Hrčky v prsníkoch

Preto paradoxne ochorejú prsníky ženám, lebo ženy majú nedostatok LÁSKY práve SAMI k SEBE,
ale ani sa im tej LÁSKY nedostáva.
Majú voči sebe len pocity viny, nehodnosti, zlyhania a neodpustenia a prsníky sú vyjadrením ŽIVOTA,
oni sú zdrojom LÁSKY a keď ju  tá žena  nemá k sebe samej, tak práve na tých prsníkoch sa to odzrkadlí,
lebo to ODPUSTENIE, ktoré v tom srdci  nie je, tak ako to neodpustenie to v tých prsníkoch zatuhne
a vzniknú v nich hrčky, nádory a choroby.
Keď neviete vytvoriť v sebe SÚCIT, tak nie ste v SRDCI.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

BREAST LUMPS

More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Nedôvera – 5.časť

To je energetická rovina.
A to je Zákon zachovania energie, ktorý  hovorí, že všetky energie, ktoré ste vytvorili v celom svojom bytí, zostávajú vašou súčasťou a práve tieto energie v konkrétnom živote TU a TERAZ  prežívate.
Práve preto ste sami ZODPOVEDNÝ  za to všetko, čo sa  vo vašom živote deje. 
Je to absolútne vaša ZODPOVEDNOSŤ.  Len vaša.
PRETO NIKDY NIE STE OBEŤOU.
A TO NIKTO Z VÁS.
Pretože žijete len to, čo ste si sami pre seba vytvorili.
A práve preto je dôležitá každá jedna vaša myšlienka, každé jedno slovo, ktoré vyslovíte zo svojich úst, každé jedno rozhodnutie a každý skutok, pretože všetkými týmito energiami tvoríte svoju budúcnosť.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC V PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Nedôvera – 4.časť

A práve preto je pre vás dôležité prijať svoju  minulosť, aby ste sa z nej mohli poučiť a prijali MÚDROSŤ, ktorú vám prináša ako svoje prežité skúsenosti a práve v tom PRIJATÍ, kedy prestávate bojovať,
ste všetko dokázali transformovať na LÁSKU cez ODPUSTENIE, pretože PRIJATIE vám ako svoj dar
prinesie ODPUSTENIE.
A vtedy TU a TERAZ  v prítomnosti, tak zmeníte svoju budúcnosť na ŽIVOT v LÁSKE.
Toto je tá podstata.
A každý jeden z vás má posvätné právo sa slobodne rozhodnúť TU a TERAZ v tom prítomnom okamihu
či dokáže prijať v LÁSKE  svoju minulosť, všetky prežité skúsenosti svojho bytia, aby žil TU a TERAZ PRIJATÍM a ODPUSTENÍM transformoval svoju minulosť na energiu LÁSKY, v ktorej prežije svoju budúcnosť.
A toto robíte v každom jednom okamihu svojho života TU a TERAZ i v celej línii času svojho bytia
tu na Matke Zemi. 
A to je Vesmírny ZÁKON  LÁSKY.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC V PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Nedôvera – 3.časť

ODPUSTENIE JE  DAR SÚCITNEJ LÁSKY.
Ak vám hnev zoberie všetok SÚCIT, vy neviete ODPUSTIŤ.
Neviete ODPUSTIŤ  ani sami sebe ani druhým a tak v tom cípe lode, do ktorého vás strach odhodil v tom  živote už stále zostanete a nedokážete prekonať priepasť, ktorá sa  energeticky vytvorila medzi vami  a stredom lode, v ktorom ste pred tým dokázali stáť vzpriamene na svojich nohách, pretože nemáte ten nástroj v sebe, ktorý by postavil cez tú priepasť most, po ktorom by ste sa mohli vrátiť naspäť.
Ten nástroj, ktorý postaví ten most, je práve ODPUSTENIE.
A tá priepasť, ktorá  sa vytvorí a ktorú neviete preklenúť,  je nepochopenie a neprijatie, neodpustenie a pocit viny.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC V PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Nedôvera – 2.časť

A už som vám veľa krát vysvetlil že  SLOBODA a Slobodná vôľa je tým najzákladnejším a najposvätnejším právom, ktoré bolo darované vašej duši pri jej zrodení.
A práve preto, že vaša duša toto Poznanie má a je jej súčasťou a VY  Slobodnú vôľu a posvätné právo slobodne sa rozhodovať sami sebe beriete, nie ste v súlade a nežijete svoj život v súlade so svojou dušou.
A tak vytvárate sami v sebe ten tlak a napätie práve z toho neprijatia svojich vlastných rozhodnutí.
A tento tlak, ktorý vytvoríte voči sebe samým je práve tá bolesť, ktorú v svojom srdci cítite.
A toto je práve to, čo strach zneužije proti vám, aby vás zovrel do svojej moci a prinúti vás bojovať pri sebe samým.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Nedôvera -1.časť

A stane sa tak vtedy, keď pochopíte kým ste,  prečo sa na Matku Zem rodíte,  aké je vaše poslanie
a čo ste sa prišli naučiť.
A stane sa tak vtedy, keď dokážete pochopiť,  prijať a žiť svoj život v súlade s poznaniami,
ktoré vám priniesli Vesmírne zákony, pretože to sú zákony LÁSKY.
A v LÁSKE je všetko dovolené.
V LÁSKE neexistuje nič zlé.
LÁSKA nerozlišuje na dobré a zlé.
LÁSKA všetko prijíma bez podmienok.
V LÁSKE je všetko možnosť a príležitosť a všetko je preto skúsenosť.
LÁSKA nesúdi.
LÁSKA neodsudzuje.
LÁSKA sa nevyvyšuje.
LÁSKA všetko prijíma a to bez podmienok  a bez rozdielov.
LÁSKA prijíma všetko, práve preto,  že všetko, absolútne všetko je jej súčasťou.
Ak by LÁSKA súdila, súdila by samú seba.
Ak by LÁSKA neprijímala, neprijímala by samú seba.
Ak by sa LÁSKA vyvyšovala, vyvyšovala by sa nad  samú seba.
A toto je to, čo ste sa prišli  práve sem – na Matku Zem  naučiť, pochopiť a prijať.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Prvotná manipul. strachu -5.

RODINA je najsilnejšie puto LÁSKY na Matke Zemi, ktoré VY ako ľudské bytosti dokážete  vytvoriť.
Je to veľmi dôležité, aby ste si toto puto Lásky uvedomili a veľmi hlboko ho v sebe cítili a vrátili ÚCTU RODINE do vašej spoločnosti.
Je to základný kameň Života na Matke Zemi pre vás ako ľudské bytosti.
A tak to je a tak to bolo od počiatku vekov a tak to bude platiť na veky, lebo je to Vesmírny zákon  LÁSKY, ktorý na Matke Zemi pôsobí.
A VY môžete kráčať  svojím Životom v súlade s týmto  Vesmírnym zákonom Lásky, ale môžete sa rozhodnúť, že budete ako ľudstvo kráčať proti tomuto Vesmírnemu zákonu, lebo máte slobodnú vôľu, ale vtedy sami v sebe vytvoríte nesmierne veľkú bolesť, ktorú si budete  prenášať z generácie na  generáciu dlhé veky.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”

Viac v slovenskom jazyku v PDF

INITIAL MANIPULATION OF FEAR  – Part 5.

More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Prvotná manipul. strachu – 4.

A porušili ste tento kruh, tento prirodzený kolobeh, ktorý bol na Matke Zemi v harmónii  bytia vytvorený, aby ste sa ako ľudské bytosti od seba navzájom  učili  a tak strácate MÚDROSŤ POZNANÍ  z prežitých skúseností vašich predkov a práve preto vás strach dokáže ľahšie ovládať a manipulovať  cez obrazy falošných ilúzií, ktoré vám podsúva.
Je to práve MÚDROSŤ, ktorá vám pomáha rozoznať ich.
Ak sa v ľudskej spoločnosti na jednej strane táto hlboká MÚDROSŤ stráca, na druhej strane sa vytvára bezohľadnosť a veľká neúcta k Životu ako takému, lebo prestávate vidieť potreby tých druhých a hľadíte len sami na seba, nie len ako ľudské bytosti, ale aj iné formy života nevidíte, ktoré tu spolu s vami žijú a vytvárajú podmienky k zachovaniu života na Matke Zemi.
” pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”

Viac v slovenskom jazyku v PDF

INITIAL MANIPULATION OF FEAR – Part 4.

More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Prvotná manipul. strachu -3.

Pretože,  keď sa navzájom prestanete hodnotiť, porovnávať, ohovárať, kritizovať, posudzovať a odsudzovať, lebo si uvedomíte,  že ste si navzájom všetci ROVNOCENNÍ, tak začnete jeden druhého REŠPEKTOVAŤ.
A vtedy sa vráti nie len k vám ako k jednotlivcom, ale vráti sa do celej spoločnosti  hlboká  ÚCTA  a  POKORA  a to vám vráti do vášho života JEDNOTU, pretože si začnete uvedomovať  práve  cez  REŠPEKT a ÚCTU, že všetci tvoríte  jeden jediný celok.
A keď pochopíte túto JEDNOTU a prijmete  ju SAMI k SEBE, pochopíte  aj JEDNOTU k celému stvorenstvu a vráti sa vám ÚCTA k ŽIVOTU ako takému.A vtedy navrátite  ROVNOCENNOSŤ  aj ostatným formám života na Matke Zemi a tak obnovíte pôvodnú Harmóniu Života na Matke Zemi, lebo si začnete hlboko ctiť, vážiť a milovať samotnú Matku Zem ako ROVNOCENNÚ a SLOBODNÚ BYTOSŤ a tým sa navrátite na počiatok a tak obnovíte RAJ, v ktorom  ste tu na Matke Zemi  na počiatku aj žili.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”

Viac v slovenskom jazyku v PDF

INITIAL MANIPULATION OF FEAR – Part 3.

More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Prvotná manipul. strachu -2.

A tento DAR,  že prestanete súdiť, kritizovať, hodnotiť a posudzovať, vám prináša SÚCIT.
Ak prijmete SÚCIT do svojich sŕdc, je to tá kvalita a vibrácia LÁSKY, ktorá  vám prinesie tento DAR, lebo ona má tú silu, aby rozpustila  manipulácie strachu, aby ste prestali súdiť, kritizovať, hodnotiť, posudzovať a súdiť.
Len  s energiou SÚCITU dokážete prezrieť, že je to manipulácia strachu a ona sa v tom SÚCITE rozplynie.
To je energetické vyjadrenie, ako pôsobí vibrácia SÚCITU, akú vibráciu vám táto kvalita Lásky prináša.
Ak toto dokážete urobiť, rozpoznáte každý falošný obraz, ktorý vám bude strachom predložený.
A pomôže vám to rozpoznať práve SÚCIT, ktorý sa stane vašou nedeliteľnou súčasťou namiesto hodnotenia, kritizovania, posudzovania a súdenia.
SÚCIT vám pomôže rozpoznávať manipulácie a všetky falošné obrazy, ktoré  sú vám podsúvané.
Pomocou SÚCITU dokážete rozpoznať falošné hry  strachu, ktoré s vami stále hrá. Je to veľmi jednoduché a ľahké pre ľudskú bytosť , ktorá je naplnená SÚCITOM  a zároveň nesmierne ťažké pre tú ľudskú bytosť, ktorá svoje srdce pred LÁSKOU a najmä pred SÚCITOM zatvorila.
A je to tak preto, že ten SÚCIT práve cez to hlboké pochopenie a porozumenie vám umožňuje bez podmienok prijímať druhé ľudské bytosti, pretože vám ako svoj DAR prináša dar ODPUSTENIA, MILOSRDENSTVA a  LÁSKAVOSTI k  SEBE SAMÝM a rovnako aj k tým druhým ľudským bytostiam.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”

Viac v slovenskom jazyku v PDF

INITIAL MANIPULATION OF FEAR – Part 2.

More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€