Rodová karma, Súcit a Odpustenie – 1.časť

Čím je viacej ľudská bytosť naplnená Láskou a Súcitom, tým ľahšie dokáže Odpúšťať, samozrejme až po tú energetickú rovinu bezpodmienečnosti. 
Čím je viacej energie Lásky na Matke Zemi, tak tým sa viacej ľudských bytostí nachádza v tých vyšších stupňoch videnia a vnímania objektívnej reality a tým je viacej v tej spoločnosti Spravodlivosti.
Keďže Láske sa ľudská bytosť ako taká učí práve v RODINE, do ktorej sa narodila, je RODINA tým najdôležitejším prvkom a nástrojom zachovania života na Matke Zemi v LÁSKE, pretože ak ľudská bytosť nebude poznať Lásku, nebude mať v svojom srdci Súcit a nebude vedieť Odpúšťať, tak samú seba dokáže zničiť.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF