Zákon zachovania energie


LÁSKA, JEDINE LÁSKA, JE NAJMOCNEJŠIA  ENERGIA V CELOM VESMÍRE, KTORÁ DOKÁŽE LIEČIŤ A UZDRAVOVAŤ VŠETKY OSTATNÉ ENERGIE, KTORÉ VYTVÁRATE, A KTORÉ VÁM SPÔSOBUJÚ AKÚKOĽVEK BOLESŤ V SRDCI, DUŠI A CELEJ BYTOSTI.

VŠETKY ENERGIE, KTORÉ VYTVÁRATE, A KTORÉ Z VAŠICH ŽIVOTOV ZOSTÁVAJÚ AJ PO SMRTI FYZICKÉHO TELA VAŠOU SÚČASŤOU, AŽ POKIAĽ ICH V LÁSKE NEUZDRAVÍTE, MOŽETE LIEČIŤ POMOCOU NÁSTROJA  LÁSKY, KTORÝ SOM VÁM DAROVAL.

TÝM NÁSTROJOM, KTORÝM ICH MÔŽETE UZDRAVIŤ A LIEČIŤ, JE ODPUSTENIE, BEZHRANIČNÉ, ABSOLÚTNE, BEZPODMIENEČNÉ A NEKONEČNÉ, V  KTOROM SA VŠETKY BOLESTI  SRDCA A DUŠE ROZPUSTIA.

AK NEVIETE ODPÚŠŤAŤ, NEVIETE, ČO JE LÁSKA.
Je to tak preto, že nie je možné jedno od druhého oddeliť.
Sú navzájom spojené, previazané, prepletené, je to jeden jediný celok.
Toto Poznanie vám strach zobral tým, že vo svojej falošnej hre oddelil ODPUSTENIE od LÁSKY.
Všetky ľudské bytosti ste túto hru strachu prijali.
V súčasnosti nevidíte, nevnímate a necítite, že ODPUSTENIE je nerozdielnou, nedeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou LÁSKY.
Práve preto nedokážete pri prežívaní a spoznávaní jednotlivých energií, pocitov a emócii konať zo svojej podstaty, pretože neviete a nerozumiete tomu, čo znamená ODPUSTENIE. Čo ODPUSTENIE v svojej hĺbke a podstate prináša.
Nechápete a nedokážete si uvedomiť jeho význam a dokonca vám bolo zobraté aj Poznanie, aby ste mohli vidieť energiu, ktorú toto slovo vytvára.
Keďže nevnímate energiu  slova ODPUSTENIE – neviete pocítiť, zavnímať a nevidíte, čo ODPUSTENIE v skutočnosti dokáže.
Práve preto vám všetkým vraciam toto Poznanie.

Prostredníctvom  Zákona zachovania energie, môžete posilňovať  energiu Lásky, ale aj energiu nenávisti.
Ak na tejto ceste Odpustenia, po ktorej kráčate, naplníte svoje srdcia Láskou, Súcitom a Milosrdenstvom do tej miery, že dokážete za každých okolností Odpúšťať a posielať týmto bytostiam energiu Lásky, budete podľa Zákona zachovania energie posilňovať Lásku v ľudskej spoločnosti, aj na celej Matke Zemi, a tak bude Lásky stále viacej a viacej.
Je veľmi dôležité, aby ste začali deti učiť vnímať Lásku, prostredníctvom Odpustenia, Bezpodmienečného Odpustenia. Je potrebné, aby ste im išli príkladom, aby ste vedome začali Odpúšťať sami sebe a navzájom.
Aby ste učili deti vnímať Lásku, rozhodovať sa s Láskou v širších súvislostiach, a aby v týchto súvislostiach ste učili deti prijímať ZODPOVEDNOSŤ za ich vlastné slobodné rozhodnutia.
To sa dá jedine tak, že im pôjdete príkladom.
Preto je potrebné, aby ste sa to začali učiť VY  SAMI, aby to bola túžba vášho srdca.
A ak sa pre to slobodne rozhodnete, JA vám pomôžem.

Je nesmierne dôležité, a JA túžim po tom, aby ste si uvedomili  prepojenie, previazanosť a spolupôsobenie Vesmírnych zákonov, aby ste videli a vnímali ako všetko so všetkým súvisí, ako je to prepletené, spojené, hlboko zviazané.
Aby ste sa učili vidieť, vnímať a cítiť vo všetkých súvislostiach, aby ste sa na základe nich učili slobodne rozhodovať v celej hĺbke ZODPOVEDNOSTI.
Všimnite si, že Zákon Poznania a Zákon zachovania energie je veľmi hlboko previazaný a spojený zo ZODPOVEDNOSŤOU, a teda so Zákonom slobodnej vôle.
Skúste sa na chvíľku teraz zastaviť a uvedomiť si toto hlboké spojenie a previazanie týchto Zákonov a Poznanie, ktoré som vám už odovzdal, a vnímať v konkrétnom Poznaní, ktoré vám bolo dané, čo ODPUSTENIE znamená.
AKO HLBOKO DOKÁŽE LÁSKA PROSTREDNÍCTVOM SVOJHO NÁSTROJA, KTORÝM JE ODPUSTENIE, VŠETKO LIEČIŤ A UZDRAVOVAŤ. 
Prosím, vnímajte to.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

LAW OF CONSERVATION OF ENERGY – Part 1.
More in English in PDF

LAW OF CONSERVATION OF ENERGY – Part 2.
More in English in PDF

LAW OF CONSERVATION OF ENERGY – Part 3.
More in English in PDF

LAW OF CONSERVATION OF ENERGY – Part 4.
More in English in PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.

Pridaj komentár