Posolstvo z Chartres

Svoje Poznanie jej stavitelia preniesli a odovzdali v Láske  a Úcte v priebehu storočí  výstavby tejto  katedrály do jej stien, do každého kameňa, z ktorého je postavená, do vitráži, do sôch  i do obrazov.
Je tu vyjadrená úloha a poslanie ženy v živote každej ľudskej bytosti.
Je tu vyjadrená rovnováha života.
Je tu vyjadrená  aj rovnováha medzi mužom a ženou a preto jej energia je iná.
Je tu vyjadrená  rovnocennosť  medzi mužom a ženou.
Je vyjadrením Lásky medzi mužom a ženou.
Je vyjadrením učenia o posvätnej láske medzi mužom a ženou na Matke Zemi.
Nie je tu nadradenosť muža nad ženou.
S týmto Poznaním a v Láske a hlbokej úcte k tomuto učeniu bola táto katedrála postavená.
Hlboká  úcta  jej staviteľov  k tomuto učeniu  je zakomponovaná priamo v katedrále.
Preto sa hovorí, že: „Umenie spasí svet.“

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Message from Our Lady of Chartres
More in English in PDF

Osvetlená katedrála v noci

Pridaj komentár