Materinská láska-3.časť

Choroba je nedostatok Lásky k sebe samému, a prejavuje sa práve preto, že sami seba hodnotíte,
posudzujete, kritizujete a spätne prehodnocujete svoje rozhodnutia. Vytvárate si tak neodpustenia
a pocity vín, zlyhaní, nehodností, pochybnosti o sebe samých, ponížení, odmietnutí samých seba,
zatratenia samých seba, alebo si z rôznych pocitov krívd vytvárate hnev, zlosť, nenávisť,
ktoré vytvárate ako dôsledok toho, že nedokážete odpúšťať.
Ale to, že nedokážete odpúšťať, je opäť nedostatok Lásky k sebe samým. 

Toto je ďalší uzatvorený kruh, kde z jedného vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé.
A tak môžete sami vidieť a vnímať, ako je energia Lásky, ktorou Vy sami ste,  prepojená a previazaná s vaším Imunitným systémom, a ako nedostatok Lásky vytvára vo vašom fyzickom tele rôzne ochorenia a choroby.
Láska je alfou i omegou vášho Života.
Láska je alfou i omegou Života na Matke Zemi.
Láska je alfou i omegou Života v celom Vesmíre.
Z Lásky všetko bolo stvorené a zrodené  a preto
Láska je alfou i omegou všetkého živého v celom Vesmíre.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Materinská láska -2.časť

Každý z vás, či už muž, či žena má svoju základnú a posvätnú úlohu pri obnovení a zrode života na Matke Zemi, a u každého z vás je rozdielna, ale nesmierne dôležitá a nezastupiteľná. Práve preto si uvedomte, naozaj uvedomte, že ste si absolútne navzájom Rovnocenní.
Práve túto ROVNOCENNOSŤ potrebujete pochopiť, precítiť, uvedomiť si a naozaj prijať naspäť ako svoju súčasť. Pretože až vtedy, keď prijmete naspäť Rovnocennosť, tak až vtedy, dokážete zmeniť celý hierarchický systém, ktorý ste v spoločnosti vytvorili, ako dôsledok toho, že sa stratila Rovnocennosť.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Materinská láska – 1.časť

Ak v okamihu vášho zrodenia vás zrodila Láska v Jednote a Harmónii bytia, čiže boli ste zrodení v posvätnej Láske, ktorá prúdi zo srdca muža a ženy, ktorá prúdi z celých ich bytostí, ktorá prúdi z každej jednej bunky ich fyzických tiel, tak váš vnútorný obraz, ktorý vo svojom vnútri vytvárate, je tvorený v Láske, ľudskosti, teple Lásky, nehe, mäkkosti a v objatí Lásky, v Harmónii a v Jednote.
Ale ak v okamihu vášho zrodenia nepôsobila Láska, a zrodili ste sa v násilí, v bolesti, či v neláske, tak váš vnútorný obraz, ktorý vytvárate, je tvorený bez Lásky, nepôsobí tam neha, nie je tam Láska, nie je tam Harmónia a nie je tam ani Jednota. Prebýva tam len bolesť, hlboká bolesť z takéhoto spôsobu zrodenia.
Táto bolesť, či ju vnímate vedome, alebo je len hlboko uložená v nevedomých rovinách vášho bytia, tento vnútorný obraz vo vás vytvára. Pretože táto bolesť vznikla z porušenia posvätného princípu zrodenia nového života na Matke Zemi.
Každý nový život, zrodený na Matke Zemi má posvätné právo na to, aby bol zrodený v Jednote, v Rovnocennosti a v Láske medzi dvoma ľudskými bytosťami – mužom a ženou, ktorí vzájomnú Lásku k sebe vyžarujú.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Vnútorný chrám -5.časť

Pritom, každý z vás je jedinečný, každý z vás je výnimočný, a neboli ste stvorení k tomu, aby ste posudzovali a hodnotili samých seba prostredníctvom dosiahnutých výkonov svojho fyzického tela.
Tento predmet učí vaše deti na jednej strane hodnotiť a posudzovať, ale zároveň v nich na druhej strane vytvára a učí vytvárať aj pocit nehodnosti, menejcennosti a pocit poníženia.
Zámerne bol tanec nahradený týmto predmetom – telesnou výchovou, pretože
V TANCI JE VŠETKO MOŽNÉ.
V TANCI JE VŠETKO DOVOLENÉ.
A KAŽDÝ POHYB JE VYJADRENÍM VAŠEJ EMÓCIE.
PRETO JE TANEC VOĽNÝ A SLOBODNÝ, ABSOLÚTNE SLOBODNÝ.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

ZRODENIE ŽIVOTA

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Vnútorný chrám – 4.časť

Pamätajte, že jediný spôsob, ktorým môžete zmeniť to, čo v súčasnosti žijete je Láska.
Láska a jej nástroj bezpodmienečné Odpustenie, v ktorom sa všetky vaše bolesti rozpustia a uzdravia.
Jediné, čo potrebujete urobiť je, že začnete Lásku dávať sami sebe, začnete sa učiť Odpúšťať samým sebe
a tak v Láske budovať a obnovovať svoj vnútorný chrám.
Odpustenie vám pomôže prinavrátiť rovnováhu do vášho vnútorného chrámu, aby sa opäť vaša
vnútorná žena a vnútorný muž stali rovnocennými bytosťami, ktoré obývajú váš vnútorný chrám,
a aby navzájom k sebe cítili vzájomnú ÚCTU.
Túto ÚCTU potom budete dávať aj SAMI SEBE.
Vedzte, že vždy to tak bolo, vždy to tak je a vždy to tak bude,  že to čo dávate sami sebe, dávate aj tým druhým. A to čo nedávate sami sebe, to vám tí druhí ZRKADLIA.
A to je Vesmírny zákon zrkadlenia.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

 

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.commde

Vnútorný chrám – 3.časť

Malé deti sú nepredstaviteľným spôsobom od Lásky závislé.
Je to tak preto, lebo prichádzajú z prostredia bezpodmienečnej Lásky.
Ale váš vzdelávací systém príliš skoro vytrháva deti z náručia matiek.
Žiadna iná ľudská bytosť nedokáže dať dieťaťu toľko Lásky, ako jeho vlastná matka.
Toto je úloha žien, to je ich prvotná úloha. Zapamätajte si to!
Prvotnou a najzákladnejšou úlohou žien je milovať, milovať, milovať samú seba,
milovať svojho muža, milovať svoje deti.
Keby každá jedna žena milovala samú seba, svojho muža a svoje deti, nikdy, nikdy, absolútne nikdy
by na Matke Zemi nebola žiadna vojna a žiadny boj. Toto je základné a posvätné poslanie žien.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

 

Vnútorná žena

Vnútorný chrám – 2.časť

Muž a žena sú navzájom rozdielni, ale ROVNOCENNÍ, a práve vďaka tomu, že sú rozdielni,
môže každý z nich plniť svoju základnú úlohu, ktorá je nesmierne dôležitá pre kolobeh  nekonečnosti Života
na Matke Zemi, a práve preto nemôžu byť rovnakí.

Ak by boli rovnakí, nepriťahovali by sa, ale navzájom by sa odpudzovali.
Dôležitá je práve tá skutočnosť, že muž a žena sú rozdielni práve preto, aby každý z nich mohol naplniť svoju prirodzenú úlohu pri opakovanom zrode Života na Matke Zemi.
Práve preto, že sú rozdielni, sú si navzájom ROVNOCENNÍ, lebo ani jeden z nich samostatne by nedokázal  sám obnovovať Život na Matke Zemi.
Dokážu to urobiť len spoločne, keď sa spoja ako jeden celok.
Keď vytvoria v Jednote jedno telo. Len vtedy je možný zázrak zrodenia nového Života,
a práve preto sú si navzájom ROVNOCENNÍ.
 Ani muž to nedokáže sám, a ani žena to nedokáže sama.
Z toho vyplýva ich ROVNOCENNOSŤ.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Vnútorný chrám – 1.časť

Vždy je najdôležitejšia Láska, lebo z Lásky všetko vzniklo, z Lásky všetko pochádza, a z Lásky bolo všetko stvorené. Vaše vnútorné prostredie je vytvorené ako prepojenie Lásky, Viery a Dôvery.
Ak máte Lásku, Vieru a Dôveru automaticky, a úplne prirodzene, je vždy vašou súčasťou aj Nádej.
Nie nadarmo hovoríte, že: „nádej zomiera posledná“.
Nádej je veľmi hlboko zapísaná a zakorenená vo vašich bunkách.
Je akoby súčasťou vašej DNA.
Nádej je veľmi dôležitá pre zrodenie Života na Matke Zemi a práve preto
Nádej zomiera posledná. Ale VY, ako ľudské bytosti, veľmi rýchlo a veľmi často strácate Vieru a Dôveru, a to v seba samých a rovnako aj vo Mňa.
Preto vaše vnútorné prostredie, kde sa cítite absolútne bezpečne a chránení, vytvárate spojením a previazaním Lásky, Viery a Dôvery v samých seba a vo Mňa.
V tomto prepojení je Viera a Dôvera automaticky a prirodzene, ale ak nemáte Dôveru v samých seba, tak neveríte ani Mne a rovnako platí, že ak nedôverujete Mne – Bohu, Láske, Životu, tak nedôverujete a neveríte ani v samých seba, ale ešte vždy je vašou súčasťou Nádej.
Keby ste tak rýchlo strácali Nádej, ako rýchlo strácate Vieru a Dôveru, nedokázali by ste obnovovať a vytvárať Život na Matke Zemi a tak Nádej je priamo zapísaná vo vašich bunkách a vo vašej DNA.
Vieru a Dôveru sa potrebujete učiť s Láskou chápať, vytvárať ju a budovať v sebe samých, pretože spolu s nimi prostredníctvom Lásky staviate svoj vlastný Vnútorný chrám.
Vaša vnútorná žena a vnútorný muž sú rovnako dôležití, pretože sú ROVNOCENNÍ.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Vnútorná žena

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Voda – 4.časť

Každé energetické miesto je prejavom veľmi silnej, čistej a bezhraničnej Lásky.
To, čo na týchto miestach cítite je Láska, Láska Matky Zeme, Láska vás ľudských bytostí
a Láska ostatných bytostí žijúcich na Matke Zemi, a aj moja Láska – Láska Stvoriteľa.
A to si zapamätajte.
Na týchto miestach je vždy energia Lásky, ktorú tu cítite a vnímate.
Nie sú tu žiadne iné energie, je to vždy LÁSKA
.
Tieto miesta sú na Matke Zemi veľmi potrebné, a je to tak preto, a minule som vám to už povedal,
že je nesmierne dôležité, aby bola LÁSKA na Matke Zemi, pretože keby na Matke Zemi nebola LÁSKA,
nemôžete sa sem ako duše inkarnovať. A na týchto miestach je LÁSKA veľmi cítiť, pre vás ako
ľudské bytosti, ale aj ostatné bytosti, ktoré na Matke Zemi žijú a aj pre samotnú Matku Zem.
Na týchto miestach LÁSKA vyviera z vnútra Matky Zeme, z vašich sŕdc.
Prichádza sem aj Láska Božej Milosti ako Láska Boha Otca, a aj Láska ako
Energia Milujúcej Láskavosti ako Láska Božskej Matky.
Tu sa tá Láska spája a práve preto ju na týchto miestach  cítite a vnímate.
Voda, ktorá na týchto miestach prúdi, Lásku prijme a roznesie po celej Matke Zemi.
VODA JE NOSIČOM  LÁSKY.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

 

Voda – 3.časť

Vkladajte do vody LÁSKU, LÁSKU a len LÁSKU.
To je jediná energia, ktorá pomáha uzdravovať vaše fyzické telá.
 LÁSKA je jediná energia, ktorá od všetkých toxínov  a chemických látok dokáže fyzické telo očistiť,
odplaviť všetky nečistoty. Ako sme sa rozprávali, LÁSKA je to teplo, ktoré vašimi bunkami prúdi,
preto VY ako ľudské bytosti ste teplokrvné.
To LÁSKA vytvára teplo, ktoré prostredníctvom VODY vo vás prúdi.
Teraz si môžete uvedomiť, veľmi hlboko uvedomiť, že ste stvorení ako prepojenie všetkých štyroch živlov. Spojením všetkých štyroch živlov vzniká život.
Ako Láska vytvára TEPLO – OHEŇ, voda vytvára vo svojej rozmanitosti všetky ostatné živly.
VZDUCH, ktorý dýchate, keď je vo svojom plynnom stave, VODU, keď je sama sebou a keď napĺňa
vaše bunky a HMOTU, keď je v pevnom stave, a keď sa spojí s Matkou Zemou.
Spojením VZDUCHU, MATKY ZEME, VODY A OHŇA, ktorý vám prináša vaša DUŠA v podobe
LÁSKY a TEPLA, ste boli zrodení a stvorení ako ľudské bytosti.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF