Pýcha rozmarnosti

Pri práci som si všimla, že pokiaľ človek nepochopil, ktorá hlava pýchy ho ovládala,  manipulovala a s ktorou v nejakej situácii konal, či to bola pýcha obete, vyvolenosti, neomylnosti, rozmarnosti, s ktorou voči druhej ľudskej bytosti konal, ale nepomenoval tú hlavu pýchy správne, tak tá pýcha mu potom bránila v tom,aby energiu odpustenia od druhej ľudskej bytosti mohol prijať.
Otázka : Prosím o vysvetlenie prečo sa tak deje?
Odpoveď :  Lebo oni – tie pýchy sú na jednej strane  veľmi podobné a skrývajú sa jedna za druhú – tá pýcha obete, vyvolenosti, neomylnosti aj pýcha rozmarnosti a preto ich je niekedy veľmi ťažké diferencovať, odhaliť, prehliadnuť a preto aj vyčistiť, lebo to ego medzi nimi ako keby manévrovalo. A keď si to predstavíš, že riešite hlavu pýchy obete a súbežne je za ňou skrytá hlava pýchy výnimočnosti, nadradenosti,  neomylnosti, vyvolenosti, dôležitosti aj všemocnosti, tak ono to potom chodí vo viacerých kruhoch naraz a vytvára to klbko a niekedy je pre vás ťažké zachytiť ten správny koniec a začať to klbko rozmotávať, aby sa odhalila tá podstata. Pokiaľ tú pýchu nepomenujete správne, tak to ego  odmieta prijať to odpustenie, lebo je tam stále šanca, že tá ľudská bytosť to neodhalí  a teda nepochopí tú podstatu a preto ego tú energiu odpustenia neprijíma.

Tým, že nám strach podsunul myšlienku, že ten bič nechceme, lebo je to niečo s čím by sme mohli zraniť sami seba, alebo tých druhých, zakryl nám podstatu toho, že práve vtedy keď ho prijmeme ako svoju súčasť a držíme ho pevne v svojich rukách, môžeme pomocou neho chrániť samých seba aj tých druhých a toto je jeho manipulácia.
Práve preto sa máme naučiť pracovať s egom ako takým, lebo nám vytvára podvedomý strach  z biča. Tu na Matke Zemi všetko pôsobí v dualite a tak ten bič môže byť aj na tej strane kedy ľudskej bytosti môže pomáhať, ale aj na tej strane kedy tú ľudskú bytosť zničí.  
Záleží len na tom človeku, ako sa v tej chvíli dokáže rozhodnúť či prijme ten bič, keď k nemu prichádza a uchopí ho pevne do svojich rúk, alebo podľahne manipulácii strachu a  uverí tomu falošnému obrazu, že je to niečo zlé a ten bič odmietne a nechce ho prijať a potom ten bič ovládne tú ľudskú bytosť. 
Práve to ego dostalo potom k dispozícií od strachu tento nástroj, ktorým je PÝCHA a to sú všetky tie jej prestrojenia, sú to tie jej rôzne šaty a hlavy, ktorými vás vie ovládať a manipulovať.

Keďže všetko so všetkým súvisí a všetko je medzi sebou previazané a spojené, dokázal to strach urobiť práve preto, že vás chytil a dobehol na tom, že v okamihu, keď ste neprijali ten BIČ, ktorý k vám prišiel, ste sa nechali zmanipulovať strachom, pretože práve toto NEPRIJATIE ako také, vám zobralo vašu POKORU.
Práve preto vás môže vaše ego ovládať cez všetky hlavy pýchy, lebo ste ho v tej POKORE odmietli PRIJAŤ ako svoju nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť.
A to máte uzatvorený kruh, cez ktorý sa sme sa vrátili na začiatok.
Zase sme pri PRIJATÍ. 
Je dôležité, aby ste si uvedomili, že vždy keď čokoľvek neprijmete a tým myslím naozaj čokoľvek, preklápate sa z energie POKORY do energie PÝCHY.
Je to tak preto, že energia NEPRIJATIA a to akéhokoľvek NEPRIJATIA, je energia ODPORU a VY vtedy  začínate BOJOVAŤ. 
Je jedno či bojujete sami so sebou alebo s kýmkoľvek iným, pretože vždy je to energia boja, ktorá vo vás zákonite vytvára a spôsobuje bolesť.
Bolesť ako taká,  je potravou strachu tu na Matke Zemi.
Toto je uzatvorený kruh prostredníctvom, ktorého strach podporuje a živí sám seba.

V tom prvom živote ste začali tie hlavy pýchy SAMI v SEBE tvoriť a tak ste sa postupne dostali až k tej pýche obete.
Ale pretože pýcha obete vás oslepí a v tom konkrétnom živote, kedy pýchu obete v sebe ako ľudská bytosť zrodíte, zostanete už slepý a neviete s tým už nič urobiť, tak v tých nasledujúcich životoch, aby ste to mohli potom energeticky zmeniť, potrebujete kráčať najprv od toho konca k počiatku, aby ste dokázali to klbko rozmotať.
Samozrejme v tom ďalšom živote si vedome nič nepamätáte, ale vaše ego áno, lebo ono má prístup do vašich nevedomých rovín a jemu sú zrejmé všetky súvislosti a energetické prepojenia a tak sa často krát stane, že vaše ego  urobí všetko preto, aby vám to nedovolilo.
Vaše ego tak koná preto, že keď to VY SAMI pochopíte a rozmotáte, tak mu beriete z jeho rúk tie nástroje, ktorými vás ovláda a manipuluje a to sú práve tie hlavy pýchy.
Ak tie hlavy pýchy pomenujete, pochopíte a rozpustíte, tak vás nemá čím ovládať.
A toto je uzatvorený kruh.

V prípade, že konáte tak, že potláčate samých seba a napĺňate potreby, očakávania a požiadavky druhých a vždy potlačíte sami seba, aby ste vyhoveli druhým ľudským bytostiam a v ich očiach ste boli tí dobrí, konáte vo falošnej pýche povýšenosti nad tými druhými, že VY SAMI to predsa dáte a nevidíte, že dovoľujete, aby táto pýcha povýšenosti vás v podstate pred tými druhými POKOROVALA.
A to je ten protipól.
Toto využije vaše ego, že v tom POKOROVANÍ, vytvorí vo vás pochybnosti o sebe samých, vytvorí vo vás pocit MENEJCENNOSTI a toho, že by ste ako  ľudská bytosť neboli dostatočne dobrá pre tých druhých, keby ste im nevyhoveli, nenaplnili ich požiadavky a očakávania a tak nie ste dostatočne dobrou ľudskou bytosťou a nie ste ako ľudská bytosť hodná toho aby vás ocenili.
Ten paradox je v tom, že tie druhé ľudské bytosti vás neocenia, lebo oni považujú za samozrejmosť, že to pre nich urobíte a ani si nevážia, že to pre nich robíte a VY SAMI ani neviete ako a ocitnete sa v pozícií obete a tých druhých ľudí začnete odcudzovať. Túto pozíciu obete vám vytvorila tá falošná povýšenosť práve tým, že nie oni, ale   VY SAMI ste POKORILI SAMÝCH SEBA a  práve preto sa cítite byť nehodnou ľudskou bytosťou.

V tejto chvíli je naozaj dôležité, aby ste si uvedomili, že za všetko čo sa vo vašom živote deje nesiete ZODPOVEDNOSŤ LEN VY SAMI.
Ak prestanete popierať tento dôsledok pôsobenia Vesmírnych zákonov, dokážete v POKORE prijímať situácie vášho života a práve tým, že ich dokážete prijímať, prestanete vytvárať energiu boja a vtedy nevytvárate tú energetickú potravu k tomu, aby vás vaše ego preklápalo do pozície obete, lebo čím viacej bojujete, tým väčšiu silu dáte svojmu egu, aby vás ovládalo a vládlo nad vami.
Je to, ale aj o tom vnútornom boji, nie len o vonkajšom, ktorý dávate najavo vo vzťahu k druhým ľudským bytostiam, ale aj vo svojom vnútri potrebujete zachovať MIER, prijatím toho čo sa deje, lebo len vtedy v POKORE zostávate aj energeticky a nie je to iba hraná a falošná pokora navonok pre tých ostatných.
Tie druhé ľudské bytosti môžete oklamať hraním tej falošnej pokory, ale svoje ego nie. Len vtedy keď zachováte ten MIER aj vo svojom vnútri, tak vás vaše ego do tej pozície obete nepreklopí. Ak je však vaša pokora hraná, je iba navonok, tak sa v tej pozícií obete ocitnete.
To znamená, že potrebujete byť úprimný v prvom rade sami k sebe, aby ste aspoň sami pred sebou dokázali priznať objektívnu pravdu svojho života, aby ste v  prvom rade prestali klamať sami seba.
Zase sme sa dostali k tomu, že v prvom rade je potrebné začať u seba samých.
Vždy sa v tých kruhoch vrátite k sebe samým.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

Láska

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pýcha vyvolenosti, neomylnosti

Ak sa stane, že ľudská bytosť v svojom živote dobrovoľne vstúpi do tejto klietky a dovolí, aby sa zakryla  tou čiernou tmou, prestane vidieť, že je zatvorená v zlatej klietke a tak do konca  toho života v nej už zostane s presvedčením, že je voľná a slobodná, že ona sa rozhoduje slobodne, že ona si sama vyberá z nekonečného poľa  možností a pri tom nevidí, že jej bola daná len jedna jediná možnosť.
V tom konkrétnom živote tá ľudská bytosť zomrie s presvedčením, že ona sa takto rozhodla slobodne.
Tú objektívnu pravdu toho, že si sama sebe zobrala SLOBODU v okamihu, keď do tej zlatej klietky vstúpila, v tom živote, nedokáže vidieť.

Betón ako taký, nie je formovateľný a je obrazom vašej ZATVRDNUTOSTI, ktorú sami v sebe vytvoríte a doslova vaše vnútro zatvrdne ako betón a VY nevidíte, že ste sa do toho betónu dobrovoľne zaliali VY SAMI.
Keďže to nedokážete vidieť, tak samozrejme za to neprijímate svoju ZODPOVEDNOSŤ a už sami viete, že to čo neprijímate, neviete a ani nedokážete zmeniť.
Tým, že za to neprijímate ZODPOVEDNOSŤ, čiže za to, že ste to vytvorili VY SAMI, ako keby ste popreli, že to existuje a veľmi dobre viete, že to čo  neexistuje sa nedá zmeniť.
Najprv potrebujete prijať, že to vôbec existuje, že ste to VY SAMI vytvorili a potrebujete za to prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ, až potom s tým  môžete niečo začať robiť a zmeniť to.
Túto ZATVRDNUTOSŤ a TVRDOSŤ v ľudskej  bytosti vytvára PÝCHA a to samozrejme ktoroukoľvek zo svojich hláv.

Tak ako ego vo vás zrodí HNEV, vaša duša vám dá SÚCIT.
Ak dovolíte, aby vo vás prevládalo  ego, ktoré neustále  zapaľuje vatru hnevu a nenávisti, tak ten oheň všetko spáli a v ňom zhorí SÚCIT, ktorý vám dala vaša duša.
VY  potom nevidíte cez veľkosť ohňa a vatry toho hnevu a nenávisti, že on spálil váš SÚCIT.
Ak stratíte SÚCIT, ten hnev a nenávisť, ktorú vaše ego vytvára, vám zoberie schopnosť prijímať ZODPOVEDNOSŤ za situácie, v ktorých ste sa ocitli, za to, že ste tú situáciu  sami vytvorili a že ste sa do nej dostali sami svojím pričinením, svojimi myšlienkami, slovami, rozhodnutiami a skutkami a vtedy veľmi rýchlo skĺznete do pozície obete a toto je tá cesta na konci, ktorej na vás čaká tá zlatá klietka.

 Je to tak preto, že vibrácia SÚCITU, ktorý k vám príde ako DAR za to, že ste  dokázali prijať ZODPOVEDNOSŤ za vzniknutú situáciu a neskôr ste prijali ODPUSTENIE, alebo ste dokázali o ODPUSTENIE poprosiť, vám umožní, aby ste zostali v POKORE.
ODPUSTENIE ako také vám prináša DAR POKORY.
POKORA je tak vysoká vibrácia LÁSKY, že rozpustí tie semienka hláv pýchy, ktoré vo vás v okamihu hnevu vzklíčili a preto tie hlavy pýchy vo vás nenarastú.
Len POKORA má v sebe ten DAR, že dokáže rozpúšťať hlavy pýchy, ktoré vo vás vzklíčili a narástli.
Toto si zapamätajte.
To znamená, že až v tom budúcom živote, keď opäť ako ľudská bytosť obnovíte sami v sebe POKORU a POKORA sa stane vašou súčasťou, dokážete tieto hlavy pýchy rozpustiť.
Len POKORA vám pomôže odhaliť a vidieť hlavu pýchy VYVOLENOSTI alebo  NEOMYLNOSTI, ktorá sa vo vás  narodila ako dieťa pôvodných troch hláv pýchy – nadradenosti, výnimočnosti, dôležitosti alebo moci, ktoré spolupôsobia ako ich matky.
Ak nie je  súčasťou vás ľudských bytostí POKORA, tak to nedokážete vidieť a tieto hlavy pýchy VYVOLENOSTI a rovnako aj NEOMYLNOSTI v svojom živote neuvidíte.
Ale aj reálne v tom živote stále prešľapujete na mieste a pohybujete sa v obmedzenom priestore, ktorý vám  hlava pýchy VYVOLENOSTI a rovnako aj NEOMYLNOSTI vymedzila.
Čím sú tieto hlavy pýchy silnejšie a väčšie, tak ten priestor, v ktorom sa pohybujete je menší.
A pravda je taká, že to naozaj nevidíte, ale v svojej pýche  VYVOLENOSTI či NEOMYLNOSTI si myslíte, že sa slobodne rozhodujete a že si  sami pre seba vyberáte skúsenosti z nekonečného poľa možností, ktoré sú vám Vesmírom dané k dispozícii.
A toto je uzatvorený kruh.

LÁSKA má vždy viacej ciest, vždy vám ponúka viacej možností.
Len pýcha vo vás vytvára presvedčenie, že tá cesta, po ktorej môžete v svojom živote kráčať,  je len jedna jediná. Toto si zapamätajte.
V LÁSKE je všetko možné.
Len pýcha a strach vám dávajú obmedzenia a to až také, že vo vás vytvorí presvedčenie, predsudok, dokonca dogmu, že cesta, po ktorej môžete kráčať, je len jedna jediná.
Uvedomte si, že všetci potrebujete byť bdelí, lebo pýcha sa vždy snaží nájsť možnosť, aby  vytvorila falošnú ilúziu a manipuláciu k tomu, aby vás presvedčila, že existuje len jedna jediná cesta, ktorá je tá správna a po ktorej máte v svojom živote kráčať a je to práve tá cesta, ktorú vám ona ukáže.
Toto si uvedomte a zároveň zapamätajte, lebo tá ľudská bytosť, ktorá vám povie, že  existuje len jedna jediná cesta, po ktorej môžete ísť a že žiadne iné možnosti ani cesty neexistujú a že VY nemáte právo kráčať po inej ceste, než vám ona ukázala, je OVLÁDANÁ  PÝCHOU a to ktoroukoľvek hlavou pýchy, ale aj všetkými hlavami pýchy súčasne.
Deje sa tak v tom malom vo vašich rodinách a vzťahoch s inými ľudskými bytosťami, ale deje sa tak aj vo veľkom vo vašej ľudskej spoločnosti ako takej.
Dôsledkom pôsobenia tejto pýchy sa vytvorí kruh absolútnej moci, ktorá sa koncentruje v rukách jednotlivca, alebo skupiny ľudí, ktorá potom z titulu svojej moci, vládne nad všetkými ostatnými. Keď toto ako ľudské bytosti dovolíte, či už v tom malom, alebo v tom veľkom, zoberie vám to SLOBODU a vráti na Matku Zem NESLODOBU.
A toto je uzatvorený kruh.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com