Krutosť -1.časť

KRUTOSŤ je energia, ktorá dokáže znásobovať samú seba.
A ak sa raz v ľudskej bytosti vytvorí, v danom konkrétnom živote, ju tá ľudská bytosť už nedokáže ovládať, ani ju zastaviť, lebo krutosť pohltí a spáli celé vnútro ľudskej bytosti a spáli aj tento nástroj, ktorý každá ľudská bytosť pri svojom zrodení dostáva do vienka ako dar a to je SCHOPNOSŤ ODPÚŠŤAŤ.
Ak KRUTOSŤ pohltí celé vnútro ľudskej bytosti a spáli tento nástroj, nikdy sa ľudská bytosť v tom konkrétnom živote už nezmení. Musí sa narodiť znova, aby s krutosťou, ktorej dovolila v sebe samej narásť,  dokázala pracovať a zmenšovať ju.
Je to tak preto, že tieto ľudské bytosti, ktoré dovolili, aby ich vnútro pohltila KRUTOSŤ, stratili  absolútne POKORU.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v slovenskom jazyku v PDF

CRUELTY  – Part 1.
More in English in PDF

Pridaj komentár