Energetické centrá v tele-1.časť

Podstatné je to, že biela a čierna farba sú energeticky rovnaké, sú totožné.
Obidve v sebe obsahujú rovnako všetky nekonečné možnosti, ich podstata je totožná, len ich prejav
je rozdielny a VY ten rozdielny prejav, potom aj rozdielne vidíte, vnímate, cítite a pomenúvate.
Tým som vám chcel povedať a vysvetliť, že podstata SVETLA aj TMY je rovnaká.
Tak ako má svetlo v sebe nekonečne veľa možností, aj tma má v sebe nekonečne veľa možností.
Aby bolo možné tieto nekonečné možnosti preskúmať, spoznať, prežiť a precítiť, tak sa tá podstata
vyjadruje v navzájom opačných hodnotách, polaritách.
Vytvorila dva protipóly.
Práve vďaka tomu môžete prežívať a vedieť, čo znamená byť šťastný, mať radosť, lásku,
ale aj cítiť bolesť, vnímať smútok a byť nešťastný.
Jedno bez druhého nie je možné.
Nedokázali by ste vnímať, čo je to byť šťastný, keby protipól byť nešťastný neexistoval.
Nevideli by ste ten rozdiel a nedokázali by ste to precítiť, vidieť a prežiť.
“pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
malý rozmer /priemer 6 cm                stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm             najväčší rozmer / priemer 25 cm

Pridaj komentár