Nespravodlivé obvinenie 5.časť

Otázka : Ale ak to tie ľudské bytosti, ktoré sa potom inkarnovali spoločne v jednej rodine v tom živote  nedokážu, môže tá energia bolesti medzi nimi rásť aj exponenciálne?
Odpoveď : Toto je dar energie Lásky, ktorá tieto posvätné princípy zrodenia nového života na Matke Zemi prináša pre  všetky ľudské bytosti.
Ak však tie ľudské bytosti v rodine nedokážu tú energiu Lásky medzi sebou zachovať a vytvoria medzi sebou hnev, neprijatie, nepochopenie, nenávisť, neodpustenia a pocity vín, ktoré do konca toho života vo vzájomnom súcite a milosti odpustenia nerozpustia, tak tie energie z toho minulého života znásobia priamo úmerne veľkosti hnevu a nenávisti, ktorú navzájom voči sebe vytvorili.
Takže na tvoju otázku moja odpoveď znie : Áno, tá bolesť, ktorá sa vytvorí, môže narásť aj exponenciálne.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Pred búrkou

Nespravodlivé obvinenie 4.časť

A toto je ten dôvod prečo tak málo ľudských bytostí dokáže túto pýchu obete vidieť a prečo je pre nich úplne v poriadku, že sa nachádzajú v pozícii obete.
Je to tak preto, že oni nevidia tú pýchu obete, z ktorej vo svojom živote tvoria, pretože si myslia, že sú v POKORE, ale práve toto je tá ILÚZIA, pretože je to FALOŠNÁ POKORA, za ktorú sa skryla pýcha obete.
A toto je uzatvorený kruh.
Je to falošná ilúzia, ktorá bola pýchou vytvorená práve preto, aby vám pýcha skryla práve to, že tvoríte svoje životy z energie pýchy.
Práve  preto vytvorila tento obraz FALOŠNEJ POKORY.
Reťazením tejto manipulácie prostredníctvom mnohých cirkví to nedokážete vidieť ani  prehliadnuť a práve preto väčšina ľudí, ktorí sú v pozícii obete nedokážu prijať, že sú v pýche.
Toto je ale začarovaný kruh, pretože práve to ich neprijatie posilní v nich pozíciu obete, v ktorej sa nachádzajú.
Tomuto sa  hovorí začarovaný kruh na druhú.
Preto tieto kruhy, ktoré sú vytvorené reťazením manipulácií nedokážete ako ľudské bytosti  vidieť a zostávajú pred vami skryté.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Východ slnka

Nespravodlivé obvinenie 3.časť

Oveľa zložitejšie je to v prípade, ak túto energiu nespravodlivosti vytvoríte v tom veľkom, čiže v tom globálnom meradle na Matke Zemi, pretože vtedy tá energia nespravodlivosti začne postupne prenikať do všetkých oblastí vášho každodenného života a tak postupne strháva do pozície obete jednu ľudskú bytosť za druhou, strháva do pozície obete celé národy a krajiny až prostredníctvom pýchy obete pohltí celé ľudstvo.
Uvedomte si, že v tomto prípade platí, že z prvého vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé.
Takže sa točíte v začarovanom kruhu a vôbec nevidíte, že nespravodlivosť podporuje pýchu  obete  a rovnako nevidíte, že pýcha obete podporuje nespravodlivosť.
Minule som vám vysvetlil, že pýcha obete energeticky rodí v ľudskej bytosti krutosť a práve v tej krutosti potom dokáže ľudská bytosť vytvoriť nesmierne veľkú nespravodlivosť.
To zaslepenie, ktoré vám pýcha obete vytvorí v tom veľkom, spôsobí to, že keď energia nespravodlivosti pohltí a prestúpi každú oblasť vášho života a stane sa súčasťou celej ľudskej spoločnosti, tak tá pýcha obete bude tak nesmierne veľká, že sami seba ako civilizáciu zničíte.
Avšak práve v tej svojej zaslepenosti budete z toho, čo sa stalo, viniť tých druhých.
A samozrejme tí druhí budú za to, čo sa stalo, zase viniť vás.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Obloha po západe slnka

Nespravodlivé obvinenie 2.časť

Práve tou falošnou ilúziu, ktorú tá pýcha obete vytvorila a ktorú tie ostatné ľudské bytosti prijali,  nedokážu vôbec vidieť, že agresor nie je v tejto situácii tou ľudskou bytosťou, ktorej bolo ublížené, ale práve on je ten,  kto konal z  prejavenej pýchy nadradenosti voči tej ľudskej bytosti, ktorá leží zviazaná na zemi v  energii bezmocnosti a hnevu.
Práve cez ten falošný obraz, ktorý pýcha obete vytvorila a tie ostatné ľudské bytosti prijali za objektívnu realitu, v ktorom vôbec nevidia tú ľudskú bytosť, ktorá bola nespravodlivo a krivo obvinená sa energeticky vytvorí začarovaný kruh na druhú, v ktorom všetky tie ľudské bytosti prijímajú za obeť práve toho agresora, ktorý celú túto nespravodlivosť vytvoril. V tomto začarovanom kruhu na druhú dochádza k reťazeniu manipulácií, ktoré tá pýcha obete vytvorila práve týmto falošným obrazom.
A tým, že ho tie ostatné ľudské bytosti prijali za objektívnu realitu, pomáhajú šíriť túto manipuláciu a preto vôbec nevidia, že ten kto to nespravodlivé obvinenie vytvoril, nie je žiadnou obeťou a „ON“ nie je tým komu bolo ublížené, ale práve „ON“  je tým nesmierne nadradeným človekom, ktorý vytvoril tú prvotnú manipuláciu, čiže ktorý vytvoril tú nespravodlivosť.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v PDF

Západ slnka

Nespravodlivé obvinenie 1.časť

Otázka : V súčasnom období som sa v mojej práci často stretla s tým, že ľudia, ktorí prišli na terapiu, riešili v svojom živote situácie, kedy boli nespravodlivo obvinení inou  ľudskou bytosťou, či už na pracovisku v nadväznosti na svoju prácu, alebo svojimi priateľmi, alebo priamo v rodine.  V mnohých prípadoch sa nám potom ukázalo, že sa  týmto  ľuďom stalo práve to, že sa im vo vzťahoch s druhými ľudskými bytosťami nevedome vyplavili pocity z minulého života, kedy boli nespravodlivo obvinený inou ľudskou bytosťou z niečoho čo neurobili. alebo z niečoho čo nepovedali.
Zopakovala sa im potom rovnaká situácia aj v živote tu a teraz a znovu sa im stalo to, že ich buď tá istá, alebo aj iná ľudská bytosť nespravodlivo obvinila z niečoho, čo  oni sami neurobili, alebo z niečoho čo nepovedali.
Odpoveď: Tej ľudskej bytosti, ktorá bola nespravodlivo obvinená sa vyplavujú jej nespracované bolesti vo význame pocitu vlastnej obete, nie len v spáchaní tej krivdy, ale najmä toho, že to nespravodlivé obvinenie z toho čo sa stalo, alebo aj nestalo, bolo na ňu hodené inou ľudskou bytosťou, alebo aj viacerými ľudskými bytosťami.
A ten pocit obete a vlastnej  bezmocnosti, je v skutočnosti ten obraz pýchy, ktorú tá bezmocnosť spôsobí.
Toto je mechanizmus, ktorý ľudské bytosti zatiaľ veľmi málo chápu a nerozumejú mu, práve preto, že je skrytý a tak sa potom pýtajú : „ako môže mať obeť pýchu“? 
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v PDF

Západ Slnka