ZADNÉ VRÁTKA – 4.časť

A tento vzorec správania “zadné vrátka”,vám zoberie  POKORU.
A vždy keď konáte v súlade s týmto vzorcom správania tak vám to zoberie POKORU, práve preto, že je to konanie v PÝCHE.
Rovnako aj všetky sľuby, ktoré v súlade s týmto vzorcom správania- “zadné vrátka”,  dáte  komukoľvek s tým vedomím, že ten sľub nikdy nedodržíte, ale dáte ho tej druhej ľudskej bytosti len preto, aby ste naplnili jej očakávania, uvedomte si, že konáte v pýche, pretože nedokážete byť úprimní a je jedno, či sami k sebe alebo k tej druhej ľudskej bytosti a práve toto konanie v pýche, vám  zoberie vašu pokoru.
Až keď za to prijmete svoju zodpovednosť a ste požehnaní darom súcitu a dokážete s týmto súcitom toto svoje konanie bez podmienok prijať a samým sebe bez podmienok odpustiť, vráti sa vám späť vaša POKORA. A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v „PDF“

ZADNÉ VRÁTKA – 3.časť

ÚCTA k ŽIVOTU je tá vibrácia LÁSKY, ktorá tento vzorec správania “zadné vrátka” rozpúšťa.
Porušením Vesmírneho zákona NEZABIJEŠ, si sami sebe beriete Úctu k životu.
Nikto iný vám ju nevezme.
Len VY SAMI si ju zoberiete a preto ju strácate.
Keď prijmete ako ľudská bytosť naspäť svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie, ste požehnaný SÚCITOM.
A keď časom  dokážete prestať hodnotiť, porovnávať, kritizovať, ohovárať, súdiť a odsudzovať, čiže  prezriete prvotnú manipuláciu strachu – túto hru strachu, ktorú s vami už celé veky hrá, tak potom začnete vidieť manipulácie a falošné obrazy ktoré strach vytvára k tomu, aby vás prinútil túto hru  s ním hrať.
Čiže, keď ste ako ľudská bytosť prezreli túto hru strachu a začali ste vidieť tie manipulácie a falošné obrazy, ktoré strach vytvára, opäť ste dokázali  vidieť objektívnu pravdu a prijali tento Vesmírny zákon – NEZABIJEŠ, ako svoju súčasť a vtedy je vám ako DAR a požehnanie vrátená späť Úcta k životu ako takému.
A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súboru PDF“.

VIAC v „PDF“

ZADNÉ VRÁTKA – 2.časť

Tento vzorec správania,  “zadné vrátka”,  môže táto ľudská bytosť vysporiadať až vtedy a v tom živote, keď sa opäť dokáže naplniť Súcitom, Láskavosťou a Pokorou, aby jej Láska, Viera, Dôvera a Nádej pomohli ukázať a vidieť objektívnu pravdu jej rozhodnutí a skutkov a najmä tých dôsledkov, ktoré jej rozhodnutia a skutky priniesli tým druhým ľudským bytostiam.  
Je potrebné aby ste si uvedomili, že ak sa ľudská bytosť uzatvorí pred Láskou, tak Viera a Dôvera, ktorú táto ľudská bytosť  vytvára je falošná viera a dôvera, pretože súčasťou tejto ľudskej bytosti nie je Súcit, Pokora ani Láskavosť.
Preto až v tom živote, v ktorom sa táto ľudská bytosť dokáže znovu Láske otvoriť a svojim VEDOMÝM a SLOBODNÝM ROZHODNUTÍM sa opäť rozhodne kráčať cestou Lásky môže tento vzorec správania, tzv. “zadné vrátka”, ktorý sama v sebe v predchádzajúcich životoch vytvorila, začať vysporiadať, pretože už dokáže prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky, pretože je jej súčasťou Súcit, ktorý v tých predchádzajúcich životoch nemala a tak jej môže energetická rovina  milosrdenstva vrátiť späť energie, ktoré svojimi myšlienkami, slovami, rozhodnutiami a skutkami vytvorila, ale za ktoré v tých predchádzajúcich životoch neprijala svoju ZODPOVEDNOSŤ.
A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

ZADNÉ VRÁTKA – 1.časť

A tak platí, že ak je vašou súčasťou  LÁSKA, VIERA, DÔVERA a NÁDEJ, zrodí sa vo vás SÚCIT, LÁSKAVOSŤ a POKORA.
A rovnako platí, že ak máte v sebe SÚCIT, LÁSKAVOSŤ a POKORU, máte zároveň v sebe aj LÁSKU, VIERU, DÔVERU a NÁDEJ.
A tak sa stratí z vášho života Láska a vtedy nedokážete tvoriť svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky v  Láske s Láskou a pre Lásku.
Keď stratíte Súcit, Láskavosť a Pokoru vytratí sa z vás to teplo ľudskosti a stanete sa chladným a bezcitným človekom, ktorý všetko podriaďuje tvrdej kalkulácii svojho rozumu a ega a rozhoduje sa len tak, aby zo všetkého čo robí, mal osoh len sám pre seba, bez ohľadu na to, aký dopad a dôsledky to prinesie tým druhým ľudským bytostiam.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Hortenzie