Pýcha vyvolenosti, neomylnosti-1

Ak sa stane, že ľudská bytosť v svojom živote dobrovoľne vstúpi do tejto klietky a dovolí, aby sa zakryla  tou čiernou tmou, prestane vidieť, že je zatvorená v zlatej klietke a tak do konca  toho života v nej už zostane s presvedčením, že je voľná a slobodná, že ona sa rozhoduje slobodne, že ona si sama vyberá z nekonečného poľa  možností a pri tom nevidí, že jej bola daná len jedna jediná možnosť.
V tom konkrétnom živote tá ľudská bytosť zomrie s presvedčením, že ona sa takto rozhodla slobodne.
Tú objektívnu pravdu toho, že si sama sebe zobrala SLOBODU v okamihu, keď do tej zlatej klietky vstúpila, v tom živote, nedokáže vidieť.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár