Očakávanie a pocit viny -5.časť

Práve tou VIEROU a tým, že prijmete tie Poznania a dokážete začať konať v súlade s energetickými rovinami, ktoré sú však rozdielne od hmotných rovín, tak to, čo nevidíte vám vaša VIERA ako ten dôsledok potom v tej hmote zvedomí.
Vaša VIERA, vám umožní potom to, aby ste to videli, pretože sa to  stane realitou a súčasťou vášho života.
Tu ale potrebuje mať okrem VIERY aj TRPEZLIVOSŤ, pretože to, čo sa udeje v energetickej rovine pomerne rýchlo a za krátky čas, tak kým sa to ako ten dôsledok prenesie do tej hmoty, ktorý vy môžete reálne tými fyzickými očami ako ľudská bytosť vidieť a ktorý môžete aj prežívať, tak to trvá oveľa dlhší čas.
Čiže tými energiami a v svojich myšlienkach to viete vytvoriť hneď, ale v tej hmote si na to musíte počkať.
Toto vám umožňuje práve vaša VIERA, že sa tak stane.
A tiež aj to, že tomu procesu aj samým sebe budete Dôverovať. Toto je tiež uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Očakávanie a pocit viny – 4.časť

V POKORE môžete byť len vtedy, keď dokážete prijímať svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ, za všetky svoje skutky, pocity, emócie, slová, rozhodnutia a myšlienky a keď v svojom energetickom poli nesiete len svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ.
Ak dovolíte, aby sa do vášho energetického poľa dostala ZODPOVEDNOSŤ  tých druhých ľudských bytostí a vy ju prijmete, zoberie vám ZODPOVEDNOSŤ  tých druhých ľudských bytostí vašu POKORU.
Avšak vedzte, že to ani nevidíte a ani si to neuvedomujete, že to tak je a že sa to udeje.
Práve tým, že vám ZODPOVEDNOSŤ tých druhých ľudských bytostí, ktorú ste prijali zobrala vašu POKORU, ste stratili svoju SLOBODU.
Toto je uzatvorený kruh, cez ktorý som vám vysvetlil, ako je vaša SLOBODA previazaná s vašou POKOROU.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Fotografie sú uverejnené so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Očakávanie a pocit viny – 3.časť

V minulosti sa častokrát dialo, že nielen nebolo dovolené, aby to dieťa bolo zrodené z LÁSKY dvoch milujúcich bytostí, pretože tí partneri sa vôbec nemali radi a zobrali sa na základe  rozhodnutia a vôle svojich rodičov a to znamená, že v svojej poslušnosti napĺňali ich vôľu a očakávanie, ale potom aj v živote novonarodenej ľudskej bytosti častokrát nebolo dovolené,  aby tá matka mohla tomu dieťaťu svoju LÁSKU prejaviť.
Takto vychované deti nepoznali Lásku, lebo oni boli vychovávané v neláske a preto keď oni samé dospeli, tak v tej neláske znova konali. 
Toto je uzatvorený kruh, ktorým strach podporoval pôsobenie strachu na Matke Zemi práve cez nelásku,  ktorú v kolobehu života rodiny vedome vytváral.
„Pokračovanie celého textu v súbore PDF.“

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Očakávanie a pocit viny – 2.časť

Tým, že v tej rodovej línií generačne umožnujete, aby sa slobodne rozhodovali všetky generácie, vraciate im späť ich ROVNOCENNOSŤ, ktorá spätne rozpúšťa ten zaužívaný model  hierarchie moci v rodine bez toho, že by sa v nej stratila ÚCTA.
Je to tak preto, že ROVNOCENNOSŤ vám ako svoj dar tú ÚCTU prináša.
Keď je v rodine NEROVNOCENNOSŤ, tak sa z nej ÚCTA ako taká stratí, pretože sa nahrádza poslušnosťou a to je energeticky veľmi veľký rozdiel.
ÚCTA prirodzene prýšti zo srdca ľudskej bytosti a ÚCTA je kvalita LÁSKY.
Poslušnosť je spojená s povinnosťou, s napĺňaním očakávaní, s trestom a s pocitom viny.
Keď dokážete navrátiť v svojich rodinách späť tú ROVNOCENNOSŤ v rámci všetkých generácií v tej hlbokej ÚCTE, tak vtedy dokážete vrátiť tú ROVNOCENNOSŤ späť aj do vašej ľudskej spoločnosti.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Očakávanie a pocit viny – 1.časť

Otázka : Ľudská bytosť sa v nejakej situácii slobodne rozhodne v prospech  seba a pre samú seba, ale  napriek tomu si potom v sebe vytvorí pocit viny, pretože sa  kvôli jej rozhodnutiu, na ktoré má právo, niekto iný na ňu nahnevá, prečo sa to deje? 
Odpoveď: Lebo nesplnila prianie tej druhej ľudskej bytosti a tak si v sebe  následne vytvorí pocit viny, ako keby tým, že niekoho neuposlúchne, sa previnila.
To znamená, že si  vytvorí v sebe ten pocit viny, práve preto, že neuposlúchla.
Ten pocit viny v nej vytvára  jej ego a je to nevedomý vzorec správania, ktorý má v sebe uložený.
Tá ľudská bytosť svojou vôľou a rozhodnutím nenaplnila očakávanie druhej ľudskej bytosti a jej nevôľa z toho, že ona nenaplnila jej očakávanie, potom vytvorí v nej pocit viny, že to jej očakávanie nenaplnila.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Spln mesiaca 26. máj 2021

Fotografie sú uverejnené so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk