Strata dôvery znamená energeticky niečo iné, ako nedôvera – 4.časť

Otázka : A čo bolo prvé strach alebo pýcha.
Odpoveď :
Je to rovnaká otázka,  ako keď sa spýtaš, či bolo skôr vajce alebo sliepka.
V energetickej rovine platí, že z prvého vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé a všetko je v kruhu, kde nie je začiatok ani koniec.
Keď bola na Matke Zemi harmónia, Láska,  Súcit a Jednota tak, tam nebola chamtivosť.
Takže tú chamtivosť a to „mať viac“ vytvára,  práve to ĽUDSKÉ CHCENIE  a zároveň sa tým v človeku vytvára ODDELENOSŤ. A s tou ODDELENOSŤOU sa stratila jednota a spolupatričnosť a vytvoril sa strach „o to niečo“ čo si v tej chamtivosti človek uchmatol len sám pre seba. Strach v spolupráci s pýchou potom začal vytvárať mnohé a mnohé manipulácie a spoločne začali ľudské bytosti manipulovať, aby ich mohli ovládať. 
V súčasnosti je strach energetická entita, ktorá sa živý bolesťou ľudských bytostí.
Bolesť vytvárate vtedy, keď bojujete.
Ja – Stvoriteľ/Boh som Láska. Súcit je ochranný obal pred pýchou.
Zapamätajte si, že hnev vám vždy zoberie a doslova spáli všetok súcit.
Keď nemáte obal z energie súcitu,  tak vás pýcha doslova zomelie.
Každé neprijatie je pýcha.
V okamihu, keď niečo – čokoľvek neprijímate ste v pýche.
A vedzte, že  všetko môžete prijať, pretože všetko sú príležitosti.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Strata dôvery znamená energeticky niečo iné, ako nedôvera – 3.časť

Práve pýcha obete dokáže vytvoriť nesmierne veľké množstvo akýchkoľvek falošných ilúzií a presvedčení, ktoré potom ľudská bytosť prijme za pravdivé.
Táto ľudská bytosť vôbec, ale vôbec nedokáže vidieť objektívnu realitu a vôbec nedokáže vidieť objektívnu pravdu !!! Je naozaj slepá.
V tomto prípade túto bytosť ovládol strach a pýcha obete práve vďake tej falošnej pokore, čo je ale v skutočnosti pýcha nadradenosti a povýšenosti a ešte aj dôležitosti.
Je to začarovaný kruh, v ktorom sa táto ľudská bytosť začne pohybovať, pretože tieto tri hlavy pýchy nadradenosť, povýšenosť a dôležitosť v nej zrodia pýchu neomylnosti.
Takúto ľudskú bytosť, ktorá je ovládaná strachom a pýchou neomylnosti, nedokážete presvedčiť, že niečo je inak, ako si ona myslí, pretože ona žije v tej falošnej ilúzií, ktorú prijala za objektívnu pravdu.

Tu môže nastať zmena len vtedy, keď táto ľudská bytosť  dokáže prezrieť a prijme zodpovednosť za ilúziu obrazu falošnej pokory, ktorú si sama o sebe vytvorila.
Práve zodpovednosť jej potom pomôže rozpustiť pýchu neomylnosti, aby mohla z toho začarovaného kruhu vystúpiť von.
Pokiaľ však táto ľudská bytosť nedokáže tento krok sama urobiť, akékoľvek spôsoby vysvetľovania alebo presviedčania o tom, že objektívna pravda je iná,  než tá, ktorú ona v tej falošnej ilúzií prijala za objektívnu pravdu,  sú úplne zbytočné, pretože všetky vysvetľovania a presviedčania práve tým neprijatím, ktoré táto ľudská bytosť v sebe samej vytvára, ju stále hlbšie a hlbšie ponárajú po pozície a pýchy obete a tak viacej a viacej prehlbujú to nepochopenie a nedorozumenie medzi tými ľudskými bytosťami.
Práve tým, že tá ľudská bytosť to vôbec  neprijíma,  roztvárajú sa nožnice energii boja, ktorá podporuje a znásobuje energiu strachu, ktorý túto ľudskú bytosť samozrejme viacej a viacej zovrie do svojej moci.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Strata dôvery znamená energeticky niečo iné, ako nedôvera – 2.časť

Toto všetko sa mohlo diať preto, že ľudstvo ako také, nepochopilo Zákon slobodnej vôle.
Žiaľ musím konštatovať, že v súčasnosti je málo ľudských bytostí  na Matke Zemi, ktoré tento Zákon slobodnej vôle pochopili a prijali, pretože stále neprijímate svoju ZODPOVEDNOSŤ za to ako tvoríte energie vo svojich životoch, pretože dôsledky tohto tvorenia, ktoré potom VY SAMI  žijete, neviete a nedokážete prijať, pretože neprijímate a odmietate prijímať práve za to čo žijete, svoju ZODPOVEDNOSŤ.

 A tak nemáte zvedomenú práve tú skutočnosť, že energia NEPRIJATIA, je práve tým nástrojom strachu, ktorý vás preklopí do POZÍCIE OBETE.
A v tomto okamihu začne VEDOMÁ SPOLUPRÁCA energetickej roviny STRACHU a PÝCHY, ktoré vás začnú ovládať a manipulovať.
Sila, s ktorou na ľudskú bytosť dokáže zaútočiť strach a pýcha obete je tak nepredstaviteľne veľká, že v ľudskej bytosti vždy ! Vždy !! VŽDY !!!  vytvorí bolesť.
V okamihu ako sa v ľudskej bytosti vytvorí bolesť, tak začne bojovať.
A toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach v spolupráci s energetickou rovinou pýchy zovrel ľudskú bytosť do svojej moci práve cez energiu bolesti.
A keď sa tak stane, musíte prežiť desaťtisíce  inkarnácií,  aby ste dokázali tento začarovaný kruh strachu a pýchy začať chápať a potom z neho vystúpiť von.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Strata dôvery znamená energeticky niečo iné, ako nedôvera – 1.časť

Vnútorný pokoj máme spojený s našou dôverou.
Ak stratíme dôveru, tak strácame aj vnútorný pokoj.
A rovnako platí, že keď nemáme vnútorný pokoj, nemáme ani dôveru v seba samých. Je to nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne previazané.
Strach tento vnútorný pokoj nahradí vo vás pochybnosťami.
A následne pochybnosti vo vás vytvoria netrpezlivosť.
A je to tak preto, že pochybnosti sú nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne spojené s netrpezlivosťou.
Ak máte v sebe akékoľvek pochybnosti, vždy vytvoríte aj netrpezlivosť.
A rovnako platí, že keď ste netrpezlivý, máte v sebe pochybnosti.
A je to tak preto, že tieto dve emócie : NETRPEZLIVOSŤ a POCHYBNOSTI, sú navzájom medzi sebou nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne previazané.
Častokrát si vôbec nie ste vedomí toho, že máte v sebe nejaké POCHYBNOSTI, pretože tie sa vytvárajú vo vašom NEVEDOMÍ, lebo tento vzorec správania sa spúšťa vo vašich nevedomých rovinách.
Je to tak preto, že tento vzorec správania si z generácie na generáciu odovzdávate prostredníctvom pamäťovej stopy vašich buniek a DNA.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF