Tak ako umenie spasí svet, tak cez ženu prichádza život

Katedrála je miesto, kde fyzickému telu je umožnené, aby otvorilo svoje  VEDOMIE, keď človek vníma VEDOME, tak cíti dušu, ale ak ho má zatvorené, nedokáže vnímať dušu.
Katedrála je miesto pre pozdvihnutie človeka, fyzického tela k tomu, aby sa otvorilo tomu duchovnému svetu a začalo ho vnímať a s dušou komunikovať.
Na týchto miestach neodpočíva duša, ale rastie a pozdvihuje sa fyzické telo, lebo čím je vyššia vibrácia hmoty, tým ľahšie  nadväzujete spojenie s dušou.
To je rozdielnosť vibrácií, preto je nevyhnutné precítiť vibráciu človeka ako takú, aby dokázal komunikovať  s dušou a to práve cez otvorené VEDOMIE.
Čím je lepšia komunikácia medzi fyzickým telom ľudskej bytosti  a dušou, tým viacej dokáže konať z úrovne SRDCA,  rozhodovať sa a tvoriť z energie LÁSKY.
Keď existuje toto spojenie a človek je napojený na svoju dušu, tak tvorí z energie Lásky a  vtedy obraz  pokoja a mieru  VY  SAMI vytvárate na Matke Zemi.

Samozrejme,  ak tie ľudské bytosti, čiže muž a žena,   v konkrétnom živote Tu a Teraz to Poznanie nemajú a vytvoria medzi sebou priepasť Nepochopenia, tak tá bolesť, ktorú v sebe vytvoria,  ich od seba oddelí a vzdiali.
Lebo je to o Rešpekte a Láske toho muža k svojej žene, aby jej umožnil tak často a tak dlho ako to ona potrebuje oddychovať, aby sa mohla jej duša regenerovať.
Ak to však ten muž nerešpektuje, tak nesmierne veľký nevedomý strach v žene spôsobí to,  že prirodzenou cestou nedokáže otehotnieť a tak dieťa mať nebudú.
Ak nastane situácia, že hoci tá žena neprekonala ten strach sama v sebe a napriek  tomu je dotlačená k tomu, aby bola tehotná, tak sa  naozaj môže opäť zopakovať presne to, čo v predchádzajúcich životoch a pri tom pôrode nebude mať v sebe silu a môže zomrieť a stane sa tak napriek  vyspelosti zdravotníctva a všetkej lekárskej pomoci, ktorá jej bude poskytnutá.
A preto vždy  existuje nejaký hlboký dôvod, ktorý VY nevidíte, keď to dieťa v manželstve  neprichádza.
A toto by mal ten pár vo vzájomnej Láske, Úcte, Rešpekte a Dôvere, prijať  a akceptovať.
Dieťa prichádza vtedy, keď sú všetci traja, čiže, matka, otec a aj dieťa pripravení.

A len v tomto konkrétnom prípade dokáže Láska muža  rozpúšťať nevedomý strach milovanej ženy z pôrodu, práve  cez jeho  Lásku, Úctu, Dôveru a Rešpekt k nej a vtedy jeho bezpodmienečné prijatie všetkých potrieb ženy,  rozpustí ten strach, ktorý má ona uložený v nevedomých rovinách.
Takže v konečnom dôsledku či  dieťa príde do života a stane sa súčasťou  rodiny, závisí od ich vzájomnej Lásky, Úcty, Dôvery a Rešpektu, lebo  týmto vytvárajú  potom  bezpodmienečné prijatie celého toho procesu tak ako on prichádza.
A ak  v tom vzťahu Úcta a Rešpekt  chýba, tak strach ženy, ktorý je uložený na nevedomých rovinách sa v tomto živote  Tu a Teraz nerozpustí.
A hoci to nemáte zvedomené, tak potom to  dieťa naozaj nepríde.

VĎAČNOSŤ je jedna z najvyšších vibrácií Lásky, ktorú ako ľudská bytosť tu na Matke Zemi dokážete v sebe vytvoriť.
A keďže všetko so všetkým súvisí, VĎAČNOSŤ, ktorú VY ako ľudské bytosti v chrámoch vytvoríte, pozdvihne vibrácie tohto chrámu ešte vyššie a tá VĎAČNOSŤ , tá vibrácia VĎAČNOSTI ako energia v nej zostane naveky.
A tak aj VY SAMI ako ľudské bytosti, hoci nevedome, pozdvihujete vibráciu týchto  miest a tak aj svojím pričinením umožňujete liečenie a pozdvihnutie samých seba.
Uvedomte si ako je to navzájom prepojené, lebo tu sa prepája Láska Stvoriteľa, Matky Zeme aj vás  samotných.
A to je trojjedinosť, lebo trojjedinosť  je  MATKA, OTEC a DIEŤA.
A tu je to tiež.
Vy ste to DIEŤA.
A máte MATKU, ktorou je Matka Zem, ktorá vám dala  fyzické telo.
A máte OTCA, ktorým je Stvoriteľ, v ktorom sa snúbi Božská Matka a Božský otec   súčasne, ktorí vám vdýchli  ŽIVOT cez  DUŠU.
OTEC, MATKA, DIEŤA.
A to máte obraz Vesmírneho zákona: Ako hore tak dole, ako vo veľkom tak v malom, ako vo vnútri tak navonok.
Tak ako umenie spasí svet, tak cez ženu prichádza život.
ONA ho tvorí. ONA ho vdychuje.
RODINA je až vtedy, keď je DIEŤA a to je TROJJEDINOSŤ, pretože LÁSKA ŽENY A MUŽA ZRODÍ DIEŤA.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 

https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Zrúcanina prvej gotickej katedrály v Orvale, ktorá bola postavená v roku 1070.
Posolstvo katedrály :
https://posolstvalasky.sk/?p=1397

Katedrála Notre Dame v Reims – mesto korunovácie francúzskych kráľov

Katedrála Notre Dame v Reims, bočný pohľad

Katedrála Notre Dame v Amiens, posolstvo katedrály : https://posolstvalasky.sk/?p=1383

Labyrint v katedrále v Amiens.

Katedrála Notre Dame v Abenville.

Le Mont st. Michel
Le Mont st. Michel

Pridaj komentár