Manipulácie pýchy -5.časť

Pre vás je potrebné, aby ste si uvedomili, že energia PONÍŽENIA v akejkoľvek forme, vo vás v ľudských bytostiach vytvára MENEJCENNOSŤ a tým sa posilňuje energia NEROVNOCENNOSTI  na Matke  Zemi.
NEROVNOCENNOSŤ ako taká, energeticky posilňuje, vyživuje a živí HLAVY PÝCHY.
A toto je uzatvorený kruh,  v ktorom sa stále pohybujete, ale nedokážete to vidieť, pretože stále tú NEROVNOCENNOSŤ jednak sami v sebe, ale aj  vo vašej spoločnosti a aj na celej Matke Zemi posilňujete práve tým, že tú NEROVNOCENNOSŤ sami  žijete.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.”

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Manipulácie pýchy -4.časť

Vždy je pre vás veľmi dôležité a to si uvedomte, že potrebujete zostať v strede    a to znamená, aby ste mali v sebe VNÚTORNÝ POKOJ a MIER.
Toto dosiahnete vtedy, keď prestanete vytvárať sami v sebe odpor, napätie, neprijatie, pobúrenie, proste akýkoľvek vnútorný tlak.
Ak sa tak stane, že sa ten tlak vo vás vytvorí, potrebujete pochopiť, prečo sa tak stalo, aby ste v tom pochopení ten vnútorný tlak a napätie rozpustili.
A práve tým hlbokým POCHOPENÍM to potom dokážete PRIJAŤ.
A tak sa znovu vrátite k POKORE.
A to je uzatvorený kruh.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.”

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Manipulácie pýchy -3.časť

Čím je vaša vibrácia ako ľudských bytostí vyššia, tým menej vás energeticky môže ovládať pýcha a strach, pretože ste naplnený Láskou, Súcitom a Pokorou.
Vtedy dokážete prijímať ZODPOVEDNOSŤ za svoje slobodné rozhodnutia, pretože práve na základe toho, že viete a dokážete vnímať ako vznikajú a tvoria sa energetické prepojenia, dokážete vidieť dôsledky vašich rozhodnutí v širších súvislostiach v hmotnej rovine. Takže viete, ako to konkrétne vaše rozhodnutie ovplyvní váš život v tej hmote v tých širších súvislostiach.
A to je uzatvorený kruh.
Bojom vytvárate veľmi nízke frekvencie, pretože bojom vytvoríte nie len v ľudskej bytosti, ale aj  vo vašej spoločnosti pocit krivdy, nespravodlivosti, hnev, nenávisť, poníženie, nehodnosť, zlyhanie, opovrhnutie a utrpenie a všetky tieto vibrácie týchto nástrojov strachu znížia vašu vlastnú vibráciu na takú úroveň, aby bolo možné do vás zasiať semienko ktorejkoľvek hlavy pýchy.
Takto sa z ľudských bytostí ako jednotlivcov a rovnako aj v celej spoločnosti stráca LÁSKA a vtedy PÝCHA zasadne na ten trón vo vás samých, teda v ľudskej bytosti.
Ten trón PÝCHY, máte v svojej HLAVE.
Ten trón LÁSKY, je vo vašom SRDCI.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.”

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Manipulácie pýchy -2.časť

A keď ste od seba energeticky odstrihli LÁSKU, celú vašu bytosť ovládla pýcha, celú vašu bytosť prestúpila energia pýchy  a zhmotnila sa vibračne do buniek vášho fyzického tela do vašej DNA a tak sa s ňou do každého ďalšieho života narodíte a už nie je potrebné, aby sa vo vás musela pýcha zrodiť, automaticky je vašou súčasťou, pretože si ju prinášate v energetickej rovine vašej DNA a buniek vášho fyzického tela.
A toto je uzatvorený kruh.
Aby ste dokázali tieto hlavy pýchy, s ktorými ste sa už narodili sami v sebe rozpustiť, potrebujete samých seba energeticky pozdvihnúť, čiže zvýšiť svoju vibráciu  ako ľudskej bytosti.
Svoju vibráciu zvýšite vtedy, keď je vašou súčasťou LÁSKA a  to znamená, že sa potrebujete opäť k tej LÁSKE vrátiť späť.
Už viete, že hlavy pýchy sa rozpúšťajú vibráciou pokory, ale pokora nie je automaticky vašou súčasťou.
S pokorou sa ako ľudská bytosť nerodíte, pokoru dostanete ako dar.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.”

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Manipulácie pýchy -1.časť

Prirodzene cítim, že sa potrebujem zastať sama seba a môžem to urobiť bez pobúrenia, lebo to, že sa zastanem sama seba, ešte neznamená, že musím v sebe vytvoriť pobúrenie a tiež cítim, že nemám mlčať, pretože keď nič nepoviem a mlčím,  tak zároveň svojím mlčaním a tým, že tú objektívnu pravdu nevypoviem, manipulujem tým druhým človekom.  Ja  vnímam, že nie je potrebné bojovať  a nie je potrebné vyčítať a rovnako nie je potrebné obviňovať, ale je potrebné zastať sa v Láske a Úcte samého seba, aby sme tým druhým človekom nemanipulovali práve tým, že mlčíme.
A zároveň práve tým, že mlčíme, vytvárame priestor k tomu, že si potom sami v sebe vytvárame pocity, hnevu, krivdy, nespravodlivosti a  tak skĺzneme do pocitu obete.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€