12 energetických lúčov

Intenzita svetla, ktorú pevnina vyžaruje, je spojená s vibráciami ľudských bytostí, ktoré na tom mieste žijú a to svetlo závisí od toho, aké vibrácie oni vytvárajú a vyžarujú.
Čím je svetlo jasnejšie, ktoré sa z toho územia vyžaruje, tak tam je u ľudských bytostí viacej Radosti, Šťastia, Slobody, Veselosti, Hravosti, Tvorivosti, Spokojnosti a Pokoja. A tým, že je tam Pokoj, je tam MIER.
To sú vibrácie Lásky a tým je to miesto svetlejšie a jasnejšie.
Čím je viacej ponorené do tmy, tým je vibrácia ľudských bytostí nižšia a tým je v nich viacej bolesti, strachu, neslobody, nespravodlivosti a utrpenia, ale zároveň aj hnevu, nenávisti a bezmocnosti.
Toto je energetické vyjadrenie Matky Zeme vo Vesmíre.
Energetické vyžarovanie Matky Zeme do Vesmíru, je cez toto Svetlo.

Je veľký rozdiel medzi fyzickým vyjadrením toho, čo VY vidíte fyzickými očami, svojím zrakom a tým, akú energetickú informáciu vo forme vibrácií to miesto skutočne vyžaruje. Energetické vyžarovanie Matky Zeme je iné, ako to umelé svetlo, ktoré vytvárate tým, že svietite.
Tú skutočnú PRAVDU dokážete vidieť len prostredníctvom VNÚTORNÉHO ZRAKU.
Preto najsvetlejšie miesta na Matke Zemi, ktoré vyžarujú najčistejšie vibrácie Radosti, Lásky, Šťastia, Slobody sú tie, ktoré sú najmenej obývané ľudskými bytosťami a do ktorých ruka ľudských bytostí vôbec nezasahuje.
A to je ten paradox, pretože VY ako ľudské bytosti ste boli zrodení na Matku Zem práve preto, aby ste na tejto nádhernej a slobodnej bytosti prežívali Radosť, Lásku, Šťastie, Hravosť, Veselosť, Volnosť a v tej Láske tvorili zo svojho vnútra to najkrajšie, čo v Láske dokážete stvoriť.
A od tohto svojho poslania, ste sa začali odchylovať od okamihu ako na Matku Zem prišla energia Strachu a spolu so Strachom aj vibrácie iných negatívnych emócií, ktoré postupne znižovali vibrácie vás – ľudských bytostí a prostredníctvom vás vytvárali bolesť aj v iných formách života na Matke Zemi, až Matka Zem prestala žiariť tým svetlom do Vesmíru, ktorým žiarila na počiatku.
Aby ste mohli opäť obnoviť tie pôvodné vibrácie a to pôvodné Svetlo, ktorým žiarila Matka Zem, potrebujete začať vnímať samých seba, svoj život, Matku Zem aj všetko okolo seba práve prostredníctvom svojho VNÚTORNÉHO ZRAKU. Váš VNÚTORNÝ ZRAK prebýva vo vašom srdci a bol to práve strach, ktorý vaše srdce zatvoril.

A zároveň tu platí aj Zákon zachovania energie a keďže VY ako ľudské bytosti ste na Matke Zemi tieto energie zmenili a tak ste zmenili  aj energetickú vibráciu, ktorú Matka Zem  v súčasnosti do Vesmíru vyžaruje, môžete túto zmenu urobiť len VY SAMI.
A aby ste zmenili tieto energie, ktoré ste ako ľudské bytosti vytvorili, potrebujete prijať Zodpovednosť za to, že ste tieto  energie sami v sebe a na Matke Zemi zmenili.
Pokiaľ neprijímate Zodpovednosť za to, čo v svojich životoch prežívate a postavili ste sami seba do role obete, nemáte žiadny nástroj, žiadny prostriedok a nemáte ani žiadnu vnútornú silu k tomu, aby ste to dokázali v svojom živote zmeniť.
Je to ZODPOVEDNOSŤ, ktorá vás oslobodí a vráti vám práve tú SLOBODU a rovnako vám vráti vašu VNÚTORNÚ SILU, aby ste dokázali tieto zmeny  sami v sebe a v svojom živote urobiť.
A je to tak preto, že ZODPOVEDNOSŤ, je nedeliteľnou súčasťou SLOBODY, SLOBODNEJ VOLE a SLOBODNÉHO ROZHODNUTIA.
A ak neprijímate ZODPOVEDNOSŤ, nerozhodujete sa SLOBODNE.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

 

Fotografie sú uverejnené so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originály fotografií sú zverejnené na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Pridaj komentár