Rodová karma

Je to tak preto, že ľudská bytosť, ktorá prestala hodnotiť, súdiť, posudzovať, kritizovať a odsudzovať tých druhých, ale rovnako aj samu seba, má v svojom srdci POKORU.
Ak však v svojom živote nevidela a nevšimla si túto prvotnú manipuláciu strachu a hodnotí, súdi, kritizuje, posudzuje a odsudzuje samu seba aj všetkých okolo seba, nie je jej súčasťou POKORA. Práve naopak, samu seba aj všetkých ostatných POKORUJE, lebo sa nachádza na opačnej strane kyvadla a má v sebe nesmierne veľkú pýchu, ale vôbec to nevidí a tým, že samu seba aj všetkých okolo seba pokoruje, si práve kvôli tej pýche myslí a namýšľa, že ona je pokorná.
A toto je to, čo vám zostáva skryté a toto je ten omyl, ktorý zámerne strach vo vás práve touto prvotnou manipuláciou vytvoril. Práve preto, že pokorujete, súdite, hodnotíte a odsudzujete, sú vám tieto energetické roviny, ktoré vytvárate v svojich vzťahoch skryté, pretože nie je vašou súčasťou SÚCIT.
Na to, aby ste prestali pokorovať samých seba aj všetkých ostatných okolo seba, aby ste ich prestali súdiť a posudzovať, hodnotiť a kritizovať, potrebujete v prvom rade pochopiť, že ste dovolili strachu, aby vás manipuloval a že s ním hráte túto hru a až keď túto skutočnosť, túto objektívnu pravdu, dokážete prijať a prijmete za to svoju zodpovednosť a to znamená, že VY SAMI ste to strachu dovolili, tak práve tým, že prijmete túto zodpovednosť, vám bude vrátený SÚCIT, aby ste to dokázali sami sebe odpustiť a cez to prijatie, súcit a odpustenie sa k vám následne vráti späť POKORA ako taká a VY SAMI prezriete a uvidíte, že ste v nesmiernej pýche pokorovali samých seba a zároveň aj tých druhých okolo vás práve preto, že ste si v svojej pýche mysleli, že VY máte právo súdiť, hodnotiť, posudzovať a kritizovať tie druhé ľudské bytosti a samozrejme aj samých seba.
Práve preto, že nie je ľahké pre vás, ako ľudskú bytosť, prezrieť tieto manipulácie strachu a tieto jeho hry, ktoré s vami hrá, vám v súlade s Vesmírnym zákonom Lásky bol daný dar pokrvnej rodovej línie, aby tým, že v pokrvnej rodovej línii je SÚCIT súčasťou vašej DNA voči všetkým bytostiam, ktoré sa v tejto pokrvnej rodovej línii narodia, ste získali možnosť, prístup, spôsob a cestu k tomu, aby ste tieto karmické prepojenia mohli v LÁSKE ODPUSTENIA medzi sebou rozpúšťať a čistiť, pretože až vtedy, keď ich rozpustíte, dávate si navzájom jeden druhému SLOBODU a spolu s touto slobodou aj právo slobodne sa rozhodovať.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá Lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár