Pokora a predsudky

Preto tak dlho trvá ľudskej spoločnosti ako takej a zároveň aj každej jednej ľudskej bytosti, aby zlomila a rozpustila predsudky sama v sebe aj v spoločnosti, pretože sa do tejto ľudskej bytosti a zároveň aj do spoločnosti zapisuje energia STRACHU z následného trestu, ktorý prichádza, keď sa tieto predsudky porušia a tým trestom vo veľmi dlhom časovom období vášho vývoja bola práve smrť.
Práve tento Strach zo smrti ako takej, pomáha tieto predsudky v tej spoločnosti stále udržiavať pri živote a preto stále pôsobia a ovplyvňujú život každej ľudskej bytosti, ktorá je súčasťou tejto spoločnosti.

Preto bolo potrebné, aby na Matku Zem prišli ľudské bytosti, ktoré sem priniesli učenie o LÁSKE a posvätnej ROVNOCENNOSTI medzi mužom a ženou na Zemi, pretože LÁSKA a posvätná ROVNOCENNOSŤ medzi mužom a ženou prináša LÁSKU a ROVNOCENNOSŤ na Matku Zem ako takú.
Ak nie je táto  posvätná LÁSKA a ROVNOCENNOSŤ medzi mužom a ženou, nemôže byť ani na Matke Zemi ako takej.

Morálka prichádza do života  jednotlivca ako dôsledok toho, keď ľudská bytosť dokáže konať  s Láskou zo svojho vnútra a srdca, keď prijíma Zodpovednosť za svoje skutky, lebo vtedy sú vesmírne zákony prirodzenou súčasťou jej života a bytia.
Ak ľudská bytosť koná len z pozície ega, neprijme Zodpovednosť za svoje konania a pretože koná zo strachu, nedokáže konať v súlade s morálnymi princípmi a práve preto že neprijíma za svoje konanie Zodpovednosť, nemá žiadne SVEDOMIE a vtedy energeticky  vytvára nesmierne veľa bolesti.
A práve toto využíva strach na podporu seba samého.
A toto máte ďalší uzatvorený kruh.

Ak neprijímate ZODPOVEDNOSŤ za energie, ktoré vytvárate, nemáte v sebe SÚCIT a preto  neviete v POKORE ODPÚŠŤAŤ.
Práve preto platí, že ten kto vám nedovoľuje ODPÚŠŤAŤ je vaša vlastná PÝCHA, pretože PÝCHA ako taká so všetkými svojimi hlavami za všetkým týmto stojí a nedovoľuje vám prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje energie, ktoré ste sami vytvorili a tým, že túto ZODPOVEDNOSŤ  neprijmete, neprichádza k vám požehnanie energiou SÚCITU.
Ak nemáte v SRDCI SÚCIT, neviete ODPÚŠŤAŤ.
A toto je uzatvorený kruh.

Energia BEZPODMIENEČNÉHO  ODPUSTENIA, rovnako ako aj energia BEZPODMIENEČNÉHO PRIJATIA dokáže každú ľudskú bytosť liečiť a na jej nevedomých rovinách rozpúšťať všetky negatívne energie, ktoré ona sama vytvorila voči tej druhej ľudskej bytosti.
A toto je Vesmírny zákon LÁSKY.
To je dar BEZPODMIENEČNÉHO  ODPUSTENIA.
Ak dokážete BEZ PODMIENOK ODPÚŠŤAŤ, rozpúšťate zároveň aj negatívne energie, ktoré tá druhá ľudská bytosť voči vám vytvorila a tak všetky negatívne energie transformuje práve tá BEZPODMIENEČNOSŤ na energiu LÁSKY.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

“ pokračovanie celého textu v anglickom jazyku v priloženom súbore DPF“

HUMILITY and PREDUJICE – Part 1.
More in English in PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 2.
More in English in PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 3.
More in English in PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 4.
More in English in PDF

HUMILITY and PREDUJICE – Part 5.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár