Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 1.časť

Čím je viacej ľudská bytosť naplnená Láskou a Súcitom, tým ľahšie dokáže Odpúšťať, samozrejme až po tú energetickú rovinu bezpodmienečnosti. 
Čím je viacej energie Lásky na Matke Zemi, tak tým sa viacej ľudských bytostí nachádza v tých vyšších stupňoch videnia a vnímania objektívnej reality a tým je viacej v tej spoločnosti Spravodlivosti.
Keďže Láske sa ľudská bytosť ako taká učí práve v RODINE, do ktorej sa narodila, je RODINA tým najdôležitejším prvkom a nástrojom zachovania života na Matke Zemi v LÁSKE, pretože ak ľudská bytosť nebude poznať Lásku, nebude mať v svojom srdci Súcit a nebude vedieť Odpúšťať, tak samú seba dokáže zničiť.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm      stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm             najväčší rozmer / priemer 25 cm