Mužská a ženská energia – 1.časť

Úlohou mužskej energie je chrániť ženskú energiu, a úlohou ženskej energie je zvnútra vyživovať
mužskú energiu.

Tým, že muži kvôli svojim zraneniam a tým, že nevedeli sami sebe odpúšťať, začali ubližovať ženám,
aby na nich svoje pocity viny preniesli, ženy potom nedokázali používať svoju ženskú energiu a rozpaľovať
svoj vnútorný oheň, ktorý by vyživoval mužov zvnútra a tak uzdravoval  zranenia  mužov a mužskej energie.
Je to kruh, v ktorom sa v súčasnosti pohybujete, a v ktorom si navzájom ubližujete.
Je to spôsobené strachom a jeho zámerom, pretože takto dokázal, že muži a ženy prestali spolupracovať,
prestali sa navzájom dopĺňať, prestali vytvárať Harmóniu Bytia a začali medzi sebou bojovať.
Boj vytvára energiu bolesti, ktorá je potravou strachu.
Tak si strach v tomto kruhu nepochopení, bolestí a bojov vytvára pre seba živnú pôdu a dostatok energie,
aby posilňoval sám seba a mohol v ľudskej spoločnosti prebývať a rásť.
Spôsob, ako z tohoto kruhu môžete vyjsť von, je len jeden jediný a tým je ODPUSTENIE.
ODPUSTENIE, ktoré opätovne vo vašich srdciach vzkriesi Súcitnú Lásku, ktorá naplní vaše srdcia.
Táto Láska rozpustí všetky múry a steny, ktoré ste si okolo seba postavili.
Potom začnete vnímať a cítiť energiu Lásky, ktorá medzi vami prúdi.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

MALE AND FEMALE ENERGY – Part 1.

More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár