Strom života v Kvete života -2.


KVET ŽIVOTA je prvotný posvätný symbol TVORENIA.
A Stvoriteľ tvorí LÁSKOU a SVETLOM, teda celý KVET ŽIVOTA  je LÁSKA,  čiže to je to SRDCE.
Energia tvorenia je LÁSKA.
Je to pozitívna sila tvorenia, čiže všetko, celý KVET ŽIVOTA je SRDCE a  keď tam nejaký bod chýba, tak tam nie je rovnováha a celistvosť.
A vtedy k vám môže prísť strach, pochybnosti, obavy, úzkosť, hnev, bezmocnosť  atď.
VŠETKO  je SRDCE, lebo v SRDCI je obsiahnuté VŠETKO.
“Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF”.

viac v PDF

https://posolstvalasky.sk/wp-content/uploads/2019/01/Strom-zivota-v-Kvete-zivota.jpg

Pridaj komentár