Krutosť -1.časť

KRUTOSŤ je energia, ktorá dokáže znásobovať samú seba.
A ak sa raz v ľudskej bytosti vytvorí, v danom konkrétnom živote, ju tá ľudská bytosť už nedokáže ovládať, ani ju zastaviť, lebo krutosť pohltí a spáli celé vnútro ľudskej bytosti a spáli aj tento nástroj, ktorý každá ľudská bytosť pri svojom zrodení dostáva do vienka ako dar a to je SCHOPNOSŤ ODPÚŠŤAŤ.
Ak KRUTOSŤ pohltí celé vnútro ľudskej bytosti a spáli tento nástroj, nikdy sa ľudská bytosť v tom konkrétnom živote už nezmení. Musí sa narodiť znova, aby s krutosťou, ktorej dovolila v sebe samej narásť,  dokázala pracovať a zmenšovať ju.
Je to tak preto, že tieto ľudské bytosti, ktoré dovolili, aby ich vnútro pohltila KRUTOSŤ, stratili  absolútne POKORU.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

CRUELTY  – Part 1.
More in English in PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár