Voda – 1.časť

JEDNOTA je rovnako dôležitá ako ODDELENOSŤ.
Pretože JEDNOTA vám pomáha uvedomovať si kým ste, odkiaľ ste vzišli a s čím ste spojení.
Ale len ODDELENOSŤ vám umožňuje prežívať a spoznávať samých seba.
Z JEDNOTY bol stvorený ŽIVOT, ktorý prostredníctvom ODDELENOSTI prežíva a spoznáva sám seba.
S tou JEDNOTOU, z ktorej ste vznikli a boli zrodení, s tou JEDNOTOU ste všetci a všetko spojení.
Ani VY, ako ľudské bytosti, ani zvieratá, ani rastliny, ani pôda, nedokážete bez VODY na Matke Zemi žiť.
Všetky formy života na Matke Zemi ste v Jednote, z ktorej ste vzišli prepojení.
To je práve tá VODA. Práve vďaka nej, jej darom a schopnostiam, jej vlastnostiam,
môžete v ODDELENOSTI prežívať a spoznávať samých seba.
A prostredníctvom vás, vašich pocitov, emócií, skúseností a prežitkov spoznávam JA sám seba.
Bol to zámer, ako z  JEDNOTY zrodiť Oddelenosť, aby práve prostredníctvom ODDELENOSTI
bola spoznávaná a uvedomovaná JEDNOTA BYTIA.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

 

Pridaj komentár