Vyššie princípy VZ – 1.časť

Práve poznanie Vesmírnych zákonov a ich uplatnenie, čiže  ich žitie v svojich životoch,
vám ako vyšší princíp prináša tento dar –  Vnútorný  pokoj, Rovnováhu, Harmóniu, Kľud
a Mier vo vás samých, vo vašom vnútri.
A napriek tomu, že stojíte vo vzduchu, dokážete  v svojom vnútri cítiť tento Vnútorný pokoj,
Mier, Harmóniu aj Rovnováhu.
A podľa Vesmírneho zákona – Ako hore, tak dole,  ako vo veľkom, tak v malom a ako vo vnútri tak navonok, presne to, čo je vo vašom vnútri, vysielate navonok.
A keď máte vo svojom vnútri Pokoj, Mier, Harmóniu, Rovnováhu, tak aj vo vašich životoch
navonok, vo vašom okolí, čiže v rodinách, spoločenstvách, štátoch, na celej Matke Zemi,
pôsobí Mier, Rovnováha, Pokoj a Mier.  A to je to, čo vám prináša LÁSKA.
A tento rovnovážny stav dokážete nájsť na tejto húpačke vo svojich  životov práve vtedy,
keď vo svojom vnútri túto Rovnováhu, Harmóniu,Vnútorný pokoj a Mier dokážete vytvoriť
a dokážete to vtedy, keď ste UKOTVENÝ V LÁSKE.
AKO BYTOSTI ZRODENÉ Z LÁSKY STE NA MATKU ZEM PRIŠLI.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v  PDF

HIGHER PRINCIPLES OF COSMIC LAWS – Part. 1
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár