Bezpodmienečnosť, Vďačnosť a Veľkorysosť – 1.časť

Len energia Lásky má ten dar, že dokáže znásobovať samu seba a v tom procese bezpodmienečného plynutia a bytia, kedy dokážete vytvoriť vďačnosť a veľkorysosť a potom dávať Lásku druhým a zároveň aj sami sebe, vtedy tá Láska rastie, znásobuje sa a nikdy sa z vášho života nestratí.
Ak však vytvoríte v rámci tohto kolobehu akúkoľvek prekážku, stratí sa v tomto procese bezpodmienečnosť. A tá prekážka nedovolí, aby tá energia Lásky mohla prúdiť.
Tá prekážka vytvorí prúdeniu energie Lásky rôzne podmienky.
Je dobre, ak pochopíte, čím tieto prekážky sami v sebe vytvárate.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com