Energetické centrá v tele-1.časť

Podstatné je to, že biela a čierna farba sú energeticky rovnaké, sú totožné.
Obidve v sebe obsahujú rovnako všetky nekonečné možnosti, ich podstata je totožná, len ich prejav
je rozdielny a VY ten rozdielny prejav, potom aj rozdielne vidíte, vnímate, cítite a pomenúvate.
Tým som vám chcel povedať a vysvetliť, že podstata SVETLA aj TMY je rovnaká.
Tak ako má svetlo v sebe nekonečne veľa možností, aj tma má v sebe nekonečne veľa možností.
Aby bolo možné tieto nekonečné možnosti preskúmať, spoznať, prežiť a precítiť, tak sa tá podstata
vyjadruje v navzájom opačných hodnotách, polaritách.
Vytvorila dva protipóly.
Práve vďaka tomu môžete prežívať a vedieť, čo znamená byť šťastný, mať radosť, lásku,
ale aj cítiť bolesť, vnímať smútok a byť nešťastný.
Jedno bez druhého nie je možné.
Nedokázali by ste vnímať, čo je to byť šťastný, keby protipól byť nešťastný neexistoval.
Nevideli by ste ten rozdiel a nedokázali by ste to precítiť, vidieť a prežiť.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Lucie Yildiz.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku : www.crystallucia.store 

Pridaj komentár