Beznádej a chamtivosť

Energia chamtivosti je veľmi rozdielna od vibrácie LÁSKY, a preto chamtivosť pôsobí na ľudskú bytosť deštruktívne. Takže, keď veľa ľudských bytostí súčasne vytvorí energiu chcenia, podporuje to energiu chamtivosti a práve ona potom prináša tie situácie, ktoré v dôsledku duality z vášho uhla pohľadu sú diametrálne rozdielne od toho, ako ste vy, ako ľudské bytosti, vibračne nastavení.
A keď sa potom v dôsledku bolesti, ktorú energia chamtivosti vytvorí, stane, že vy samy zatvoríte svoje srdce pred LÁSKOU a nedovolíte, aby do neho vstupoval SÚCIT, neviete potom tie situácie PRIJÍMAŤ, pretože ste stratili ten ochranný obal POKORY a preklopili ste sa do energie PÝCHY, či už v prejavenej forme pýchy, alebo v pozícii obete.
Toto sa samozrejme dokáže diať v čase veľmi pomaly a ani to nepostrehnete, že sa tak stalo, ale rovnako to dokáže pôsobiť aj veľmi rýchlo vo veľmi krátkom čase a potom energia a najmä jej sila, ktorá sa v krátkosti času vytvorí, je nepredstaviteľne veľká a tá energia je potom pre ľudskú bytosť zdrvujúca a drvivá.
Práve v dôsledku tejto energie vytvorí potom ľudská bytosť v sebe BEZNÁDEJ.

Poviem vám to ešte raz.
Chcenie a energia chamtivosti dokáže pôsobiť pomaly vo veľmi dlhom čase, a tak jej pôsobenie skoro ani nepostrehnete, ale ona zmení správanie ľudských bytostí.
 Ale rovnako dokáže pôsobiť aj vo veľmi krátkom čase a vtedy sila, ktorú vyvinie, je priamo úmerná energii chamtivosti, ktorá sa v tom opačnom prípade rozložila v čase, avšak teraz je koncentrovaná do toho jediného okamihu, a preto tá sila, ktorá sa vytvorila, je pre tú ľudskú bytosť zdrvujúca a zničujúca a ona v sebe potom vytvorí energiu beznádeje, a tak vlastne zomiera.
NEPRIJATIE, ktoré v sebe ľudská bytosť vytvorila, je v tomto prípade ABSOLÚTNE.
Toto je rozdielnosť toho, ako vie energia chamtivosti na ľudské bytosti pôsobiť.
V prípade, že chamtivosť pôsobí dlhodobo v čase, spôsobí zmenu správania ľudskej bytosti a rovnako jej zoberie pokoru a preklopí ju do pýchy a potom tá ľudská bytosť zavrie svoje srdce pred Láskou a v tej pýche koná a tvorí, avšak to nevidí, lebo tá pýcha ju zaslepila.
V tomto prípade koná v energii PÝCHY, ale tým, že prijala falošné ilúzie o sebe samej, je potom hlboko presvedčená, že ona koná v pokore a koná dobro, avšak nevidí, že sa preklopila do pýchy a v tvorení duality na Matke Zemi prestala to dobro energeticky vytvárať. To znamená, že prestala konať v energiách LÁSKY.
Prostredníctvom takýchto ľudských bytostí STRACH v spolupráci s PÝCHOU a EGOM týchto ľudských bytostí potom tvorí mnohé manipulácie a klamstvá, ktoré tú bolesť v tých druhých ľudských bytostiach vytvárajú.
Takto pomáhajú vytvárať nerovnováhu, nerovnocennosť a nespravodlivosť v ľudskej spoločnosti a vytvárajú energiu poroby, čiže neslobody na jednej strane a na druhej strane tvoria nadvládu, hierarchiu moci a posilňujú chamtivosť a nadradenosť jedných nad druhými. Toto je spôsob, keď chamtivosť tvorí v čase dlhodobo.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá Lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com