Pomstychtivosť ako dôsledok zákona : „Oko za oko, zub za zub“

Konanie ľudských bytostí v staroveku bolo častokrát ovplyvnené zákonom, ktorý vtedy platil a to : „Oko za oko, zub za zub“ a tento zákon vytváral v ľudských bytostiach  a v celej spoločnosti POMSTYCHTIVOSŤ. 
Ľudská spoločnosť v tom čase všeobecným konsenzom prijímala pomstychtivosť ako prostriedok k dosiahnutiu svojich cieľov a  neprijímala čestnosť, lásku, úprimnosť, či snahu pomáhať druhým, ale prijímala práve tú pomstychtivosť.
Treba si uvedomiť, že vzorce správania v pomstychtivosti, ktoré sa vytvorili ako dôsledok tohto zákona: „Oko za oko, zub za zub“, máte zapísané v svojich nevedomých rovinách a oni pôsobia z vášho podvedomia a rozpúšťajú sa len vtedy a jedine vtedy, keď je ľudská bytosť v POKORE.  
Upozorňujem vás na to, aby ste si uvedomili, že aj keď je človek vedomý a snaží sa žiť v súlade s Vesmírnymi zákonmi a príde nejaká situácia, kde vznikne tá krivda či nespravodlivosť, ako táto nevedomá rovina vás stále dokáže ovládať.
Uvedomte si ako sú tieto nevedomé vzorce správania veľmi silné, lebo aj vedomý človek a vyspelá bytosť, rovnako pod vplyvom týchto nevedomých vzorcov častokrát v svojich myšlienkach skĺzne k tomu, že sa chce mstiť.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života
Východ slnka na ostrove Murter v Chorvátsku