Materinská láska

Ak v okamihu vášho zrodenia vás zrodila Láska v Jednote a Harmónii bytia, čiže boli ste zrodení v posvätnej Láske, ktorá prúdi zo srdca muža a ženy, ktorá prúdi z celých ich bytostí, ktorá prúdi z každej jednej bunky ich fyzických tiel, tak váš vnútorný obraz, ktorý vo svojom vnútri vytvárate, je tvorený v Láske, ľudskosti, teple Lásky, nehe, mäkkosti a v objatí Lásky, v Harmónii a v Jednote.
Ale ak v okamihu vášho zrodenia nepôsobila Láska, a zrodili ste sa v násilí, v bolesti, či v neláske, tak váš vnútorný obraz, ktorý vytvárate, je tvorený bez Lásky, nepôsobí tam neha, nie je tam Láska, nie je tam Harmónia a nie je tam ani Jednota.
Prebýva tam len bolesť, hlboká bolesť z takéhoto spôsobu zrodenia.
Táto bolesť, či ju vnímate vedome, alebo je len hlboko uložená v nevedomých rovinách vášho bytia, tento vnútorný obraz vo vás vytvára.
Pretože táto bolesť vznikla z porušenia posvätného princípu zrodenia nového života na Matke Zemi.
Každý nový život, zrodený na Matke Zemi má posvätné právo na to, aby bol zrodený v Jednote, v Rovnocennosti a v Láske medzi dvoma ľudskými bytosťami – mužom a ženou, ktorí vzájomnú Lásku k sebe vyžarujú.

Každý z vás, či už muž, či žena má svoju základnú a posvätnú úlohu pri obnovení a zrode života na Matke Zemi, a u každého z vás je rozdielna, ale nesmierne dôležitá a nezastupiteľná.
Práve preto si uvedomte, naozaj uvedomte, že ste si absolútne navzájom Rovnocenní.

Práve túto ROVNOCENNOSŤ potrebujete pochopiť, precítiť, uvedomiť si a naozaj prijať naspäť ako svoju súčasť. Pretože až vtedy, keď prijmete naspäť Rovnocennosť, tak až vtedy, dokážete zmeniť celý hierarchický systém, ktorý ste v spoločnosti vytvorili, ako dôsledok toho, že sa stratila Rovnocennosť.

Choroba je nedostatok Lásky k sebe samému, a prejavuje sa práve preto, že sami seba hodnotíte,
posudzujete, kritizujete a spätne prehodnocujete svoje rozhodnutia.
Vytvárate si tak neodpustenia a pocity vín, zlyhaní, nehodností, pochybnosti o sebe samých, ponížení, odmietnutí samých seba, zatratenia samých seba, alebo si z rôznych pocitov krívd vytvárate hnev, zlosť, nenávisť, ktoré vytvárate ako dôsledok toho, že nedokážete odpúšťať.
Ale to, že nedokážete odpúšťať, je opäť nedostatok Lásky k sebe samým. 

Toto je ďalší uzatvorený kruh, kde z jedného vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé.
A tak môžete sami vidieť a vnímať, ako je energia Lásky, ktorou Vy sami ste,  prepojená a previazaná s vaším Imunitným systémom, a ako nedostatok Lásky vytvára vo vašom fyzickom tele rôzne ochorenia a choroby.
Láska je alfou i omegou vášho Života.
Láska je alfou i omegou Života na Matke Zemi.
Láska je alfou i omegou Života v celom Vesmíre.
Z Lásky všetko bolo stvorené a zrodené  a preto
Láska je alfou i omegou všetkého živého v celom Vesmíre.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Vnútorný chrám

Vždy je najdôležitejšia Láska, lebo z Lásky všetko vzniklo, z Lásky všetko pochádza, a z Lásky bolo všetko stvorené.
Vaše vnútorné prostredie je vytvorené ako prepojenie Lásky, Viery a Dôvery.

Ak máte Lásku, Vieru a Dôveru automaticky, a úplne prirodzene, je vždy vašou súčasťou aj Nádej.
Nie nadarmo hovoríte, že: „nádej zomiera posledná“.
Nádej je veľmi hlboko zapísaná a zakorenená vo vašich bunkách.

Je akoby súčasťou vašej DNA.
Nádej je veľmi dôležitá pre zrodenie Života na Matke Zemi a práve preto Nádej zomiera posledná.
Ale VY, ako ľudské bytosti, veľmi rýchlo a veľmi často strácate Vieru a Dôveru, a to v seba samých a rovnako aj vo Mňa.

Preto vaše vnútorné prostredie, kde sa cítite absolútne bezpečne a chránení, vytvárate spojením a previazaním Lásky, Viery a Dôvery v samých seba a vo Mňa.
V tomto prepojení je Viera a Dôvera automaticky a prirodzene, ale ak nemáte Dôveru v samých seba, tak neveríte ani Mne a rovnako platí, že ak nedôverujete Mne – Bohu, Láske, Životu, tak nedôverujete a neveríte ani v samých seba, ale ešte vždy je vašou súčasťou Nádej.
Keby ste tak rýchlo strácali Nádej, ako rýchlo strácate Vieru a Dôveru, nedokázali by ste obnovovať a vytvárať Život na Matke Zemi a tak Nádej je priamo zapísaná vo vašich bunkách a vo vašej DNA.
Vieru a Dôveru sa potrebujete učiť s Láskou chápať, vytvárať ju a budovať v sebe samých, pretože spolu s nimi prostredníctvom Lásky staviate svoj vlastný Vnútorný chrám.
Vaša vnútorná žena a vnútorný muž sú rovnako dôležití, pretože sú ROVNOCENNÍ.

Muž a žena sú navzájom rozdielni, ale ROVNOCENNÍ, a práve vďaka tomu, že sú rozdielni,
môže každý z nich plniť svoju základnú úlohu, ktorá je nesmierne dôležitá pre kolobeh  nekonečnosti Života na Matke Zemi, a práve preto nemôžu byť rovnakí.

Ak by boli rovnakí, nepriťahovali by sa, ale navzájom by sa odpudzovali.
Dôležitá je práve tá skutočnosť, že muž a žena sú rozdielni práve preto, aby každý z nich mohol naplniť svoju prirodzenú úlohu pri opakovanom zrode Života na Matke Zemi.
Práve preto, že sú rozdielni, sú si navzájom ROVNOCENNÍ, lebo ani jeden z nich samostatne by nedokázal  sám obnovovať Život na Matke Zemi.
Dokážu to urobiť len spoločne, keď sa spoja ako jeden celok.
Keď vytvoria v Jednote jedno telo. Len vtedy je možný zázrak zrodenia nového Života,
a práve preto sú si navzájom ROVNOCENNÍ.
Ani muž to nedokáže sám, a ani žena to nedokáže sama.
Z toho vyplýva ich ROVNOCENNOSŤ.

Malé deti sú nepredstaviteľným spôsobom od Lásky závislé.
Je to tak preto, lebo prichádzajú z prostredia bezpodmienečnej Lásky.
Ale váš vzdelávací systém príliš skoro vytrháva deti z náručia matiek.
Žiadna iná ľudská bytosť nedokáže dať dieťaťu toľko Lásky, ako jeho vlastná matka.
Toto je úloha žien, to je ich prvotná úloha. 
Zapamätajte si to!

Prvotnou a najzákladnejšou úlohou žien je milovať, milovať, milovať samú seba,
milovať svojho muža, milovať svoje deti.
Keby každá jedna žena milovala samú seba, svojho muža a svoje deti, nikdy, nikdy, absolútne nikdy
by na Matke Zemi nebola žiadna vojna a žiadny boj.
Toto je základné a posvätné poslanie žien.

Pamätajte, že jediný spôsob, ktorým môžete zmeniť to, čo v súčasnosti žijete je Láska.
Láska a jej nástroj bezpodmienečné Odpustenie, v ktorom sa všetky vaše bolesti rozpustia a uzdravia.
Jediné, čo potrebujete urobiť je, že začnete Lásku dávať sami sebe, začnete sa učiť Odpúšťať samým sebe a tak v Láske budovať a obnovovať svoj vnútorný chrám.
Odpustenie vám pomôže prinavrátiť rovnováhu do vášho vnútorného chrámu, aby sa opäť vaša
vnútorná žena a vnútorný muž stali rovnocennými bytosťami, ktoré obývajú váš vnútorný chrám,
a aby navzájom k sebe cítili vzájomnú ÚCTU.
Túto ÚCTU potom budete dávať aj SAMI SEBE.
Vedzte, že vždy to tak bolo, vždy to tak je a vždy to tak bude,  že to čo dávate sami sebe, dávate aj tým druhým. A to čo nedávate sami sebe, to vám tí druhí ZRKADLIA.
A to je Vesmírny zákon zrkadlenia.

Pritom, každý z vás je jedinečný, každý z vás je výnimočný, a neboli ste stvorení k tomu, aby ste posudzovali a hodnotili samých seba prostredníctvom dosiahnutých výkonov svojho fyzického tela.
Tento predmet učí vaše deti na jednej strane hodnotiť a posudzovať, ale zároveň v nich na druhej strane vytvára a učí vytvárať aj pocit nehodnosti, menejcennosti a pocit poníženia.
Zámerne bol tanec nahradený týmto predmetom – telesnou výchovou, pretože
V TANCI JE VŠETKO MOŽNÉ.
V TANCI JE VŠETKO DOVOLENÉ.
A KAŽDÝ POHYB JE VYJADRENÍM VAŠEJ EMÓCIE.
PRETO JE TANEC VOĽNÝ A SLOBODNÝ, ABSOLÚTNE SLOBODNÝ.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Voda

JEDNOTA je rovnako dôležitá ako ODDELENOSŤ.
Pretože JEDNOTA vám pomáha uvedomovať si kým ste, odkiaľ ste vzišli a s čím ste spojení.
Ale len ODDELENOSŤ vám umožňuje prežívať a spoznávať samých seba.
Z JEDNOTY bol stvorený ŽIVOT, ktorý prostredníctvom ODDELENOSTI prežíva a spoznáva sám seba.
S tou JEDNOTOU, z ktorej ste vznikli a boli zrodení, s tou JEDNOTOU ste všetci a všetko spojení.
Ani VY, ako ľudské bytosti, ani zvieratá, ani rastliny, ani pôda, nedokážete bez VODY na Matke Zemi žiť.

Všetky formy života na Matke Zemi ste v Jednote, z ktorej ste vzišli prepojení.
To je práve tá VODA.
Práve vďaka nej, jej darom a schopnostiam, jej vlastnostiam,
môžete v ODDELENOSTI prežívať a spoznávať samých seba.

A prostredníctvom vás, vašich pocitov, emócií, skúseností a prežitkov spoznávam JA sám seba.
Bol to zámer, ako z  JEDNOTY zrodiť Oddelenosť, aby práve prostredníctvom ODDELENOSTI
bola spoznávaná a uvedomovaná JEDNOTA BYTIA.

V prírode je kolobeh vody bezpečný a Matka Zem vodu chráni,  pre vás  ne-pred-sta-vi-teľ-ným   s-pô-so-bom. 
Matka Zem vodu chráni a je to tak preto, pretože súčasťou Matky Zeme je Poznanie, že z VODY VZIŠIEL ŽIVOT, z VODY vznikla všetka rozmanitosť foriem Života na Matke Zemi.
Kolobeh vody, ktorý zabezpečuje Matka Zem, vzduch a teplo,  je Matkou Zemou chránený.
Ale VY vodu, ktorá je na Matke Zemi vo svojej prirodzenej forme ako tekutina,
nepredstaviteľným spôsobom znehodnocujete.
Znečisťujete ju a je to tak preto, 
ŽE STE STRATILI  ÚCTU K VODE, AKO K ZDROJU ŽIVOTA,
Z  KTORÉHO STE SAMI VZIŠLI.
Pritom ste sami od VODY  ne-pred-sta-vi-teľ-ným   s-pô-so-bom  zá-vi-s-lí.

Vkladajte do vody LÁSKU, LÁSKU a len LÁSKU.
To je jediná energia, ktorá pomáha uzdravovať vaše fyzické telá.
LÁSKA je jediná energia, ktorá od všetkých toxínov  a chemických látok dokáže fyzické telo očistiť,
odplaviť všetky nečistoty.
Ako sme sa rozprávali, LÁSKA je to teplo, ktoré vašimi bunkami prúdi, preto VY ako ľudské bytosti ste teplokrvné.
To LÁSKA vytvára teplo, ktoré prostredníctvom VODY vo vás prúdi.
Teraz si môžete uvedomiť, veľmi hlboko uvedomiť, že ste stvorení ako prepojenie všetkých štyroch živlov.
Spojením všetkých štyroch živlov vzniká život.
Ako Láska vytvára TEPLO – OHEŇ, voda vytvára vo svojej rozmanitosti všetky ostatné živly.
VZDUCH, ktorý dýchate, keď je vo svojom plynnom stave, VODU, keď je sama sebou a keď napĺňa
vaše bunky a HMOTU, keď je v pevnom stave, a keď sa spojí s Matkou Zemou.
Spojením VZDUCHU, MATKY ZEME, VODY A OHŇA, ktorý vám prináša vaša DUŠA v podobe
LÁSKY a TEPLA, ste boli zrodení a stvorení ako ľudské bytosti.

Každé energetické miesto je prejavom veľmi silnej, čistej a bezhraničnej Lásky.
To, čo na týchto miestach cítite je Láska, Láska Matky Zeme, Láska vás ľudských bytostí
a Láska ostatných bytostí žijúcich na Matke Zemi, a aj moja Láska – Láska Stvoriteľa.
A to si zapamätajte.
Na týchto miestach je vždy energia Lásky, ktorú tu cítite a vnímate.
Nie sú tu žiadne iné energie, je to vždy LÁSKA.
Tieto miesta sú na Matke Zemi veľmi potrebné, a je to tak preto, a minule som vám to už povedal,
že je nesmierne dôležité, aby bola LÁSKA na Matke Zemi, pretože keby na Matke Zemi nebola LÁSKA,
nemôžete sa sem ako duše inkarnovať.
A na týchto miestach je LÁSKA veľmi cítiť, pre vás ako
ľudské bytosti, ale aj ostatné bytosti, ktoré na Matke Zemi žijú a aj pre samotnú Matku Zem.
Na týchto miestach LÁSKA vyviera z vnútra Matky Zeme, z vašich sŕdc.
Prichádza sem aj Láska Božej Milosti ako Láska Boha Otca, a aj Láska ako Energia Milujúcej Láskavosti ako Láska Božskej Matky.
Tu sa tá Láska spája a práve preto ju na týchto miestach  cítite a vnímate.
Voda, ktorá na týchto miestach prúdi, Lásku prijme a roznesie po celej Matke Zemi.
VODA JE NOSIČOM  LÁSKY.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

 

Stromy a ich poslanie

Je to nesmierne dôležité, pretože stromy vám vo chvíľach, keď VY, ako ľudské bytosti, nedokážete vytvoriť energiu Lásky, pomáhajú opätovne túto Lásku nájsť, pomáhajú vám opätovne nachádzať váš vnútorný pokoj, mier, Lásku a tak liečiť a uzdravovať všetky vaše bolesti až do okamihu a chvíľ, keď VY sami sa stanete schopnými liečiť samých seba, keď VY sa stanete schopnými túto energiu Lásky vytvárať.
To je ďalšia z úloh stromov a ich DAR pre vás, ľudské bytosti, ktorý vám z hlbokej Lásky a bez akýchkoľvek podmienok odovzdávajú.
Dokážu to práve preto, že stromy ako deti Matky Zeme, sú s ňou hlboko, nepredstaviteľne hlboko prepojené. Oveľa hlbšie ako VY – ľudské bytosti.
Stromy môžu energiu bolesti, strachu, nenávisti, či hnevu, ktorú im odovzdáte, prostredníctvom svojich koreňových systémov priamo odovzdať Matke Zemi.
A Matka Zem je aj vašou MATKOU. ONA JE  MATKOU VÁS VŠETKÝCH.
Matka Zem, tak ako každá MATKA, dokáže všetky tieto energie transformovať na LÁSKU
.

Spôsob, ktorým v súčasnosti ako ľudské bytosti na Matke Zemi žijete, je tak veľmi vzdialený,
nepredstaviteľne veľmi vzdialený od pôvodného spôsobu bytia na Matke Zemi, že ak naďalej budete s bezohľadnosťou, s ktorou v súčasnosti Matku Zem ničíte a drancujete pokračovať, tak behom pár
generácií Matku Zem zahubíte a pre VÁS, ako ľudské bytosti, ŽIVOT na Matke Zemi už nebude možný.
Nebudete mať úrodnú pôdu, na ktorej by ste mohli pestovať plodiny pre svoju obživu, nebudete
mať nezávadnú pitnú vodu a vzduch na Matke Zemi bude plný toxických látok a pre vás bude jedovatý.
Vedzte, že nehovorím o budúcnosti vzdialenej tisícky rokov.
Ak s touto bezohľadnosťou,
s ktorou teraz jednáte, budete naďalej pristupovať k Matke Zemi, prírode, pôde, vode, stromom, zvieratám a k životnému prostrediu, (cítila som túto energiu hlbokého smútku veľmi silne a nasledujúce slová som len zašepkala) tak behom dvoch storočí len, a to zdôrazňujem
LEN DVOCH STOROČÍ, zničíte všetky podmienky pre život ľudských bytostí na Matke Zemi.
Z pohľadu jednotlivca môže sa zdať, že dve storočia je dlhý čas, ale z pohľadu života celej ľudskej
spoločnosti je to OKAMIH.  
Je to nepredstaviteľne krátky čas, ktorý máte k tomu, aby ste  prevzali,
aby ste naozaj prevzali ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, za svoje konanie a začali si uvedomovať, do hĺbky uvedomovať dôsledky svojich rozhodnutí a činov.

ROVNOVÁHA ŽIVOTA na Matke Zemi je nepredstaviteľne krehká, a VY ju svojou činnosťou
bezohľadne a arogantne už veľmi dlho narúšate.
Preto sa opäť vrátim k tomu, čo som vám povedal minule, pretože je nesmierne dôležité,
aby ste si to ako ľudské bytosti začali uvedomovať, a to je Poznanie, že VŠETKY, ÚPLNE
VŠETKY FORMY ŽIVOTA NA MATKE ZEMI SÚ SI NAVZÁJOM ROVNOCENNÉ.
Je to tak práve preto, že táto ROVNOCENNOSŤ, vytvára tú krehkú, nesmierne krehkú
ROVNOVÁHU ŽIVOTA  a HARMÓNIU BYTIA NA MATKE ZEMI.

Keď prijmete ÚCTU K NEKONEČNEMU KOLOBEHU ŽIVOTA, tak prijmete ÚCTU K SAMÝM SEBE,
a potom budete schopní prijať ZODPOVEDNOSŤ za seba samých, za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie, a práve v tej ZODPOVEDNOSTI sa rozpustí a stratí ĽAHOSTAJNOSŤ, ktorá dovoľuje chamtivým a bezohľadným zoskupeniam ľudských bytostí, aby svoju moc v spoločnosti ukotvovali a tak vás prostredníctvom strachu manipulovali a ovládali.
Toto je ďalší uzatvorený kruh, ktorý som vám chcel vysvetliť.
Preto si veľmi hlboko uvedomte, že NIE JE ÚCTA ako ÚCTA.
Rovnako ako som vám vysvetlil, že NIE JE DÔVERA ako DÔVERA, a NIE JE VIERA ako VIERA.

Pretože, ak by boli ponechané prastaré lesy, a teda by v nich zostali staré stromy, tým že ste sa stali vedomejšími bytosťami by ste si okamžite uvedomili ten rozdiel energií.
Energiu, ktorú vytvorili tie staré stromy by ste videli, vnímali a cítili rovnako, ako keby ste sa dotýkali vysokých stromov, vdychovali vôňu ich kvetov, alebo hladili ich kôru.
Potom by ste už nedovolili vyrubovať lesy, postavili by ste sa na ich ochranu, lebo by ste vedeli, že stromy sú vašou súčasťou, že sú vám rovnocenné a že ste nesmierne závislí od toho, aby tu zostali žiť.
Preto vám stále hovorím, že všetko so všetkým súvisí a je veľmi dôležité, aby ste začali vnímať a cítiť tú prepojenosť a previazanosť všetkého so všetkým, a aby ste začali vnímať a cítiť všetky tie prepojenia, spojenia a súvislosti.
Takéto staré stromy, keď vytvoria hustý les, a v tom lese vysielajú energiu čistej bezpodmienečnej Lásky a do kolobehu lesa vstúpi ľudská bytosť, tak táto Láska, ktorú vytvorili stromy, dokáže meniť psychiku, zmýšľanie a myšlienky tejto ľudskej bytosti.
Láska ju premení a ona začne vnímať energiu Lásky, začne ju cítiť, dokáže si ju ohmatať a tak Láska učí túto ľudskú bytosť ODPÚŠŤAŤ.

A to je to, čoho sa strach bojí zo všetkého najviac, že sa naučíte ako ľudské bytosti ODPÚŠŤAŤ.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

Orientácia stromov

Orientácia stromov, ktorú robíte vracia stromom,  Poznanie o tejto prepojenosti a vzájomnej previazanosti. Poznanie pomáha stromom liečiť a uzdravovať v hlbokej a čistej Láske ich nesmiernu bolesť, v ktorej žijú.
Práve Poznanie o vzájomnej prepojenosti a previazanosti Života na Matke Zemi im pomáha liečiť ich Bolesť, a zároveň im dáva nesmiernu silu, aby dokázali toto svoje poslanie aj naďalej napĺňať, napriek tomu, že Vy, ako ľudské bytosti, všemožnými spôsobmi ich poslanie stále maríte.
Napojenie stromov na ich Pradávnu Múdrosť a Poznanie o prepojenosti všetkých foriem Života na Matke Zemi je nesmierne dôležité, pretože lieči bolesť stromov a zároveň im vracia späť silu a schopnosť, aby sa naďalej snažili rásť a zalesňovať územia, kde ste VY- ľudské bytosti, stromy zničili, a to akýmkoľvek spôsobom.

Ak by všetky stromy stratili toto Poznanie a nevedeli by, čo je ich poslaním, prečo je tak dôležité,
aby žili na Matke Zemi, stratili by snahu ŽIŤ na Matke Zemi, opätovne sa rodiť na Matku Zem,
potom postupne, ale nepredstaviteľne rýchlo by všetky stromy na Matke Zemi zomreli.
Začala som hovoriť veľmi ticho – šepkala som nasledujúce slová.
Udialo by sa tak, v priebehu jednej generácie, jednej generácie ľudského života.
Ak stromy stratia toto Poznanie, tak za jednu ľudskú generáciu zomrú všetky stromy na Matke Zemi,
a tak zahyniete aj VY sami.
Preto je  NESMIERNE, NESMIERNE, NESMIERNE dôležité, aby ste ponechali stromom možnosť spájať sa s týmto pradávnym Poznaním, aby sa opäť spojili so svojou Múdrosťou a pochopili, aké je ich poslanie na Matke Zemi.
Sú to práve stromy, ktoré Vám – ľudským bytostiam umožnili a stále umožňujú Život na Matke Zemi.
Oni Vám umožňujú dýchať a tak sa spájať cez svoj dych so Mnou.

Sami viete, ako málo stačí, po koľkých sekundách zomierate, keď sa nemôžete nadýchnuť.
Práve stromy sú tými bytosťami, prostredníctvom ktorých je vám toto spojenie umožnené.
Ak zničíte stromy, zničíte sami seba.
Je to večný kolobeh a  kruh, je to nekonečný kolobeh Života.
Jeden bez druhého nemôžete na Matke Zemi ŽIŤ.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

Stromy

Táto prepojenosť a previazanosť na Matke Zemi bola vytvorená dôkladne a dômyselne.
Bol to zámer, pretože táto prepojenosť prináša hlbokú vzájomnú Úctu.
Tým, že sa stratila Rovnocennosť a vo svojej pýche ste vytvorili nadradenosť, stratili ste túto hlbokú Úctu k  prejavom života na Matke Zemi.
A Život je nesmierne rôznorodý.
Má mnoho foriem, prejavov a VY vo svojej nadradenosti a tým, že ste si vytvorili tento priesvitný obal okolo seba, tieto nekonečné prejavy Života na Matke Zemi nevnímate, nepočujete, necítite a nevidíte.
Stromy túto hlbokú Úctu k Životu cítia. Vnímajú ju.
Preto sa stromy tak veľmi snažia, všade tam, kde je to len trošku možné sa zakoreniť a opäť rásť.
Poznajú svoju úlohu a uvedomujú si, že ich základnou úlohou, nezameniteľnou a najdôležitejšou je vytvárať dostatok kyslíka na to, aby tu – na Matke Zemi,  mohli ľudské bytosti žiť.

STROMY ROVNOCENNOSŤ ŽIJÚ !!!
Pre stromy je rovnako vzácny, dôležitý a rovnocenný malý stromček, ktorý práve vzklíčil z pôdy,
ako ten, čo má mohutný kmeň a má už stovky rokov.
Nikto  nie je menej a nikto nie je viac.
Ak je strom mohutný, vysoký a starý, vníma to ako svoje poslanie, že môže svoje skúsenosti
odovzdávať mladým stromov, ktoré sa narodili neskôr ako on. Je to o poslaní a hlbokej Láske
a schopnosti to poslanie Žiť.
Nie je tam žiadna nadradenosť a preto medzi všetkými stromami je veľmi hlboká a úprimná Úcta.
Stromy rovnako ako ľudské bytosti vytvárajú energie, aby ste to lepšie chápali, môžeme ich nazvať myšlienkami.

Tak ako energia vašich myšlienok sa nestráca a prebýva v kolektívnom vedomí ľudstva, tak energia myšlienok stromov prebýva v kolektívnom vedomí stromov.
Preto stromy v hlbokej úcte cítia navzájom veľkú Rovnocennosť a môžu všetky nerozdielne a bez podmienok, v kolektívnom vedomí stromov čítať a môžu sa naň napájať.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

Slovensko- Záhorie

Mužská a ženská energia

Úlohou mužskej energie je chrániť ženskú energiu, a úlohou ženskej energie je zvnútra vyživovať
mužskú energiu.

Tým, že muži kvôli svojim zraneniam a tým, že nevedeli sami sebe odpúšťať, začali ubližovať ženám,
aby na nich svoje pocity viny preniesli, ženy potom nedokázali používať svoju ženskú energiu a rozpaľovať svoj vnútorný oheň, ktorý by vyživoval mužov zvnútra a tak uzdravoval  zranenia  mužov a mužskej energie.
Je to kruh, v ktorom sa v súčasnosti pohybujete, a v ktorom si navzájom ubližujete.
Je to spôsobené strachom a jeho zámerom, pretože takto dokázal, že muži a ženy prestali spolupracovať, prestali sa navzájom dopĺňať, prestali vytvárať Harmóniu Bytia a začali medzi sebou bojovať.
Boj vytvára energiu bolesti, ktorá je potravou strachu.
Tak si strach v tomto kruhu nepochopení, bolestí a bojov vytvára pre seba živnú pôdu a dostatok energie, aby posilňoval sám seba a mohol v ľudskej spoločnosti prebývať a rásť.
Spôsob, ako z tohoto kruhu môžete vyjsť von, je len jeden jediný a tým je ODPUSTENIE.
ODPUSTENIE, ktoré opätovne vo vašich srdciach vzkriesi Súcitnú Lásku, ktorá naplní vaše srdcia.

Táto Láska rozpustí všetky múry a steny, ktoré ste si okolo seba postavili.
Potom začnete vnímať a cítiť energiu Lásky, ktorá medzi vami prúdi. 

Potrebujete sa naučiť ODPÚŠŤAŤ najprv SAMI SEBE.
Vždy potrebujete začať najprv sami od seba.

Všetko, čo sa naučíte a pochopíte vo vzťahu k sebe samým, to všetko potom dokážete k druhým ľudským bytostiam, ktoré žijú ma Matke Zemi.
Takto postupne, ako sa začnete pozerať na seba a ako začnete vnímať a pozerať sa na seba cez súcitnú a bezpodmienečnú Lásku, začnete vnímať druhé ľudské bytosti, stromy, rastliny, kamene, bytosti prírody, pôdu, vodu a samotnú Matku Zem.

Aby ste pochopili ako je to spolu previazané, poviem Vám, že kľúčom k tomu, aby ste dokázali poznanie, o ktorom sa spolu rozprávame, pochopiť a prijať je práve SÚCITNÁ LÁSKA.
Ak budete mať vo svojom srdci Súcit, budete vedieť Odpúšťať, budete sa vedieť dívať Vnútorným Zrakom, budete vnímať situácie svojím srdcom, budete vedieť, že všetko je so všetkým navzájom prepojené, budete vidieť podstatu toho, čo sa v skutočnosti deje, prehliadnete ilúzie strachu, v ktorých vás držia, a všetky poznania sa vďaka tejto Súcitnej Láske stanú opäť vašou súčasťou.
Budete vnímať energiu Lásky, ktorú vysielajú bytosti žijúce na Matke Zemi.
Budete cítiť Lásku, energiu Lásky stromov, kvetov, kameňov, pôdy, Matky Zeme a opäť začnete vnímať bytosti prírody, elfov, víly, škriatkov, bytosti vzduchu, vody, hôr, ohňa a budete vnímať Matku Zem ako živú bytosť prekypujúcu bezpodmienečnou Láskou a Súcitnou Láskou k všetkým bytostiam, ktoré na nej žijú.
Toto všetko sa Vám vráti, pretože všetko je spolu prepojené a previazané veľmi úzko a hlboko, a tak ako ste všetko stratili, keď ste prijali strach a moc, tak sa opäť VŠETKO VRÁTI, AK PRIJMETE  SÚCIT A ODPUSTENIE.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

MALE AND FEMALE ENERGY – Part 1.
More in English in PDF

MALE AND FEMALE ENERGY – Part 2.
More in English in PDF

ZRODENIE ŽIVOTA
Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

SLZY


SLZY vám pomáhajú.
SLZY sú darom vašej duše k tomu, aby vám pomáhali odplavovať bolesť, ktorá sa vytvorila. Môžete tento dar používať a sami potom uvidíte, akú nesmiernu úľavu vám dávajú, ktorú vám vaša duša cez SLZY prináša.
Čo myslíš, prečo muži tak málo plačú?

Prečo je v spoločnosti vytvorený predsudok, že muži nesmú plakať?
Tým, že SLZY vyplavujú bolesť zo srdca, môže do srdca vchádzať LÁSKA.
Ak v srdci uzavrieme bolesť a slzy bolesť nevyplavia, srdcia zatvrdnú, sú ako kamene a Láska nemôže do nich vstúpiť.
Preto sú mužské srdcia tvrdé ako skala.
Tento predsudok v ľudskej spoločnosti vytvoril strach.
Je to tak preto, že ak sú mužské srdcia naplnené bolesťou, muži bojujú.
Boj vytvoril strach preto, aby podporoval a živil sám seba.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

Zákon zachovania energie


LÁSKA, JEDINE LÁSKA, JE NAJMOCNEJŠIA  ENERGIA V CELOM VESMÍRE, KTORÁ DOKÁŽE LIEČIŤ A UZDRAVOVAŤ VŠETKY OSTATNÉ ENERGIE, KTORÉ VYTVÁRATE, A KTORÉ VÁM SPÔSOBUJÚ AKÚKOĽVEK BOLESŤ V SRDCI, DUŠI A CELEJ BYTOSTI.

VŠETKY ENERGIE, KTORÉ VYTVÁRATE, A KTORÉ Z VAŠICH ŽIVOTOV ZOSTÁVAJÚ AJ PO SMRTI FYZICKÉHO TELA VAŠOU SÚČASŤOU, AŽ POKIAĽ ICH V LÁSKE NEUZDRAVÍTE, MOŽETE LIEČIŤ POMOCOU NÁSTROJA  LÁSKY, KTORÝ SOM VÁM DAROVAL.

TÝM NÁSTROJOM, KTORÝM ICH MÔŽETE UZDRAVIŤ A LIEČIŤ, JE ODPUSTENIE, BEZHRANIČNÉ, ABSOLÚTNE, BEZPODMIENEČNÉ A NEKONEČNÉ, V  KTOROM SA VŠETKY BOLESTI  SRDCA A DUŠE ROZPUSTIA.

AK NEVIETE ODPÚŠŤAŤ, NEVIETE, ČO JE LÁSKA.
Je to tak preto, že nie je možné jedno od druhého oddeliť.
Sú navzájom spojené, previazané, prepletené, je to jeden jediný celok.
Toto Poznanie vám strach zobral tým, že vo svojej falošnej hre oddelil ODPUSTENIE od LÁSKY.
Všetky ľudské bytosti ste túto hru strachu prijali.
V súčasnosti nevidíte, nevnímate a necítite, že ODPUSTENIE je nerozdielnou, nedeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou LÁSKY.
Práve preto nedokážete pri prežívaní a spoznávaní jednotlivých energií, pocitov a emócii konať zo svojej podstaty, pretože neviete a nerozumiete tomu, čo znamená ODPUSTENIE. Čo ODPUSTENIE v svojej hĺbke a podstate prináša.
Nechápete a nedokážete si uvedomiť jeho význam a dokonca vám bolo zobraté aj Poznanie, aby ste mohli vidieť energiu, ktorú toto slovo vytvára.
Keďže nevnímate energiu  slova ODPUSTENIE – neviete pocítiť, zavnímať a nevidíte, čo ODPUSTENIE v skutočnosti dokáže.
Práve preto vám všetkým vraciam toto Poznanie.

Prostredníctvom  Zákona zachovania energie, môžete posilňovať  energiu Lásky, ale aj energiu nenávisti.
Ak na tejto ceste Odpustenia, po ktorej kráčate, naplníte svoje srdcia Láskou, Súcitom a Milosrdenstvom do tej miery, že dokážete za každých okolností Odpúšťať a posielať týmto bytostiam energiu Lásky, budete podľa Zákona zachovania energie posilňovať Lásku v ľudskej spoločnosti, aj na celej Matke Zemi, a tak bude Lásky stále viacej a viacej.
Je veľmi dôležité, aby ste začali deti učiť vnímať Lásku, prostredníctvom Odpustenia, Bezpodmienečného Odpustenia. Je potrebné, aby ste im išli príkladom, aby ste vedome začali Odpúšťať sami sebe a navzájom.
Aby ste učili deti vnímať Lásku, rozhodovať sa s Láskou v širších súvislostiach, a aby v týchto súvislostiach ste učili deti prijímať ZODPOVEDNOSŤ za ich vlastné slobodné rozhodnutia.
To sa dá jedine tak, že im pôjdete príkladom.
Preto je potrebné, aby ste sa to začali učiť VY  SAMI, aby to bola túžba vášho srdca.
A ak sa pre to slobodne rozhodnete, JA vám pomôžem.

Je nesmierne dôležité, a JA túžim po tom, aby ste si uvedomili  prepojenie, previazanosť a spolupôsobenie Vesmírnych zákonov, aby ste videli a vnímali ako všetko so všetkým súvisí, ako je to prepletené, spojené, hlboko zviazané.
Aby ste sa učili vidieť, vnímať a cítiť vo všetkých súvislostiach, aby ste sa na základe nich učili slobodne rozhodovať v celej hĺbke ZODPOVEDNOSTI.
Všimnite si, že Zákon Poznania a Zákon zachovania energie je veľmi hlboko previazaný a spojený zo ZODPOVEDNOSŤOU, a teda so Zákonom slobodnej vôle.
Skúste sa na chvíľku teraz zastaviť a uvedomiť si toto hlboké spojenie a previazanie týchto Zákonov a Poznanie, ktoré som vám už odovzdal, a vnímať v konkrétnom Poznaní, ktoré vám bolo dané, čo ODPUSTENIE znamená.
AKO HLBOKO DOKÁŽE LÁSKA PROSTREDNÍCTVOM SVOJHO NÁSTROJA, KTORÝM JE ODPUSTENIE, VŠETKO LIEČIŤ A UZDRAVOVAŤ. 
Prosím, vnímajte to.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

LAW OF CONSERVATION OF ENERGY – Part 1.
More in English in PDF

LAW OF CONSERVATION OF ENERGY – Part 2.
More in English in PDF

LAW OF CONSERVATION OF ENERGY – Part 3.
More in English in PDF

LAW OF CONSERVATION OF ENERGY – Part 4.
More in English in PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.

Zákon Poznania

KAŽDÁ JEDNA DUŠA JE LÁSKA.
LEBO Z LÁSKY, PRE LÁSKU A V LÁSKE BOLA ZRODENÁ.

Napriek tomu, že si vyberie akúkoľvek Emóciu, v konečnom dôsledku práve cez veľmi hlboké
Poznanie Emócie, ktorú si vybrala a spoznala, potrebuje spoznať samú seba.
A tak cez mnohé Životy a inkarnácie sa potrebuje dostať k svojej podstate, ktorou je LÁSKA.
Cez tieto inkarnácie, tým že spoznáva, chápe a prežíva hĺbku rôznych Emócii, ktoré si vybrala
a ktoré chcela spoznať sa dostane až  k sebe samej.
Práve cez poznanie tejto Emócie, ktorú si vybrala sa dostane k Láske, ktorou ona sama je.

TO JE PROCES POZNANIA. POZNANIA SAMÉHO SEBA AKO LÁSKY.

Ak sa ODPUSTENIE stane vašou súčasťou nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou, môžete prežívať emóciu, pre ktorú ste sa rozhodli, ale zároveň cez Odpustenie sa budete vracať k svojej podstate a budete si uvedomovať, že podstatou vás, aj podstatou všetkých ľudských bytostí je BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA, VŠEOBJÍMAJÚCA LÁSKA.
V súčasnosti vo všeobecnosti chápete Lásku, ale podmienenú, teda „niečo za niečo“.
Je to tak preto, lebo Odpustenie prestalo byť vašou nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou.
Toto ODPUSTENIE je však súčasťou vašich duší, nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou každej duše a preto na úrovni duše, ak sa vrátite domov, dokážete Odpúšťať bez podmienok.
Na úrovni duší dokážete odpúšťať svoje skutky a skutky druhých ľudských bytostí bez akýchkoľvek podmienok.
Je to tak preto, lebo na úrovní duší je nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou Viera a Dôvera vo vás samotných, teda vo svoju DUŠU a vo MŇA.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

LAW OF KNOWLEDGE – Part.1
More in English in PDF

LAW OF KNOWLEDGE – Part.2
More in English in PDF

Rieka Váh
Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.