Pýcha vyvolenosti, neomylnosti

Ak sa stane, že ľudská bytosť v svojom živote dobrovoľne vstúpi do tejto klietky a dovolí, aby sa zakryla  tou čiernou tmou, prestane vidieť, že je zatvorená v zlatej klietke a tak do konca  toho života v nej už zostane s presvedčením, že je voľná a slobodná, že ona sa rozhoduje slobodne, že ona si sama vyberá z nekonečného poľa  možností a pri tom nevidí, že jej bola daná len jedna jediná možnosť.
V tom konkrétnom živote tá ľudská bytosť zomrie s presvedčením, že ona sa takto rozhodla slobodne.
Tú objektívnu pravdu toho, že si sama sebe zobrala SLOBODU v okamihu, keď do tej zlatej klietky vstúpila, v tom živote, nedokáže vidieť.

Betón ako taký, nie je formovateľný a je obrazom vašej ZATVRDNUTOSTI, ktorú sami v sebe vytvoríte a doslova vaše vnútro zatvrdne ako betón a VY nevidíte, že ste sa do toho betónu dobrovoľne zaliali VY SAMI.
Keďže to nedokážete vidieť, tak samozrejme za to neprijímate svoju ZODPOVEDNOSŤ a už sami viete, že to čo neprijímate, neviete a ani nedokážete zmeniť.
Tým, že za to neprijímate ZODPOVEDNOSŤ, čiže za to, že ste to vytvorili VY SAMI, ako keby ste popreli, že to existuje a veľmi dobre viete, že to čo  neexistuje sa nedá zmeniť.
Najprv potrebujete prijať, že to vôbec existuje, že ste to VY SAMI vytvorili a potrebujete za to prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ, až potom s tým  môžete niečo začať robiť a zmeniť to.
Túto ZATVRDNUTOSŤ a TVRDOSŤ v ľudskej  bytosti vytvára PÝCHA a to samozrejme ktoroukoľvek zo svojich hláv.

Tak ako ego vo vás zrodí HNEV, vaša duša vám dá SÚCIT.
Ak dovolíte, aby vo vás prevládalo  ego, ktoré neustále  zapaľuje vatru hnevu a nenávisti, tak ten oheň všetko spáli a v ňom zhorí SÚCIT, ktorý vám dala vaša duša.
VY  potom nevidíte cez veľkosť ohňa a vatry toho hnevu a nenávisti, že on spálil váš SÚCIT.
Ak stratíte SÚCIT, ten hnev a nenávisť, ktorú vaše ego vytvára, vám zoberie schopnosť prijímať ZODPOVEDNOSŤ za situácie, v ktorých ste sa ocitli, za to, že ste tú situáciu  sami vytvorili a že ste sa do nej dostali sami svojím pričinením, svojimi myšlienkami, slovami, rozhodnutiami a skutkami a vtedy veľmi rýchlo skĺznete do pozície obete a toto je tá cesta na konci, ktorej na vás čaká tá zlatá klietka.

 Je to tak preto, že vibrácia SÚCITU, ktorý k vám príde ako DAR za to, že ste  dokázali prijať ZODPOVEDNOSŤ za vzniknutú situáciu a neskôr ste prijali ODPUSTENIE, alebo ste dokázali o ODPUSTENIE poprosiť, vám umožní, aby ste zostali v POKORE.
ODPUSTENIE ako také vám prináša DAR POKORY.
POKORA je tak vysoká vibrácia LÁSKY, že rozpustí tie semienka hláv pýchy, ktoré vo vás v okamihu hnevu vzklíčili a preto tie hlavy pýchy vo vás nenarastú.
Len POKORA má v sebe ten DAR, že dokáže rozpúšťať hlavy pýchy, ktoré vo vás vzklíčili a narástli.
Toto si zapamätajte.
To znamená, že až v tom budúcom živote, keď opäť ako ľudská bytosť obnovíte sami v sebe POKORU a POKORA sa stane vašou súčasťou, dokážete tieto hlavy pýchy rozpustiť.
Len POKORA vám pomôže odhaliť a vidieť hlavu pýchy VYVOLENOSTI alebo  NEOMYLNOSTI, ktorá sa vo vás  narodila ako dieťa pôvodných troch hláv pýchy – nadradenosti, výnimočnosti, dôležitosti alebo moci, ktoré spolupôsobia ako ich matky.
Ak nie je  súčasťou vás ľudských bytostí POKORA, tak to nedokážete vidieť a tieto hlavy pýchy VYVOLENOSTI a rovnako aj NEOMYLNOSTI v svojom živote neuvidíte.
Ale aj reálne v tom živote stále prešľapujete na mieste a pohybujete sa v obmedzenom priestore, ktorý vám  hlava pýchy VYVOLENOSTI a rovnako aj NEOMYLNOSTI vymedzila.
Čím sú tieto hlavy pýchy silnejšie a väčšie, tak ten priestor, v ktorom sa pohybujete je menší.
A pravda je taká, že to naozaj nevidíte, ale v svojej pýche  VYVOLENOSTI či NEOMYLNOSTI si myslíte, že sa slobodne rozhodujete a že si  sami pre seba vyberáte skúsenosti z nekonečného poľa možností, ktoré sú vám Vesmírom dané k dispozícii.
A toto je uzatvorený kruh.

LÁSKA má vždy viacej ciest, vždy vám ponúka viacej možností.
Len pýcha vo vás vytvára presvedčenie, že tá cesta, po ktorej môžete v svojom živote kráčať,  je len jedna jediná. Toto si zapamätajte.
V LÁSKE je všetko možné.
Len pýcha a strach vám dávajú obmedzenia a to až také, že vo vás vytvorí presvedčenie, predsudok, dokonca dogmu, že cesta, po ktorej môžete kráčať, je len jedna jediná.
Uvedomte si, že všetci potrebujete byť bdelí, lebo pýcha sa vždy snaží nájsť možnosť, aby  vytvorila falošnú ilúziu a manipuláciu k tomu, aby vás presvedčila, že existuje len jedna jediná cesta, ktorá je tá správna a po ktorej máte v svojom živote kráčať a je to práve tá cesta, ktorú vám ona ukáže.
Toto si uvedomte a zároveň zapamätajte, lebo tá ľudská bytosť, ktorá vám povie, že  existuje len jedna jediná cesta, po ktorej môžete ísť a že žiadne iné možnosti ani cesty neexistujú a že VY nemáte právo kráčať po inej ceste, než vám ona ukázala, je OVLÁDANÁ  PÝCHOU a to ktoroukoľvek hlavou pýchy, ale aj všetkými hlavami pýchy súčasne.
Deje sa tak v tom malom vo vašich rodinách a vzťahoch s inými ľudskými bytosťami, ale deje sa tak aj vo veľkom vo vašej ľudskej spoločnosti ako takej.
Dôsledkom pôsobenia tejto pýchy sa vytvorí kruh absolútnej moci, ktorá sa koncentruje v rukách jednotlivca, alebo skupiny ľudí, ktorá potom z titulu svojej moci, vládne nad všetkými ostatnými. Keď toto ako ľudské bytosti dovolíte, či už v tom malom, alebo v tom veľkom, zoberie vám to SLOBODU a vráti na Matku Zem NESLODOBU.
A toto je uzatvorený kruh.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár