Beznádej – 3.časť

V prípade, že chamtivosť pôsobí dlhodobo v čase, spôsobí zmenu správania ľudskej bytosti a rovnako jej zoberie pokoru a preklopí ju do pýchy a potom tá ľudská bytosť zavrie svoje srdce pred Láskou a v tej pýche koná a tvorí, avšak to nevidí, lebo tá pýcha ju zaslepila.
V tomto prípade koná v energii PÝCHY, ale  tým, že prijala falošné ilúzie o sebe samej, je potom hlboko presvedčená, že ona koná v pokore a koná dobro, avšak nevidí, že sa preklopila do pýchy a v tvorení duality na Matke Zemi prestala to dobro energeticky vytvárať.
To znamená, že prestala konať v energiách LÁSKY. 
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com