Rodová karma, Súcit a Odpustenie

Čím je viacej ľudská bytosť naplnená Láskou a Súcitom, tým ľahšie dokáže Odpúšťať, samozrejme až po tú energetickú rovinu bezpodmienečnosti. 
Čím je viacej energie Lásky na Matke Zemi, tak tým sa viacej ľudských bytostí nachádza v tých vyšších stupňoch videnia a vnímania objektívnej reality a tým je viacej v tej spoločnosti Spravodlivosti.
Keďže Láske sa ľudská bytosť ako taká učí práve v RODINE, do ktorej sa narodila, je RODINA tým najdôležitejším prvkom a nástrojom zachovania života na Matke Zemi v LÁSKE, pretože ak ľudská bytosť nebude poznať Lásku, nebude mať v svojom srdci Súcit a nebude vedieť Odpúšťať, tak samú seba dokáže zničiť.
Len ľudská bytosť,  ktorá je naozaj naplnená Láskou, ktorú získala v prvých rokoch svojho života a ktorá je bezpodmienečná, pretože je to Láska matky, ktorá ju dáva svojmu dieťaťu, spolu s materinským mliekom zo svojich pŕs, ktorými ho kojí, dokáže túto objektívnu pravdu života na Matke Zemi cítiť, vnímať, vidieť a chápať a tak je schopná chrániť podmienky pre zachovanie života na Matke Zemi a teda dokáže chrániť vodu, pôdu  a vzduch, lebo je to práve tá esencia bezpodmienečnosti, ktorá túto schopnosť tým ľudským bytostiam dáva.
Teraz si uvedomte, s akou úctou a posvätnosťou pristupovali vaši predkovia k prameňom pitnej vody a k pôde. Uvedomte si ako čistili studene a pramene pitnej vody, ktoré mali k dispozícií. Teraz si zoberte samých seba a úprimne si odpovedzte na otázku, akú máte v sebe posvätnosť, s ktorou pristupujete k vode ako takej.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie
či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com