Bolesť v ľudských srdciach-1.časť

LÁSKA pôsobí nekonečne od počiatku vekov a stále rovnako, nie je výbušná, je veľmi nežná,
láskavá a milosrdná.
To sme sa učili chápať a potom s tým vedomím konať.
Učili sme to aj druhých ľudí, aby dokázali chápať, vidieť a precítene konať práve cez energiu Lásky.
Postavením týchto pyramíd sme vyjadrili podstatu Života a bytia na Matke Zemi, tak ako sme to vtedy pochopili.
A ten odkaz bol veľmi jednoduchý:
Matka Zem v hlbokej Láske zrodila svoje deti – Muža a Ženu a oni tak, ako je rozdielne Slnko a Mesiac, vytvárajú spoločne a nerozdielne Jednotu a Harmóniu bytia na Matke Zemi.
Matka Zem je veľmi milovaná a chránená bytosť a na svoju ochranu dostala bytosti, ktoré boli stvorené z veľkej Lásky a ktoré chránili Múdrosť a Život na Matke Zemi.
Boli to draci, ktorí nám odovzdali časť svojej Múdrosti a časť svojho Poznania.
Práve s týmto Poznaním, ktoré nám draci s nesmiernou Úctou a Láskou odovzdali, sme boli potom schopní tieto pyramídy postaviť.
Draci sami stavali na Matke Zemi pyramídy.
K tomuto účelu boli obdarení nesmiernou silou, ale aj veľmi hlbokým poznaním a veľkou Láskou, pretože túto svoju silu nezneužívali.
Používali ju k prospechu Matky Zeme, k ochrane Matky Zeme a k ochrane Života, akéhokoľvek Života na Matke Zemi. Veľa nás učili a nažívali sme s drakmi v harmónii.
„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v PDF

Údolie pri meste Vysoko v BIH z vrcholu pyramídy Slnka

Pridaj komentár