Pomstychtivosť ako dôsledok zákona : „Oko za oko, zub za zub“ – 3.časť

Treba si uvedomiť, že tieto vzorce pomstychtivosti, ktoré sa vytvorili ako dôsledok tohto zákona: „Oko za oko, zub za zub“, máte zapísané v svojich nevedomých rovinách a oni pôsobia z vášho podvedomia a rozpúšťajú sa len vtedy a jedine vtedy, keď je ľudská bytosť v POKORE.  
Upozorňujem vás na to, aby ste si uvedomili, že aj keď je človek vedomý a snaží sa žiť v súlade s Vesmírnymi zákonmi a príde nejaká situácia, kde vznikne tá krivda či nespravodlivosť, ako táto nevedomá rovina vás stále dokáže ovládať.
Uvedomte si ako sú tieto nevedomé vzorce správania veľmi silné, lebo aj vedomý človek a vyspelá bytosť, rovnako pod vplyvom týchto nevedomých vzorcov častokrát v svojich myšlienkach skĺzne k tomu, že sa chce mstiť.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Západ Slnka na ostrove Tijat v Chorvátsku
Západ slnka na ostrove Drvenik Veli v Chorvátsku

Pomstychtivosť ako dôsledok zákona : „Oko za oko, zub za zub“ – 2.časť

Judita využila hnev svojho milenca na Miriam a presvedčila ho, že spoločne sa jej môžu pomstiť tým,  že  pošpinia jej dobré meno v celom spoločenstve a presvedčia ostatných ľudí, že keď vstupovala do manželstva, tak vôbec nebola panna a potom dosiahnu anulovanie  jej sobáša s mužom, ktorého chcela Judita získať sama pre seba a dohodli sa, že to urobia tak, aby o tom rozhodlo zasadnutie rodinnej rady.
Rodinná rada  v tých dobách bola  tvorená  výlučne z mužských predstaviteľov jednotlivých rodín, ktoré  boli súčasťou  rodu a ženy do nej nemali prístup, pretože nemali právo rozhodovať.
Každý člen rodu, bol potom povinný podriadiť sa a rešpektovať rozhodnutie rodinnej rady, ktoré v danej veci  vyriekla.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Chorvátsko

Pomstychtivosť ako dôsledok zákona : „Oko za oko, zub za zub“ – 1.časť

Konanie ľudských bytostí v staroveku bolo častokrát ovplyvnené zákonom, ktorý vtedy platil a to : „Oko za oko, zub za zub“ a tento zákon vytváral v ľudských bytostiach  a v celej spoločnosti POMSTYCHTIVOSŤ. 
Ľudská spoločnosť v tom čase všeobecným konsenzom prijímala pomstychtivosť ako prostriedok k dosiahnutiu svojich cieľov a  neprijímala čestnosť, lásku, úprimnosť, či snahu pomáhať druhým, ale prijímala práve tú pomstychtivosť.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Východ slnka na ostrove Murter v Chorvátsku