Práca s energiami – 1.časť

Otázka: Ako nás energeticky ovplyvňuje partnerské spolužitie, keď chceme pracovať s energiami a pomáhať druhým ľudským bytostiam ako terapeuti, liečiť ich, čistiť, uzdravovať, čiže keď pracujeme energeticky?

Odpoveď: Má  veľa dôsledkov to,  kto s kým a ako žije.
Je pre vás – ľudské bytosti,  nesmierne dôležité práve to s kým žijete, čo si však vôbec neuvedomujete, lebo to zatiaľ nedokážete vnímať.
Nevnímate práve  túto energetickú rovinu partnerstva a ani to, ako veľmi vás to spolužitie ovplyvňuje, avšak potom sa čudujete, prečo ste unavení, prečo sa vám niečo nedarí a podobne.
Preto mnohé náboženstvá žijú ako keby v tom celibáte a oddelení od partnerstva, aj keď to nie je to najsprávnejšie, ale z určitého pohľadu to má význam v tom, že ten človek nie je zasiahnutý tou inou energickou štruktúrou toho iného človeka, nie je tam ten prienik a preto potom môžu na tej duchovnej ceste inak postupovať. 
Toto nie je proti partnerstvu ako takému, len vám to hovorím pre vaše uvedomenie, aby ste tým vzťahom porozumeli.
Niektorí ľudia si to tak inak vyberú a ten svoj život potom zasvätia tomu konkrétnemu cieľu, alebo pomoci iným ľuďom a potom nemusia riešiť práve tie veci, ktoré riešia ľudia žijúci v partnerských  vzťahoch.
Skutočnosť, že žijú sami, je ich obeta pre blaho tých mnohých ľudí, ktorým potom pomáhajú na ich ceste. Avšak  je tým ochudobnený ich život o ten manželský život a vzťah ako taký, ale inak by to, čo robia, nedokázali, lebo tá partnerská energetická rovina je nesmierne dôležitá v živote ľudí.
Uvedomte si, že oni potom nemusia riešiť „to všetko“ čo sa týka partnera,  lebo v partnerstve sa „to  všetko“ dotýka aj energetickej stránky vás samých a veľmi vás to ovplyvňuje, aj keď si to vôbec neuvedomujete.
O to viac, ten človek, ktorý je v nejakom partnerstve a pracuje v tej duchovne oblasti a robí nejaké terapie, tak ten človek potom musí o to viac vynaložiť úsilia, aby si tú svoju silu a tú energetickú rovinu ustál, chránil sa a navyšoval svoju energiu, aby mohol postupovať a keď to nerobí, tak padá dole, lebo ten partner ho energeticky stiahne dole. 
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF