Čo sa energeticky udeje, keď človeka ovládne pýcha – 4.časť

To, že vaši politici konajú sebecky, bezohľadne a arogantne vo vzťahu k tej väčšine, ktorá im dobrovoľne odovzdala svoju moc, svoju vlastnú moc a umožnila im, aby v ich mene rozhodovali a konali,  je možné preto, lebo váš volebný systém je takpovediac anonymný.
To znamená, že VY SAMY ako ľudská bytosť, sa vzdávate svojho práva slobodne rozhodovať,  v prospech ľudskej bytosti, ktorú osobne nepoznáte a ktorej ste sa nikdy nepozreli do očí, s ktorou ste si nikdy nepodali ruku.
Práve preto takýto politici nemajú žiadny problém dodržať a naplniť to, čo vám v rámci svojich sľubov a vyhlásení vo volebnej kampani povedali a sľúbili.
Pokiaľ nezmeníte svoj volebný systém a zostane v ňom táto anonymita, v tom význame, že VY osobne nepoznáte ľudí, ktorým odovzdávate svoj hlas, budú vaši politici vo vzťahu k vám nezodpovední, bezohľadní, arogantní a vôbec nebudú mať zábrany kradnúť pre seba z toho spoločného čo ostatné ľudské bytosti v dobrej viere vytvorili.
Politici tak konajú práve preto, že u nich vedome spolupracuje ich pýcha a strach, pretože oni sú zviazaní rôznymi sľubmi, službami a službičkami vo vzťahu k ľuďom, ktorí ich vo volebnej kampani podporili, a tak majú strach konať v prospech tej väčšiny, ktorá ich zvolila, aby o to svoje postavenie, peniaze a moc neprišli.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

PEGAS

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Čo sa energeticky udeje, keď človeka ovládne pýcha – 3.časť

A teraz sa vrátim do dnešnej doby.
Súčasný módny priemysel prijal podsunutú myšlienku a vytvoril módny trend pre mladých ľudí, ktorým ponúkol ako módny hit roztrhané, deravé a zaplátané oblečenie, pričom si vôbec neuvedomil, že energeticky je to obraz chudoby a nedostatku.
Módny priemysel priniesol túto manipuláciu ako módny hit a mladá generácia ju prijala a to rovnako chlapci aj dievčatá a preto veľa mladých ľudí, takéto oblečenie v dobrej viere nosí.
Túto prvotnú manipuláciu v tom procese reťazenia manipulácii, prijal módny priemysel ako inštitúcia, ktorá dnes diktuje oblečenie  pre milióny mladých ľudí, ktorí  tie módne trendy v obliekaní prijali ako svoje presvedčenie a tým, že to oblečenie nosia, tak tú manipuláciu šíria ďalej.
Mnohí mladí ľudia, ktorí takéto oblečenie v súčasnosti v dobrej viere nosia, si však vôbec neuvedomujú, že do budúcnosti, do svojej vlastne budúcnosti energeticky vytvárajú energiu chudoby, ktorú vo svojom živote potom aj prežijú. Avšak, keď sa tak stane, vôbec nebudú chápať prečo sú chudobní, prečo v svojich životoch prežívajú nedostatok a ak to nedokážu prijať, preklopia sa do pozície obete, kde sa v nich vytvorí hnev, nenávisť, bezmocnosť, pocit, že zlyhali, nehodnosť, neodpustenie a pocity vín voči sebe samým, ak sa nedokážu o svoje rodiny postarať.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Svitanie

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Čo sa energeticky udeje, keď človeka ovládne pýcha – 2.časť

Ľudská bytosť, ktorá dovolí, aby ju ovládla pýcha to však vôbec, ale vôbec nedokáže vidieť, pretože sa nachádza  práve v tej TME, do ktorej neprenikne ani jediný lúč Svetla.
Pýcha ako taká zraňuje ľudskú bytosť svojou KRUTOSŤOU.
A je  to energia KRUTOSTI, ktorá dokáže ľudskú bytosť zraniť tak veľmi, že v tom konkrétnom živote tá ľudská bytosť rany, ktoré jej spôsobila energia KRUTOSTI, nedokáže zahojiť. Tú KRUTOSŤ vytvára práve ten zlatý štít, ktorý pýcha používa vtedy, keď prijme svoju neobmedzenú moc a vo svojej neomylnosti trestá tie druhé ľudské bytosti.  
Práve KRUTOSŤ PÝCHY je spojená s aktom TRESTANIA.
Avšak uvedomte si, že trestáte nielen v pýche obete, ale aj vo všetkých prejavených formách pýchy a v obidvoch prípadoch sa mylne domnievate, že tak konáte preto, lebo je to spravodlivé a práve preto je SPRAVODLIVOSŤ SLEPÁ.
A toto si dobre uvedomte.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Západ Slnka

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Čo sa energeticky udeje, keď človeka ovládne pýcha – 1.časť

Otázka: Prosím o vysvetlenie, čo sa energeticky stane v človeku, keď ho zachváti jeho pýcha, moc aj mamom, chce mať najmä slávu a neobmedzenú moc a všetky tieto aspekty chce získať len sám pre seba. Avšak nedokáže to získať svojou charizmou a tak v ňom rastie závisť a žiarlivosť na druhé ľudské bytosti, ktoré ho prevyšujú svojimi schopnosťami.
Stretla som sa s tým, že takýto človek potom začne tie ľudské bytosti  nenávidieť, začne na ne žiarliť a závidieť im a práve to je ten zlom, kedy sa preklopí do tej druhej roviny a začne zámerne škodiť a ubližovať, ale aj kradnúť z toho spoločného a začne  si tú svoju moc upevňovať podvodmi a dohodami s ľuďmi, ktorí potom zámerne tým druhým ľudským bytostiam, ktoré sú schopnejšie ako on, škodia.
Odpoveď: Takáto ľudská bytosť je v tej podstate veľmi nešťastná a ona si svoju frustráciu a tú svoju pýchu dôležitosti, ktorá jej, ale nebola preukazovaná, začne vyvršovať na tých slabších a mstí sa ostatným, lebo veľakrát nevie konať inak.
To dobré čo v tej ľudskej bytosti bolo vzklíčené výchovou v rodine, úplne zavrhne, lebo stane sa to, že ona zatvorí svoje srdce pred Láskou. Preto je tak dôležité, nech sa čokoľvek v živote človeka deje, nezatrpknúť, nezanevrieť, nezatvrdnúť, nezačať sa mstiť, neživiť v sebe nenávisť, neživiť v sebe zášť, ale nechať si srdce otvorené, aj keď najprv v bolesti, ale práve tá LÁSKA, to všetko potom uzdraví.
Preto je veľmi dôležité, aby LÁSKA v človeku zostala. Lebo presne to je obraz dnešnej doby v mnohých krajinách sveta, keď práve táto nenávisť, neúcta, pýcha, chamtivosť, boj o moc, postavenie, či nadvláda zvíťazí. Je to o tej neustálej každodennej mravenčej práci, udržať Lásku a to Svetlo v sebe a stále Lásku v sebe samých posilňovať a neúnavne to Svetlo niesť ďalej a bzučať ako tá mucha, aby to Svetlo nezhaslo.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Ruža

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk