Pomstychtivosť ako dôsledok zákona : „Oko za oko, zub za zub“ – 1.časť

Konanie ľudských bytostí v staroveku bolo častokrát ovplyvnené zákonom, ktorý vtedy platil a to : „Oko za oko, zub za zub“ a tento zákon vytváral v ľudských bytostiach  a v celej spoločnosti POMSTYCHTIVOSŤ. 
Ľudská spoločnosť v tom čase všeobecným konsenzom prijímala pomstychtivosť ako prostriedok k dosiahnutiu svojich cieľov a  neprijímala čestnosť, lásku, úprimnosť, či snahu pomáhať druhým, ale prijímala práve tú pomstychtivosť.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Východ slnka na ostrove Murter v Chorvátsku