Vedomá spolupráca strachu a pýchy 1.časť

Povedal si mi, že my – ľudia stále nechápeme Zákon slobodnej vôle.
A dôkazom toho je skutočnosť, že stále neprijímame svoju ZODPOVEDNOSŤ za to ako tvoríme energie vo svojich životoch, pretože  práve dôsledky tohto tvorenia, ktoré potom my sami žijeme, nevieme a nedokážeme prijímať, lebo neprijímame a odmietame prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ práve za to, čo žijeme a tak sa stále dokola točíme v začarovanom kruhu.
Vo viacerých  posolstvách si mi vysvetlil, že sa tak deje práve preto, že si stále neuvedomujeme práve tú skutočnosť, že energia NEPRIJATIA, je tým nástrojom strachu, ktorý nás preklopí do POZÍCIE OBETE.
A v tomto okamihu začne VEDOMÁ SPOLUPRÁCA energetickej roviny STRACHU a PÝCHY, ktoré začnú ľudskú bytosť ovládať a manipulovať. Sila, s ktorou na ľudskú bytosť dokáže zaútočiť strach a pýcha obete je tak nepredstaviteľne veľká, že v ľudskej bytosti vždy ! Vždy !! VŽDY !!!  vytvorí bolesť.
V okamihu ako sa v ľudskej bytosti vytvorí bolesť, tak začne bojovať.
A toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach v spolupráci s energetickou rovinou pýchy zovrel ľudskú bytosť do svojej moci práve cez energiu bolesti.
Tiež si mi povedal, že keď sa tak stane, musíme potom prežiť veľmi veľa inkarnácií,  aby sme dokázali tento začarovaný kruh strachu a pýchy začať chápať, aby sme mohli z neho vystúpiť von.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v DPF