Voda

JEDNOTA je rovnako dôležitá ako ODDELENOSŤ.
Pretože JEDNOTA vám pomáha uvedomovať si kým ste, odkiaľ ste vzišli a s čím ste spojení.
Ale len ODDELENOSŤ vám umožňuje prežívať a spoznávať samých seba.
Z JEDNOTY bol stvorený ŽIVOT, ktorý prostredníctvom ODDELENOSTI prežíva a spoznáva sám seba.
S tou JEDNOTOU, z ktorej ste vznikli a boli zrodení, s tou JEDNOTOU ste všetci a všetko spojení.
Ani VY, ako ľudské bytosti, ani zvieratá, ani rastliny, ani pôda, nedokážete bez VODY na Matke Zemi žiť.

Všetky formy života na Matke Zemi ste v Jednote, z ktorej ste vzišli prepojení.
To je práve tá VODA.
Práve vďaka nej, jej darom a schopnostiam, jej vlastnostiam,
môžete v ODDELENOSTI prežívať a spoznávať samých seba.

A prostredníctvom vás, vašich pocitov, emócií, skúseností a prežitkov spoznávam JA sám seba.
Bol to zámer, ako z  JEDNOTY zrodiť Oddelenosť, aby práve prostredníctvom ODDELENOSTI
bola spoznávaná a uvedomovaná JEDNOTA BYTIA.

V prírode je kolobeh vody bezpečný a Matka Zem vodu chráni,  pre vás  ne-pred-sta-vi-teľ-ným   s-pô-so-bom. 
Matka Zem vodu chráni a je to tak preto, pretože súčasťou Matky Zeme je Poznanie, že z VODY VZIŠIEL ŽIVOT, z VODY vznikla všetka rozmanitosť foriem Života na Matke Zemi.
Kolobeh vody, ktorý zabezpečuje Matka Zem, vzduch a teplo,  je Matkou Zemou chránený.
Ale VY vodu, ktorá je na Matke Zemi vo svojej prirodzenej forme ako tekutina,
nepredstaviteľným spôsobom znehodnocujete.
Znečisťujete ju a je to tak preto, 
ŽE STE STRATILI  ÚCTU K VODE, AKO K ZDROJU ŽIVOTA,
Z  KTORÉHO STE SAMI VZIŠLI.
Pritom ste sami od VODY  ne-pred-sta-vi-teľ-ným   s-pô-so-bom  zá-vi-s-lí.

Vkladajte do vody LÁSKU, LÁSKU a len LÁSKU.
To je jediná energia, ktorá pomáha uzdravovať vaše fyzické telá.
LÁSKA je jediná energia, ktorá od všetkých toxínov  a chemických látok dokáže fyzické telo očistiť,
odplaviť všetky nečistoty.
Ako sme sa rozprávali, LÁSKA je to teplo, ktoré vašimi bunkami prúdi, preto VY ako ľudské bytosti ste teplokrvné.
To LÁSKA vytvára teplo, ktoré prostredníctvom VODY vo vás prúdi.
Teraz si môžete uvedomiť, veľmi hlboko uvedomiť, že ste stvorení ako prepojenie všetkých štyroch živlov.
Spojením všetkých štyroch živlov vzniká život.
Ako Láska vytvára TEPLO – OHEŇ, voda vytvára vo svojej rozmanitosti všetky ostatné živly.
VZDUCH, ktorý dýchate, keď je vo svojom plynnom stave, VODU, keď je sama sebou a keď napĺňa
vaše bunky a HMOTU, keď je v pevnom stave, a keď sa spojí s Matkou Zemou.
Spojením VZDUCHU, MATKY ZEME, VODY A OHŇA, ktorý vám prináša vaša DUŠA v podobe
LÁSKY a TEPLA, ste boli zrodení a stvorení ako ľudské bytosti.

Každé energetické miesto je prejavom veľmi silnej, čistej a bezhraničnej Lásky.
To, čo na týchto miestach cítite je Láska, Láska Matky Zeme, Láska vás ľudských bytostí
a Láska ostatných bytostí žijúcich na Matke Zemi, a aj moja Láska – Láska Stvoriteľa.
A to si zapamätajte.
Na týchto miestach je vždy energia Lásky, ktorú tu cítite a vnímate.
Nie sú tu žiadne iné energie, je to vždy LÁSKA.
Tieto miesta sú na Matke Zemi veľmi potrebné, a je to tak preto, a minule som vám to už povedal,
že je nesmierne dôležité, aby bola LÁSKA na Matke Zemi, pretože keby na Matke Zemi nebola LÁSKA,
nemôžete sa sem ako duše inkarnovať.
A na týchto miestach je LÁSKA veľmi cítiť, pre vás ako
ľudské bytosti, ale aj ostatné bytosti, ktoré na Matke Zemi žijú a aj pre samotnú Matku Zem.
Na týchto miestach LÁSKA vyviera z vnútra Matky Zeme, z vašich sŕdc.
Prichádza sem aj Láska Božej Milosti ako Láska Boha Otca, a aj Láska ako Energia Milujúcej Láskavosti ako Láska Božskej Matky.
Tu sa tá Láska spája a práve preto ju na týchto miestach  cítite a vnímate.
Voda, ktorá na týchto miestach prúdi, Lásku prijme a roznesie po celej Matke Zemi.
VODA JE NOSIČOM  LÁSKY.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

 

Pridaj komentár