Mužská a ženská energia

Úlohou mužskej energie je chrániť ženskú energiu, a úlohou ženskej energie je zvnútra vyživovať
mužskú energiu.

Tým, že muži kvôli svojim zraneniam a tým, že nevedeli sami sebe odpúšťať, začali ubližovať ženám,
aby na nich svoje pocity viny preniesli, ženy potom nedokázali používať svoju ženskú energiu a rozpaľovať svoj vnútorný oheň, ktorý by vyživoval mužov zvnútra a tak uzdravoval  zranenia  mužov a mužskej energie.
Je to kruh, v ktorom sa v súčasnosti pohybujete, a v ktorom si navzájom ubližujete.
Je to spôsobené strachom a jeho zámerom, pretože takto dokázal, že muži a ženy prestali spolupracovať, prestali sa navzájom dopĺňať, prestali vytvárať Harmóniu Bytia a začali medzi sebou bojovať.
Boj vytvára energiu bolesti, ktorá je potravou strachu.
Tak si strach v tomto kruhu nepochopení, bolestí a bojov vytvára pre seba živnú pôdu a dostatok energie, aby posilňoval sám seba a mohol v ľudskej spoločnosti prebývať a rásť.
Spôsob, ako z tohoto kruhu môžete vyjsť von, je len jeden jediný a tým je ODPUSTENIE.
ODPUSTENIE, ktoré opätovne vo vašich srdciach vzkriesi Súcitnú Lásku, ktorá naplní vaše srdcia.

Táto Láska rozpustí všetky múry a steny, ktoré ste si okolo seba postavili.
Potom začnete vnímať a cítiť energiu Lásky, ktorá medzi vami prúdi. 

Potrebujete sa naučiť ODPÚŠŤAŤ najprv SAMI SEBE.
Vždy potrebujete začať najprv sami od seba.

Všetko, čo sa naučíte a pochopíte vo vzťahu k sebe samým, to všetko potom dokážete k druhým ľudským bytostiam, ktoré žijú ma Matke Zemi.
Takto postupne, ako sa začnete pozerať na seba a ako začnete vnímať a pozerať sa na seba cez súcitnú a bezpodmienečnú Lásku, začnete vnímať druhé ľudské bytosti, stromy, rastliny, kamene, bytosti prírody, pôdu, vodu a samotnú Matku Zem.

Aby ste pochopili ako je to spolu previazané, poviem Vám, že kľúčom k tomu, aby ste dokázali poznanie, o ktorom sa spolu rozprávame, pochopiť a prijať je práve SÚCITNÁ LÁSKA.
Ak budete mať vo svojom srdci Súcit, budete vedieť Odpúšťať, budete sa vedieť dívať Vnútorným Zrakom, budete vnímať situácie svojím srdcom, budete vedieť, že všetko je so všetkým navzájom prepojené, budete vidieť podstatu toho, čo sa v skutočnosti deje, prehliadnete ilúzie strachu, v ktorých vás držia, a všetky poznania sa vďaka tejto Súcitnej Láske stanú opäť vašou súčasťou.
Budete vnímať energiu Lásky, ktorú vysielajú bytosti žijúce na Matke Zemi.
Budete cítiť Lásku, energiu Lásky stromov, kvetov, kameňov, pôdy, Matky Zeme a opäť začnete vnímať bytosti prírody, elfov, víly, škriatkov, bytosti vzduchu, vody, hôr, ohňa a budete vnímať Matku Zem ako živú bytosť prekypujúcu bezpodmienečnou Láskou a Súcitnou Láskou k všetkým bytostiam, ktoré na nej žijú.
Toto všetko sa Vám vráti, pretože všetko je spolu prepojené a previazané veľmi úzko a hlboko, a tak ako ste všetko stratili, keď ste prijali strach a moc, tak sa opäť VŠETKO VRÁTI, AK PRIJMETE  SÚCIT A ODPUSTENIE.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

MALE AND FEMALE ENERGY – Part 1.
More in English in PDF

MALE AND FEMALE ENERGY – Part 2.
More in English in PDF

ZRODENIE ŽIVOTA
Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky MIRINDISH ART .
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB:https://www.facebook.com/mirindish

Pridaj komentár