Láska, Viera, Dôvera, Nádej -1 č.

Aby sme našli Lásku, musíme nájsť VIERU, NÁDEJ i DÔVERU.
Potrebujeme pochopiť, že sú nerozdeliteľné, nedeliteľné, neoddeliteľné a nerozlučné.
Sú jedna. Ako trojjedinosť. Vždy to tak je.
Ale my to rozdeľujeme. Vnímame ich oddelene. Nechápeme, že sú súčasťou toho jedného a istého.
Ani sme nepochopili, že keď strácame jednu z nich, tak prichádzame aj o ostatné, čím strácame svoju SLOBODU. Uväzníme samých seba a preto zomierame, lebo Láska je tým, čo potrebujeme a ona k nám potom nemôže prísť. Zomierame, pretože nemáme Lásku.
Aby ste mohli žiť, potrebujete Lásku. Je vašou súčasťou. Bez nej žiť nedokážete. Tak ste boli stvorení. Ste Láska. Bez Lásky prestávate existovať. Všetko čo je, je Láska. Všetko bolo stvorené z Lásky a všetko je súčasťou Lásky.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár