Vyššie princípy Vesmírnych zákonov

Práve poznanie Vesmírnych zákonov a ich uplatnenie, čiže  ich žitie v svojich životoch,
vám ako vyšší princíp prináša tento dar –  Vnútorný  pokoj, Rovnováhu, Harmóniu, Kľud
a Mier vo vás samých, vo vašom vnútri.
A napriek tomu, že stojíte vo vzduchu, dokážete  v svojom vnútri cítiť tento Vnútorný pokoj,
Mier, Harmóniu aj Rovnováhu.
A podľa Vesmírneho zákona – Ako hore, tak dole,  ako vo veľkom, tak v malom a ako vo vnútri tak navonok, presne to, čo je vo vašom vnútri, vysielate navonok.
A keď máte vo svojom vnútri Pokoj, Mier, Harmóniu, Rovnováhu, tak aj vo vašich životoch
navonok, vo vašom okolí, čiže v rodinách, spoločenstvách, štátoch, na celej Matke Zemi,
pôsobí Mier, Rovnováha, Pokoj a Mier.  A to je to, čo vám prináša LÁSKA.
A tento rovnovážny stav dokážete nájsť na tejto húpačke vo svojich  životov práve vtedy,

keď vo svojom vnútri túto Rovnováhu, Harmóniu, Vnútorný pokoj a Mier dokážete vytvoriť
a dokážete to vtedy, keď ste UKOTVENÝ V LÁSKE.
AKO BYTOSTI ZRODENÉ Z LÁSKY STE NA MATKU ZEM PRIŠLI.

A keďže, tú energiu strachu na Matke Zemi vytvárate a znásobujete VY sami, ako ľudské bytosti, tak dostávate do svojich rúk aj nástroj, ktorým môžete tieto energie mnohých bolestí v  LÁSKE ODPUSTENIA rozpúšťať a tým dostávate tieto protichodné energie do ROVNOVÁHY. Ak by vám nebol daný tento nástroj a Poznanie ako môžete z nevedomých rovín svojho bytia, tieto energie bolestí v Láske rozpustiť, tak strach, bolesť, neodpustenie, nenávisť, zloba, hnev, závisť a chamtivosť  by zahubili ŽIVOT na Matke Zemi. 
A stalo sa tak veľa krát v minulosti a preto vám, prostredníctvom týchto posolstiev odovzdávam tento návod, ako môžete obnoviť, Harmóniu, Rovnováhu, Pokoj a Mier v sebe samých, v svojej spoločnosti a na Matke Zemi.
Podľa Zákona zachovania energie, keďže VY, ako ľudské bytosti, sami vytvárate tieto energie bolestí, neodpustení, strachu a pocitov vín, tak len VY  SAMI, to môžete zmeniť a to tým, že tieto energie prostredníctvom ODPUSTENIA  premeníte na LÁSKU.

A práve táto ľudská vlastnosť – LENIVOSŤ či  POHODLNOSŤ, realizovať v svojom živote akýmkoľvek spôsobom, akékoľvek zmeny, dovoľuje strachu, aby ste svoju Zodpovednosť prenášali na druhé ľudské bytosti.
A tak vedzte, že LENIVOSŤ, či POHODLNOSŤ je ďalším  nástrojom strachu, ktorý využíva k tomu,

aby vás držal vo svojej moci.
LENIVOSŤ či  POHODLNOSŤ –  je nástroj strachu, ktorý vás drží v starých vzorcoch správania, aby ste nedokázali urobiť vo vašich životoch žiadne zmeny  a zostali tak v zovretí strachu, bolestí a manipulácií.
Je to veľmi jednoduché. Nesmierne jednoduché pre strach, lebo prostredníctvom nástroja pohodlnosti,
či lenivosti zväzuje vás samých v strachu, ktorý ste sami v sebe vytvorili a tak vám nedovoľuje slobodne konať, aby ste sa dokázali  postaviť  a ukázať na utrpenie, ktoré v tomto systéme,  strach vo vašej spoločnosti vytvára.

Súčasťou tohto posvätného princípu je zrodenie života, kde vzniká pokrvné puto medzi matkou a dieťaťom a kde prostredníctvom materinskej Lásky, je dieťaťu odovzdávaná schopnosť  MILOVAŤ BEZ PODMIENOK.
Ak je dieťa vytrhnuté z rodiny, je prerušené pokrvné puto medzi ním a biologickou matkou.
Toto dieťa už  nikdy  nedokáže v svojom živote prekonať traumu a bolesť z tohto odlúčenia.
A je jedno v akom okamihu toto dieťa matke vezmete.
Či je to hneď po narodení, alebo  sa batolí, či práve začalo chodiť, či rozprávať.
Trauma a utrpenie z tohto odlúčenia od matky, zostáva dieťaťu po celý jeho život a túto bolesť nedokáže v tom konkrétnom živote v Láske Odpustiť a prepustiť ani ako dospelá ľudská bytosť.
A tak takto vychovaná ľudská bytosť, nie je potom schopná v svojom živote odovzdávať svojim potomkom práve tú bezpodmienečnú lásku,  lebo ju nedostala od svojej matky ona sama.
Ako ľudské bytosti sa navzájom učíte od seba príkladom a tým, čo si navzájom  odovzdávate v rodine medzi sebou. 
A pokrvné puto medzi matkou a dieťaťom je puto bezpodmienečnej lásky.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť –
Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

HIGHER PRINCIPLES OF COSMIC LAWS – Part. 1
More in English in PDF

HIGHER PRINCIPLES OF COSMIC LAWS – Part. 2
More in English in PDF

HIGHER PRINCIPLES OF COSMIC LAWS – Part. 3
More in English in PDF

HIGHER PRINCIPLES OF COSMIC LAWS – Part.  4
More in English in PDF

Váh pri západe slnka
Ovocný sad

Fotografie sú uverejnené so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originály fotografií sú zverejnené na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Pridaj komentár