Pýcha vyvolenosti, neomylnosti-1

Ak sa stane, že ľudská bytosť v svojom živote dobrovoľne vstúpi do tejto klietky a dovolí, aby sa zakryla  tou čiernou tmou, prestane vidieť, že je zatvorená v zlatej klietke a tak do konca  toho života v nej už zostane s presvedčením, že je voľná a slobodná, že ona sa rozhoduje slobodne, že ona si sama vyberá z nekonečného poľa  možností a pri tom nevidí, že jej bola daná len jedna jediná možnosť.
V tom konkrétnom živote tá ľudská bytosť zomrie s presvedčením, že ona sa takto rozhodla slobodne.
Tú objektívnu pravdu toho, že si sama sebe zobrala SLOBODU v okamihu, keď do tej zlatej klietky vstúpila, v tom živote, nedokáže vidieť.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár