Nadradenosť – 1.časť

Energia, ktorá je súčasťou Slnka má svoje vedomie, poznanie a je inteligentná.
Ona keď sa slobodne rozhodne, že si chce niečo vyskúšať, môže sa oddeliť od svojho zdroja.
A platí tu  Zákon slobodnej vôle.
A kedže táto energia má vedomie a slobodnú vôľu, je to živé, je to životodárna energia.
Preto každá planéta v Slnečnej sústave, ktorá sa v rámci tejto sústavy vytvorila, je živá bytosť.
A aj to, ako sú v rámci tejto Slnečnej sústavy rozmiestnené planéty, nie je vôbec náhodné.
Všetky sú umiestnené tak, aby vzájomne umožnili, pomohli, podporili, sprostredkovali, zabezpečili živej bytosti Matke Zemi, aby na nej, na jej povrchu sa mohol zrodiť ŽIVOT –  ten ŽIVOT, ktorý tu prežívame MY – ľudské bytosti.
Aby sme si MY – ľudské bytosti,  mohli vyskúšať presne tú istú formu a spôsob ako duše vo vzťahu k stvoriteľovi duší – Bohu, ako si vyskúšali všetky planéty vo vzťahu k Slnku.
A z roviny hmoty celá Slnečná sústavy je súčasťou Slnka ako hviezdy.
A z tej roviny duší, zase všetky duše sú súčasťou Stvoriteľa – Boha.
A aby ten jeden systém mohol vyskúšať sám seba a mohol prežívať sám seba v hmote,  tak ten druhý systém  mu to VEDOME umožnil.
V obidvoch systémoch platia rovnaké Vesmírne princípy a zákony a na ich základe sa tieto systémy zrodili.
Duša je tiež energia.
Duša je tiež  VEDOMÁ, má slobodnú vôľu a je živá.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár