Pomstychtivosť – 2.časť

NÁDEJ  je nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne spojená s Vierou a Dôverou.
Čím má ľudská bytosť v sebe väčšiu Vieru a Dôveru tak aj jeho Nádej je väčšia.
Čím menej ľudská bytosť dôveruje a verí sama sebe, svojim schopnostiam a životu, tak tým je aj jeho NÁDEJ  menšia.
Keď vlastne zhorí v tom ohni a plameni nenávisti a pomstychtivosti energetická rovina NÁDEJE, tak tá nenávisť a pomstychtivosť ako taká, ako keby všetku energiu ŽIVOTA z tej ľudskej bytosti  vysala.
A potom ten človek v energii pomstychtivosti zomiera, lebo ona mu zobrala energiu života.
Pomstychtivosť človeka doslova zožerie a požiera človeka zvnútra a všetky tie vnútorné energetické roviny spaľuje a keď ich spáli, tak tým zmení vibráciu toho človeka. Preto sa potom ten človek navonok prejavuje úplne inou vibráciou.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF