Pocit hanby a nerovnocennosť

V čase, keď sa na Matke Zemi stratila ROVNOCENNOSŤ, tak sa súčasne s ňou stratila                       aj  posvätnosť vo vzťahu medzi mužom a ženou a vytvorila sa NEROVNOCENNOSŤ v partnerských vzťahoch, čo prinieslo do života ľudských bytostí zneužívanie prirodzenej sexuality, ale aj  sexuálne ponižovanie a pokorovanie.
Toto ponižovanie a pokorovanie, ktoré sa vytvorilo v súvislosti s rozdielnosťou pohlaví  sa stalo veľmi silným nástrojom na vytváranie energie hanby, ktoré v tom uzatvorenom kruhu sú samozrejme naviazané na pokorenie a poníženie tej konkrétnej ľudskej bytosti.
V tomto procese vytvárania týchto energií ponižovania, pokorovania a výsmechu ľudskej bytosti ako takej, často práve zneužitie prirodzenej sexuality ľudskej bytosti bolo nápomocné na vytvorenie týchto energií.
A rovnako sa prirodzená sexualita ľudskej bytosti zneužívala tými mocnými na posilnenie vlastnej moci v rituáloch čiernej mágie v tej konkrétnej dobe a spoločnosti.
Preto všetky tresty, ktoré akýmkoľvek spôsobom boli spojené so sexualitou ľudskej bytosti,  či už sa týkali len odhalenia ľudského tela, alebo aj fyzických trestov, ktoré spôsobovali fyzickú bolesť na tých častiach ľudského tela,  ktoré sú prejavom rozdielnosti pohlaví, čiže u žien najmä na prsiach a na ich lone a u mužov najmä na ich pohlavnom úde, sa veľmi hlboko zapísali nielen do vášho nevedomia, ale samozrejme aj do pamäťovej stopy buniek vášho fyzického tela.
Čím dávnejšie  sa toto zranenie v línii času stalo, tým hlbšie je zapísané aj vo vašej DNA.
Stačí potom veľmi málo a v živote tu a teraz to môže byť len nevhodne použité slovo pri výchove vašich detí v období, keď sa dostanú do puberty, kedy tieto telesné znaky rozdielnej sexuality sa začínajú v ľudskej bytosti vytvárať  a energia toho zranenia, a nech sa to stalo v ktoromkoľvek  minulom živote v celej línii času bytia tejto bytosti, sa energeticky, ako to zranenie, prejavia aj v živote tu a teraz, ale už nie v tej fyzickej podobe ublíženia a zranenia toho hmotného fyzického tela,  ale v tej energetickej rovine začnú tie energie  v nevedomí pôsobiť.
Vaša spoločnosť sa v súčasnosti priveľmi otvorila sexualite a nedokážete pristupovať citlivo a láskavo v tomto období vývoja ľudských bytostí, čiže v puberte,  rovnako k dievčatám ako aj k chlapcom, čím si samozrejme vôbec neuvedomujete, že všetky tieto zranenia v tých mladých ľudských  bytostiach znovu otvárate.
Teraz si uvedomte práve tú rozdielnosť energií, ktoré sa jednak v ľudskej spoločnosti, ale aj v tom konkrétnom človeku vytvoria. V svojom vnútri je tá ľudská bytosť nesmierne  hlboko zranená, ale navonok vo vzťahu k druhým ľudským bytostiam a aj sama k sebe to svoje zranenie prekrýva. bezbrehou a neviazanou sexualitou, ktorá nepozná hraníc a ktoré voláte – voľná Láska, čím to zranenie v tej ľudskej bytosti a  v jej vnútri sa znásobuje a ešte narastá.
Je to tak preto, že práve tá  voľná Láska jej zoberie a znižuje úctu k sebe samej, zoberie jej sebahodnotu a potom tá energia hanby, ktorá je uložená v tom jej vnútri na tých nevedomých rovinách, namiesto toho, aby sa liečila, tak sa znásobuje.
Toto sa týka rovnako dievčat  aj chlapcov.
Toto samozrejme nevedome prináša do ľudskej spoločnosti hlbokú neúctu k tým fyzickým prejavom rozdielnosti pohlaví  nielen priamo v tej hmote, ale aj v energetickej rovine.
Vytvára sa tak veľmi veľká neúcta k tomu hmotnému ľudskému telu ako takému, lebo nedokážete vidieť a vnímať to energetické pôsobenie v tých jednotlivých energetických  rovinách ľudskej bytosti.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pocit hanby

Prejavená pýcha v spolupráci s egom ľudskej bytosti,  jej dáva moc.
Neprejavená a skrytá pýcha toho človeka o jeho vnútornú silu oberie.
V podstate skrytá pýcha výnimočnosti a povýšenosti, ak ju človek sám v sebe zrodí, ako keby mu zobrala POKORU a nahradila ju falošnou pokorou, čiže pokorovaním.
Ale tá ľudská bytosť v tej skrytej pýche potom pokoruje samú seba a prejavuje sa to práve v tej falošnej skromnosti toho človeka a v tom pocite, že on je lepší ako všetci ostatní, čo energeticky vytvorí začarovaný kruh, pretože táto ľudská bytosť nevidí, že je touto skrytou pýchou výnimočnosti a povýšenosti ovládaná a manipulovaná.
A keďže vo vzťahu k ostatným ľuďom v tej spoločnosti potom pôsobí ako obetný baránok, naozaj sa tá spoločnosť vo vzťahu k nemu v tomto zmysle postaví a on sa stáva obeťou.
Práve skrytá forma pýchy zoberie ľudskej bytosti schopnosť, aby sa potom vedela a dokázala postaviť v tej PRAVDE sama za seba.
Tá pýcha jej zoberie túto schopnosť, pretože ju preklopí do POZÍCIE OBETE a následne v nej vytvorí BEZMOCNOSŤ. 
Toto je uzatvorený kruh.

Ako ľudia ste sa naučili vidieť a vnímať tú prejavenú, verejnú formu pýchy, kde veľmi rýchlo dokážete v sebe vytvoriť odsúdenie tej ľudskej bytosti, ktorá koná v tej prejavenej pýche, ale nedokážete vidieť a vnímať to tvorenie energiou pýchy, keď tvorí v skrytej podobe.
Je to tak preto, že do tohto procesu vstupuje prvotná manipulácia strachu,  ktorá vďaka tomu, že ste prijali jej hru na posudzovanie, kritizovanie, porovnávanie, hodnotenie, súdenie a odsudzovanie, dokáže pre vás nepredstaviteľným spôsobom tie energie,  ktoré tá pýcha vytvorila znásobovať. 
Samozrejme to súdenie, kritizovanie, porovnávanie, hodnotenie, súdenie a odsudzovanie energeticky v tej podstate,  je vaše NEPRIJATIE.
A už viete, že každé NEPRIJATIE vytvára energiu boja.
A BOJ vo vás vždy vytvorí energiu BOLESTI.
A týmto sa ten kruh uzatvára.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com