12 energetických lúčov -1.časť

Intenzita svetla, ktorú pevnina vyžaruje, je spojená s vibráciami ľudských bytostí, ktoré na tom mieste žijú a to svetlo závisí od toho, aké vibrácie oni vytvárajú a vyžarujú.
Čím je svetlo jasnejšie, ktoré sa z toho územia vyžaruje, tak tam je u ľudských bytostí viacej Radosti, Šťastia, Slobody, Veselosti, Hravosti, Tvorivosti, Spokojnosti a Pokoja. A tým, že je tam Pokoj, je tam MIER.
To sú vibrácie Lásky a tým je to miesto svetlejšie a jasnejšie.
Čím je viacej ponorené do tmy, tým je vibrácia ľudských bytostí nižšia a tým je v nich viacej bolesti, strachu, neslobody, nespravodlivosti a utrpenia, ale zároveň aj hnevu, nenávisti a bezmocnosti.
Toto je energetické vyjadrenie Matky Zeme vo Vesmíre.
Energetické vyžarovanie Matky Zeme do Vesmíru, je cez toto Svetlo.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár