SLZY


SLZY vám pomáhajú.
SLZY sú darom vašej duše k tomu, aby vám pomáhali odplavovať bolesť, ktorá sa vytvorila. Môžete tento dar používať a sami potom uvidíte, akú nesmiernu úľavu vám dávajú, ktorú vám vaša duša cez SLZY prináša.
Čo myslíš, prečo muži tak málo plačú?
Prečo je v spoločnosti vytvorený predsudok, že muži nesmú plakať?
Tým, že SLZY vyplavujú bolesť zo srdca, môže do srdca vchádzať LÁSKA. Ak v srdci uzavrieme bolesť a slzy bolesť nevyplavia, srdcia zatvrdnú, sú ako kamene a Láska nemôže do nich vstúpiť. Preto sú mužské srdcia tvrdé ako skala. Tento predsudok v ľudskej spoločnosti vytvoril strach. Je to tak preto, že ak sú mužské srdcia naplnené bolesťou, muži bojujú. Boj vytvoril strach preto, aby podporoval a živil sám seba.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Pridaj komentár