Nadradenosť

Energia, ktorá je súčasťou Slnka má svoje vedomie, poznanie a je inteligentná.
Ona keď sa slobodne rozhodne, že si chce niečo vyskúšať, môže sa oddeliť od svojho zdroja.
A platí tu  Zákon slobodnej vôle.
A keďže táto energia má vedomie a slobodnú vôľu, je to živé, je to životodárna energia.
Preto každá planéta v Slnečnej sústave, ktorá sa v rámci tejto sústavy vytvorila, je živá bytosť.
A aj to, ako sú v rámci tejto Slnečnej sústavy rozmiestnené planéty, nie je vôbec náhodné.
Všetky sú umiestnené tak, aby vzájomne umožnili, pomohli, podporili, sprostredkovali, zabezpečili živej bytosti Matke Zemi, aby na nej, na jej povrchu sa mohol zrodiť ŽIVOT –  ten ŽIVOT, ktorý tu prežívame MY – ľudské bytosti.
Aby sme si MY – ľudské bytosti,  mohli vyskúšať presne tú istú formu a spôsob ako duše vo vzťahu k stvoriteľovi duší – Bohu, ako si vyskúšali všetky planéty vo vzťahu k Slnku.
A z roviny hmoty celá Slnečná sústavy je súčasťou Slnka ako hviezdy.
A z tej roviny duší, zase všetky duše sú súčasťou Stvoriteľa – Boha.
A aby ten jeden systém mohol vyskúšať sám seba a mohol prežívať sám seba v hmote,  tak ten druhý systém  mu to VEDOME umožnil.
V obidvoch systémoch platia rovnaké Vesmírne princípy a zákony a na ich základe sa tieto systémy zrodili.
Duša je tiež energia.
Duša je tiež  VEDOMÁ, má slobodnú vôľu a je živá.

A čím je bytosť vedomejšou, tým rýchlejšie  dokáže svoje myšlienky zhmotňovať.
A preto je veľmi dôležité, aby spolu s tým ako sa stávate vedomými bytosťami sa vašou súčasťou stala aj ZODPOVEDNOSŤ, pretože potrebujete vidieť a vnímať dôsledky  svojho tvorenia.
Preto potrebujete prevziať ZODPOVEDNOSŤ nie len  za svoje skutky a rozhodnutia, ale najmä potrebujete v prvom rade prevziať ZODPOVEDNOSŤ za svoje MYŠLIENKY a SLOVÁ.
A to je „TO“, čo ako ľudstvo v súčasnosti neprijímate a ani tomu nerozumiete.
Myslíte si, že  vaše myšlienky a slová nič neznamenajú, že dôležité sú len skutky.
Ale nie je to tak.
MYŠLIENKAMI VYTVÁRATE ENERGIE, ktorými tvoríte realitu vašich životov.
A MYŠLIENKY nepredstaviteľne ovplyvňujú to, čo v svojich životoch prežívate.

Vaše myšlienky ovplyvňujú vaše rozhodnutia a skutky.
A to je to, čo sa potrebujete naučiť, aby ste ako jednotlivci, ľudstvo i celá ľudská spoločnosť nezničili sami seba a ten spôsob života, ktorý v súčasnosti na Matke Zemi prebýva.
Pretože cesta, na ktorú ste ako ľudstvo v súčasnosti vykročili je bezohľadná k ostatným formám života na Matke Zemi a VY stále nevnímate a nevidíte, že všetky formy života na Matke Zemi sú ROVNOCENNÉ a je to tak preto, že  boli zrodené z tej istej energie.

A tak hlava pýchy nadradenosti vám ľudským bytostiam dáva  aj presvedčenie, že máte na jednej strane právo zabíjať a na druhej strane kruto trestať.
A v obidvoch prípadoch vám zoberie aj dar MILOSRDENSTVA a SÚCITU.
A je to práve SÚCIT, ktorý vám ako svoj dar prináša schopnosť ODPÚŠŤAŤ .
A SÚCIT práve preto, že ste prijali hlavu pýchy nadradenosti, ste ako ľudské bytosti  stratili.
A práve preto, že ste stratili SÚCIT, stratili aj  schopnosť ODPÚŠŤAŤ.
A toto je ďalší uzatvorený kruh.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár