pravdu nechce vidieť a sám pred sebou ju tají.
Práve preto, že tú objektívnu pravdu nechce vidieť, nedokáže prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, čo sa v jeho živote deje a práve preto upadol do pozície obete.
Práve to pomenovanie objektívnej pravdy je PRVÝ KROK, ktorým toho klienta,  môže terapeut z tej pozície obete dostať von, aby sa zobudil, aby ju mohol vidieť a aby mohol za to, čo sa deje v jeho živote prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ.
Práv to PRIJATIE tej vlastnej ZODPOVEDNOSTI mu vráti jeho vnútornú silu, aby so SÚCITOM k sebe samému  mohol z tej pozície obete vystúpiť von a v POKORE PRIJAL  všetko to, čo sa v jeho živote stalo a dokázal to ODPUSTIŤ sám sebe aj tým druhým.
Toto je uzatvorený kruh a k tomu máte posolstvo „Pravda v láske a láska v pravde“.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDFPráca s energiami – 5.časť

Strach manipuluje ľudskými bytosťami práve tým, že pred nimi skryl podstatu slova ZODPOVEDNOSŤ a vymenil ju za slovo HRIECH.
Toto je veľmi veľká manipulácia strachu, ktorá má nesmierne veľkú silu, lebo keď uveríte strachu a prijmete jeho falošnú predstavu a ilúziu o svojom hriechu a práve to, že ste hriešni, PRESTANETE PRIJÍMAŤ SVOJU VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ.
Dôsledkom tejto manipulácie strachu, ste vy sami ako jednotlivci,  ale  aj celé ľudstvo neprijali, že ZODPOVEDNOSŤ je nedeliteľnou, neoddeliteľnou  a nerozdeliteľnou súčasťou SLOBODNEJ VOLE. Súčasťou tohto dôsledku je aj skutočnosť, že častokrát vôbec nevidíte, že sa nerozhodujete slobodne, ale prijímate za svoje vlastné slobodné rozhodnutie, rozhodnutie niekoho iného, kto vás práve v dôsledku toho, že nedokážete vnímať svoju vlastnú zodpovednosť v tých  širších súvislostiach, dokáže a môže práve tým svojím rozhodnutím manipulovať.
Ak zároveň hráte hru strachu, ktorú môžeme nazvať „Prvotná manipulácia strachu“ a to znamená, že kritizujete, porovnávate, hodnotíte, posudzujete, odsudzujete a súdite nie len samých seba, ale aj tých druhých, je pre vás ťažké tieto manipulácie strachu vidieť a odhaliť.
Aby ste začali vidieť tie energetické roviny, potrebujete každý sám za seba v prvom rade prestať hrať túto hru strachu, ktorú môžeme pomenovať „Prvotná manipulácia strachu“ a naučiť sa v prvom rade PRIJÍMAŤ SAMÝCH SEBA  BEZ PODMIENOK a to presne takých, aký v tej chvíli práve ste.
Môže sa vám  zdať, že je to veľmi jednoduché, ale úprimne sa zamyslite a spýtajte sa sami seba, či naozaj prijímate SAMÝCH SEBA  BEZ PODMIENOK takých aký ste.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Práca s energiami – 4.časť

Preto je jednoduchšie pre tie ľudské bytosti,  ktoré v tých partnerských vzťahoch nie sú pohltené, aby cez to BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE SEBA SAMÝCH mohli začať vidieť tú duchovnú rovinu a tak vnímali tie energie, väzby a prepojenia, ktoré energeticky vytvárajú tie druhé ľudské bytosti. BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE vytvorí v ľudskej bytosti ZMIERENIE.
ZMIERENÁ ľudská bytosť PRESTALA BOJOVAŤ. 
Práve vtedy, keď je ľudská bytosť ZMIERENÁ sama so sebou, nedáva a nevyčerpáva svoju energiu na ten boj, ktorý v tej hmote to neprijatie vytvára a tak má dostatok vlastnej energie, aby mohla začať s touto duchovnou rovinou komunikovať a pracovať.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Práca s energiami – 3.časť

Keď som sa zobudila, tak mi prišlo uvedomenie, že všetky tie bodnutia tŕňmi sú očakávania, nepochopenia, neporozumenia, odmietnutia a neprijatia od tých ľudí, ktorí sa vlastne rovnako ako ja sama, rozhodli po tejto ceste kráčať.
Avšak ja som tých ľudí vôbec nevidela, pretože oni rovnako ako aj ja sama, si tie ružové tŕnisté kríky okolo seba vytvárali a tak sme sa nimi navzájom zraňovali, aj keď nechtiac.
Nie, že by ma zraňovali tŕne tých druhých ľudí, ale najviac ma zranili tie moje vlastné tŕne.
Čiže tú energiu som si brala svojim vlastným nepochopením a neporozumením, odmietnutím a neprijatím a vôbec ich nemuseli vytvárať tie druhé ľudské bytosti.
Prišla som do svojho cieľa, k záhonu farebných ruží, ktoré omamne voňajú a sú krásne, ale ja som tak vyčerpaná a unavená, že už nedokážem mať z toho radosť a cítim sa veľmi staro.
Mám v sebe potrebu len spať, lebo mi chýba energia.
Zaspala som.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Práca s energiami – 2.časť

Volala som na matku, že sa chcem vrátiť späť k nej, že už nechcem ísť k tým ružiam a ona mi povedala, že to nie je možné, keď som si tú cestu zvolila, je to moja voľba a potrebujem ňou prejsť.
Tá moja voľba, je práve okamih, keď som sa rozhodla narodiť a túto cestu som si vybrala za moju cestu života.
Matka na mňa zavolala, aby som išla pomaly, aby som nebežala bezhlavo, ale aby som uvažovala nad každým krokom, ktorý urobím, aby som si ho dobre zvážila. Tak som tam zostala bezmocne stáť a nekráčala som vpred, aby to miesto nezarástlo tými tŕnistými ružami.
Rovnako  som sa však nevedela vrátiť k matke, lebo tá cesta naspäť,  už bola zarastená.
A tak som zistila, že sa nedokážem pohnúť nikam.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Práca s energiami – 1.časť

Otázka: Ako nás energeticky ovplyvňuje partnerské spolužitie, keď chceme pracovať s energiami a pomáhať druhým ľudským bytostiam ako terapeuti, liečiť ich, čistiť, uzdravovať, čiže keď pracujeme energeticky?

Odpoveď: Má  veľa dôsledkov to,  kto s kým a ako žije.
Je pre vás – ľudské bytosti,  nesmierne dôležité práve to s kým žijete, čo si však vôbec neuvedomujete, lebo to zatiaľ nedokážete vnímať.
Nevnímate práve  túto energetickú rovinu partnerstva a ani to, ako veľmi vás to spolužitie ovplyvňuje, avšak potom sa čudujete, prečo ste unavení, prečo sa vám niečo nedarí a podobne.
Preto mnohé náboženstvá žijú ako keby v tom celibáte a oddelení od partnerstva, aj keď to nie je to najsprávnejšie, ale z určitého pohľadu to má význam v tom, že ten človek nie je zasiahnutý tou inou energickou štruktúrou toho iného človeka, nie je tam ten prienik a preto potom môžu na tej duchovnej ceste inak postupovať. 
Toto nie je proti partnerstvu ako takému, len vám to hovorím pre vaše uvedomenie, aby ste tým vzťahom porozumeli.
Niektorí ľudia si to tak inak vyberú a ten svoj život potom zasvätia tomu konkrétnemu cieľu, alebo pomoci iným ľuďom a potom nemusia riešiť práve tie veci, ktoré riešia ľudia žijúci v partnerských  vzťahoch.
Skutočnosť, že žijú sami, je ich obeta pre blaho tých mnohých ľudí, ktorým potom pomáhajú na ich ceste. Avšak  je tým ochudobnený ich život o ten manželský život a vzťah ako taký, ale inak by to, čo robia, nedokázali, lebo tá partnerská energetická rovina je nesmierne dôležitá v živote ľudí.
Uvedomte si, že oni potom nemusia riešiť „to všetko“ čo sa týka partnera,  lebo v partnerstve sa „to  všetko“ dotýka aj energetickej stránky vás samých a veľmi vás to ovplyvňuje, aj keď si to vôbec neuvedomujete.
O to viac, ten človek, ktorý je v nejakom partnerstve a pracuje v tej duchovne oblasti a robí nejaké terapie, tak ten človek potom musí o to viac vynaložiť úsilia, aby si tú svoju silu a tú energetickú rovinu ustál, chránil sa a navyšoval svoju energiu, aby mohol postupovať a keď to nerobí, tak padá dole, lebo ten partner ho energeticky stiahne dole. 
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF