Iné Svety

Otázka: Prosím o vysvetlenie ako fungujú tie „iné svety“ ?
Odpoveď: Tie „iné svety“ začínajú hneď tesne pri vás, ani nemusíš ruku natiahnuť.
Je to len iná úroveň vibrácií, ktorú vaše oko nevidí.
Zároveň ich je  veľké množstvo – tých úrovní.
Niektoré úrovne sú tie jemnejšie a niektoré sú tie iné dimenzie a svety bytostí Svetla, kde je  tých úrovní tiež veľmi veľa.
Duša po smrti fyzického tela vchádza okamžite do určitej úrovne astrálneho sveta, ktorých je zase veľmi veľa.
A duša vchádza do toho astrálneho sveta podľa úrovne svojej vibrácie.
Tých rovín a úrovní je nekonečne veľa, pretože to VEDOMIE, v ktorom tá duša súčasne je, si sama ten „iný svet“ obrazne vytvára.
A tieto „iné svety“ sa aj menia podľa toho, ako Duša a to Vedomie je schopné sa v tom svete  pohybovať.

Otázka: Stretla som sa s názorom, že niektoré budúce matky, ktoré v tehotenstve užívajú ajahvasku, sú presvedčené o tom, že oni komunikujú s dušou svojho dieťaťa pred jeho narodením a tak vraj vedia, že ich dieťa chce mať takúto skúsenosť s užívaním ayahuascy, prežitú ešte v prenatálnom období, je to tak ?
Odpoveď: Tie ženy môžu mať toto presvedčenie, ale nie je to tak, lebo každá ľudská bytosť získava skúsenosť sama za seba.
Zjednodušene povedané, dieťa, kým nie je narodené, nie je vedomé  samého seba, kým je v lone matky a preto prijíma  všetko od matky, lebo je to na tej fyzickej úrovni. 
Duša je spojená s tým dieťaťom, ale ešte nie je jeho súčasťou a až narodením sa tá duša vtelí do toho dieťaťa.
Preto všetko to, čo požíva a užíva matka, prechádza na dieťa krvnou cestou.
Avšak tie látky môžu poškodzovať vývoj mozgu dieťaťa, lebo ten mozog sa  ešte len vyvíja, teda jeho vývoj nie je ukončený a dovŕšený ako u dospelého človeka a tie psychotropné látky sú nebezpečné, lebo potom sa mozog a nervový systém vyvíja inak a tie deti môžu mať predispozície na rôzne psychické poruchy, psychózy, depresie a úzkosti, lebo ayahuasca je v svojej podstate prírodná droga.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života