Posolstvo Avalonu

A SLOBODA JE LÁSKA BEZ PODMIENOK.
Preto je posvätným poslaním ženy milovať bez podmienok, pretože svojou Láskou bez podmienok obnovuje žena Slobodu na Zemi.
SLOBODA vo vašom srdci rozpúšťa predsudky, ktoré ste prijali  a sami v sebe vytvorili a tak sa vo Vás obnoví Posvätnosť.
A Posvätnosť Vám vráti schopnosť milovať bez podmienok.
A Láska bez podmienok Vám vráti tú hlbokú pôvodnú úctu k Životu a tak naplníte svoje poslanie.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v  slovenskom jazyku v PDF

MESSAGE FROM AVALON

More in English in PDF


Tór


Lúka pod Tórom

Pridaj komentár