Okolnosti a neprijatie -3.časť

Vibrácia strachu je nezlučiteľná s vibráciou Lásky.
Ak svoje srdce naplníte Láskou tak v ňom nezostane žiadne miesto pre strach.
A dnešné posolstvo, je pre vás dôležité preto, aby ste si uvedomili, akým spôsobom strach zneužil, zneužíva a manipuluje Láskou ako takou, proti vám samým.
Pretože týmto spôsobom vytvára vo vás veľmi hlboké a tie najväčie neodpustenia, ktoré VY celé veky ako ľudské bytosti nedokážete prijať vo vzťahu sami k sebe a tým, že ich neprijímate, nedokážete ich sami sebe ani Odpustiť.
A práve preto, že si ich neodpustíte, stále sami so sebou bojujete.
A tým že bojujete sami so sebou, tak stále sami seba trestáte, odsudzujete a súdite.
A táto energia neprijatia, odsúdenia a trestania slúži strachu na to, aby vás opäť manipuloval, aby našiel nové cesty a spôsoby, aby vás zovrel opakovane do svojej moci.
A je to tak preto, že v každom ďalšom zrodení, nie ste sami pre seba dostatočne dobrý.
A to, že nie ste sami pre seba dostatočne dobrý je spôsobené tým, že nedokážete vnímať všetky situácie ako neutrálne.
A tak sme sa dostali na počiatok tohoto kruhu.
Ak dokážete prijímať ako súčasť svojich životov všetky situácie ako neutrálne, čiže aj dobré, aj zlé a uvedomíte si, že „všetko zlé je na niečo dobré“ a že aj z toho dobrého môže v konečnom dôsledku vyjsť to zlé, nevytvoríte v sebe energiu NEPRIJATIA.
A prestanete vytvárať energiu NEPRIJATIA a ODPORU a tak prestanete sami so sebou bojovať.
A to je ďalší uzatvorený kruh.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Vysoké Tatry

Okolnosti a neprijatie -2.časť

Pretože len vtedy, keď je vašou súčasťou ZODPOVEDNOSŤ, ktorá vníma a vidí dôsledky vašich rozhodnutí v týchto širších súvislostiach, tak len vtedy sa dokážete rozhodovať pre život, teda v prospech života.
Vtedy prestávate vidieť len svoje vlastné a sebecké záujmy a vidíte potreby života ako takého.
A opäť sme pri Zodpovednosti.
A práve preto som vám veľa krát povedal, že SLOBODNE sa ROZHODUJETE  vtedy a len vtedy, keď je vašou súčasťou ZODPOVEDNOSŤ.
A ZODPOVEDNOSŤ  je vašou súčasťou len vtedy, keď ste VEDOMÍ.
A keď ste VEDOMÍ, tak vnímate, že všetko má svoj zmysel, opodstatnenie a dôvod.
A preto  všetko je neutrálne a nič nie je  dobré a nič nie je zlé.
A to je uzatvorený kruh.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Okolnosti a neprijatie -1.casť

Energia NEPRIJATIA je tá podstata, ktorá vo vás vytvára boj.
Ak by ste dokázali v Láske a bez podmienok prijímať výsledky všetkých situácií, nikdy by vo vašej spoločnosti nevznikol žiadny boj.
A toto je ten okamih, kedy strach pochopil to, že  vás môže ovládať.
A ovláda vás práve preto, že vytvoril vo vás presvedčenie, že dokážete ovplyvniť okolnosti a podmienky situácií, ktoré vznikajú vo vašich životoch tak, aby vždy dopadli vo váš prospech.
A pretože CHCETE, aby to vždy dopadlo vo váš prospech, sami v sebe ste vytvorili STRACH, aby ste dokázali vytvoriť také OKOLNOSTI a PODMIENKY rôznych udalostí a  situácií vo vašich životoch, aby vždy dopadli vo váš prospech. Toto je ten okamih, kedy vás strach začal učiť klamať, manipulovať, intrigovať, zavádzať, podvádzať, pripravovať pasce, porušovať dohody a zrádzať a kedy vytvoril vo vás STRACH ako taký.
A stalo sa tak preto, že ste prestali chápať to, že každá situácia je neutrálna, ani pozitívna, ani negatívna a len  váš uhoľ pohľadu dá tejto situácii nálepku – dobré, či zlé.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Vysoké Tatry

Nadradenosť – 3.časť

A tak hlava pýchy nadradenosti vám ľudským bytostiam dáva  aj presvedčenie, že máte na jednej strane právo zabíjať a na druhej strane kruto trestať.
A v obidvoch prípadoch vám zoberie aj dar MILOSRDENSTVA a SÚCITU.
A je to práve SÚCIT, ktorý vám ako svoj dar prináša schopnosť ODPÚŠŤAŤ .
A SÚCIT práve preto, že ste prijali hlavu pýchy nadradenosti, ste ako ľudské bytosti  stratili.
A práve preto, že ste stratili SÚCIT, stratili aj  schopnosť ODPÚŠŤAŤ.
A toto je ďalší uzatvorený kruh.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Nadradenosť – 2.časť

A čím je bytosť vedomejšou, tým rýchlejšie  dokáže svoje myšlienky zhmotňovať.
A preto je veľmi dôležité, aby spolu s tým ako sa stávate vedomými bytosťami sa vašou súčasťou stala aj ZODPOVEDNOSŤ, pretože potrebujete vidieť a vnímať dôsledky  svojho tvorenia.
Preto potrebujete prevziať ZODPOVEDNOSŤ nie len  za svoje skutky a rozhodnutia, ale najmä potrebujete v prvom rade prevziať ZODPOVEDNOSŤ za svoje MYŠLIENKY a SLOVÁ.
A to je „TO“, čo ako ľudstvo v súčasnosti neprijímate a ani tomu nerozumiete.
Myslíte si, že  vaše myšlienky a slová nič neznamenajú, že dôležité sú len skutky.
Ale nie je to tak.
MYŠLIENKAMI VYTVÁRATE ENERGIE, ktorými tvoríte realitu vašich životov.
A MYŠLIENKY nepredstaviteľne ovplyvňujú to, čo v svojich životoch prežívate.
Vaše myšlienky ovplyvňujú vaše rozhodnutia a skutky.
A to je to, čo sa potrebujete naučiť, aby ste ako jednotlivci, ľudstvo i celá ľudská spoločnosť nezničili sami seba a ten spôsob života, ktorý v súčasnosti na Matke Zemi prebýva.
Pretože cesta, na ktorú ste ako ľudstvo v súčasnosti vykročili je bezohľadná k ostatným formám života na Matke Zemi a VY stále nevnímate a nevidíte, že všetky formy života na Matke Zemi sú ROVNOCENNÉ a je to tak preto, že  boli zrodené z tej istej energie.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Nadradenosť – 1.časť

Energia, ktorá je súčasťou Slnka má svoje vedomie, poznanie a je inteligentná.
Ona keď sa slobodne rozhodne, že si chce niečo vyskúšať, môže sa oddeliť od svojho zdroja.
A platí tu  Zákon slobodnej vôle.
A kedže táto energia má vedomie a slobodnú vôľu, je to živé, je to životodárna energia.
Preto každá planéta v Slnečnej sústave, ktorá sa v rámci tejto sústavy vytvorila, je živá bytosť.
A aj to, ako sú v rámci tejto Slnečnej sústavy rozmiestnené planéty, nie je vôbec náhodné.
Všetky sú umiestnené tak, aby vzájomne umožnili, pomohli, podporili, sprostredkovali, zabezpečili živej bytosti Matke Zemi, aby na nej, na jej povrchu sa mohol zrodiť ŽIVOT –  ten ŽIVOT, ktorý tu prežívame MY – ľudské bytosti.
Aby sme si MY – ľudské bytosti,  mohli vyskúšať presne tú istú formu a spôsob ako duše vo vzťahu k stvoriteľovi duší – Bohu, ako si vyskúšali všetky planéty vo vzťahu k Slnku.
A z roviny hmoty celá Slnečná sústavy je súčasťou Slnka ako hviezdy.
A z tej roviny duší, zase všetky duše sú súčasťou Stvoriteľa – Boha.
A aby ten jeden systém mohol vyskúšať sám seba a mohol prežívať sám seba v hmote,  tak ten druhý systém  mu to VEDOME umožnil.
V obidvoch systémoch platia rovnaké Vesmírne princípy a zákony a na ich základe sa tieto systémy zrodili.
Duša je tiež energia.
Duša je tiež  VEDOMÁ, má slobodnú vôľu a je živá.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

12 energetických lúčov -3.časť

A zároveň tu platí aj Zákon zachovania energie a kedže VY ako ľudské bytosti ste na Matke Zemi tieto energie zmenili a tak ste zmenili  aj energetickú vibráciu, ktorú Matka Zem  v súčasnosti do Vesmíru vyžaruje, môžete túto zmenu urobiť len VY SAMI.
A aby ste zmenili tieto energie, ktoré ste ako ľudské bytosti vytvorili, potrebujete prijať Zodpovednosť za to, že ste tieto  energie sami v sebe a na Matke Zemi zmenili.
Pokiaľ neprijímate Zodpovednosť za to, čo v svojich životoch prežívate a postavili ste sami seba do role obete, nemáte žiadny nástroj, žiadny prostriedok a nemáte ani žiadnu vnútornú silu k tomu, aby ste to dokázali v svojom živote zmeniť.
Je to ZODPOVEDNOSŤ, ktorá vás oslobodí a vráti vám práve tú SLOBODU a rovnako vám vráti vašu VNÚTORNÚ SILU, aby ste dokázali tieto zmeny  sami v sebe a v svojom živote urobiť.
A je to tak preto, že ZODPOVEDNOSŤ, je nedeliteľnou súčasťou SLOBODY, SLOBODNEJ VOLE a SLOBODNÉHO ROZHODNUTIA.
A ak neprijímate ZODPOVEDNOSŤ, nerozhodujete sa SLOBODNE.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Dračí hrádok