Pokora a pýcha – 1.časť

Je na ľudskej bytosti, či otočí ten kruh Poznania a ochutná aj tie nové Poznania, ktoré sú tam uložené, alebo sa o to ani nepokúsi a bude sa naďalej kŕmiť rovnakými predsudkami a dogmami  spoločnosti, do ktorej sa narodila.
Toto je SLOBODNÉ ROZHODNUTIE, ale zároveň aj ZODPOVEDNOSŤ  každej jednej ľudskej bytostí, ktorá sa na Matku Zem narodila, pretože jej súčasťou je posvätné právo sa slobodne rozhodovať a preto len od nej závisí, či zostane v zovretí starých predsudkov a dogiem, alebo je ochotná  učiť sa prijímať nové informácie a poznania a tak  sama v sebe  dokáže zlomiť okovy tých starých predsudkov a dogiem a dá sama sebe SLOBODU.
“ Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

Viac v slovenskom jazyku v PDF

HUMILITY and PRIDE – part 1.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár