Pokora a predsudky – 1.časť

Preto tak dlho trvá ľudskej spoločnosti ako takej a zároveň aj každej jednej ľudskej bytosti, aby zlomila a rozpustila predsudky sama v sebe aj v spoločnosti, pretože sa do tejto ľudskej bytosti a zároveň aj do spoločnosti zapisuje energia STRACHU z následného trestu, ktorý prichádza, keď sa tieto predsudky porušia a tým trestom vo veľmi dlhom časovom období vášho vývoja bola práve smrť.
Práve tento Strach zo smrti ako takej, pomáha tieto predsudky v tej spoločnosti stále udržiavať pri živote a preto stále pôsobia a ovplyvňujú život každej ľudskej bytosti, ktorá je súčasťou tejto spoločnosti.
“ pokračovanie celého textu v priloženom súbore DPF“

VIAC v slovenskom jazyku PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 1.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár