Posolstvo z Orvalu

Žena odovzdáva Lásku, novému pokoleniu, ktoré v tej Láske život na Matke Zemi zachová a opäť aj obnoví.
V tom spočíva nekonečnosť života na Matke Zemi, pretože sa rodí a obnovuje v Láske.
Láska matky, materinská láska je posvätný princíp života na Matke Zemi, ktorý rodí a obnovuje nový život a bez tejto Lásky by život na Matke Zemi nebol možný.
Preto každá žena je v svojej Láske jedinečná a žiadna zo žien nie je vyvolená a všetky sú v svojej Láske rovnocenné.
Preto sa modlite :
Ty požehnaná si v svojej Láske.
Ja požehnaná som v svojej Láske.
Amen.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

MESSAGE FROM ORVAL  
More in English in PDF

Socha Madony s dieťaťom v katedrále v Orvale  ožiarená slnečnými lúčmi

Zrúcanina katedrály v Orvale

Podpis Matidly Toskánskej :  Matidla Toskánska, z Božej vôle, ktorou som.

Matilda Toskánska

Posolstvo z Amiens

Energia Lásky, ktorou je katedrála naplnená sa dotkne každej ľudskej bytosti a stane sa jej súčasťou už len tým, že po nej  kráča tým, že vníma svetlo, ktoré prechádza cez sklá jej vitráží tým, že vníma krásu a dômyselnosť stavby tým,  že vníma krásu sôch a obrazov a tým, že dýcha vzduch, ktorým  je katedrála naplnená a ktorý má v sebe bázeň, obdiv, vďačnosť a úctu všetkých ľudských bytostí, ktoré do nej v celej línii času vstúpili či vstúpia.
A táto energia  sa stane súčasťou každej ľudskej bytosti, ktorá do katedrály vstúpi.
A rovnako táto ľudská bytosť tu prostredníctvom svojho dychu zanechá svoju Lásku, úctu, bázeň, obdiv, vďačnosť, posvätnosť i pokoru.
A to je tá JEDNOTA, pretože ona sama sa cez túto energiu Lásky spojila v Jednote s energiou tých, ktorí katedrálu vytvorili a postavili a ktorú vložili do nej aj jej pôvodní  architekti a stavitelia.
A tak Jednota stále v nekonečnej špirále života spája všetky ľudské bytosti v Láske.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Message from Labyrinth of Amiens 
More in English in PDF

Katedrála v Amiens

Labyrint v katedrále v Amiens

Dlažba v katedrále v Amiens