Viera a očakávanie

A preto si zapamätajte a prijmite Poznanie, že SVETLO VIERY,  VŽDY a za každých okolností máte na dosah a keď ruku vystriete, JA vám ho vložím do dlane.
A toto SVETLO VIERY, keď vložíte do svojho vnútra, srdca a duše, vám pomôže opäť nájsť Lásku vo vašom Živote a obnoviť Vieru a Dôveru v Seba samých, v Život, v Lásku, v Boha, v Stvoriteľa a vo Vesmír ako taký.
Toto je falošná hra strachu, ktorú s vami začal hrať, aby vám zobral vašu Vieru, ale zároveň, aby vám zobral aj možnosť, ktorá vám bola daná na počiatku Bytia, ako môžete svoju Vieru obnoviť.

A zobral Vám Poznanie, že to Svetlo Viery máte VŽDY na dosah svojej ruky.
A tým, že vám zobral toto Poznanie, vytvára vo vás ľudských bytostiach a v celej vašej spoločnosti veľmi hlbokú priepasť beznádeje, z ktorej sa potom nie len ako jednotlivci, ale celá vaša spoločnosť veľmi ťažko dokážete dostať von, pretože týmto falošným obrazom vám zobral práve toto Poznanie, že Svetlo Viery máte VŽDY na dosah svojej ruky.

Pre vás ako ľudské bytosti je nesmierne dôležité, aby ste prestali vytvárať Očakávania k sebe
samým a k všetkým ostatným, lebo sú to práve vaše Očakávania, ktorými paradoxne samým sebe,
beriete svoju Slobodnú vôľu.
A vedzte, že Očakávanie ako také, je jedným z najmocnejších nástrojov strachu, pretože medzi
Očakávaním a Vierou je veľmi tenká hranica, nesmierne tenká, je oveľa tenšia ako pavučina, je to len opar,
ktorý oddeľuje Vieru od Očakávania.
A je to tak práve preto, že Očakávanie  ako jeden z najsilnejších nástrojov strachu, dokáže vo vašom vnútri  zhasnúť Svetlo vašej Viery.
A keď zhasne Svetlo vašej Viery, tak sa prepadnete do tmy beznádeje a hoci stojíte na tom najbezpečnejšom mieste na Zemi, tak o tom neviete, pretože VY potom budete vnímať okolo seba, len hustú,  absolútne čiernu tmu.
A tým, že vám strach zobral Poznanie, že Svetlo Viery máte VŽDY na dosah svojej ruky a JA vám ho VŽDY položím do vašej dlane, lebo vás bez podmienok milujem, zobral vám strach zároveň schopnosť opäť zažať vo svojom vnútri Svetlo Viery, aby ste mohli žiariť Láskou, ktorá vo vašom vnútri prebýva a je vašou vnútornou silou, pretože vám zobral všetku ODVAHU, aby ste dokázali vystrieť svoju ruku pred seba.

A tak ako každá jedna bunka vo vás napĺňa svoje poslanie práve prostredníctvom vás,
ako celistvej ľudskej bytosti, tak aj VY ako jednotlivé a jedinečné  ľudské bytosti,
napĺňate svoje poslanie prostredníctvom MŇA. A to je tá VIERA a DÔVERA.
Každá jedna  vaša bunka má Dôveru a Vieru v seba samú a zároveň dôveruje  a verí vám, ako ľudskej bytosti. A práve preto je potrebné, aby ste obnovili svoju Dôveru a Vieru v seba samých a zároveň verili a dôverovali aj MNE. Je jedno aké meno mi dáte, či ma budete nazývať Bohom, Stvoriteľom, Životom, Láskou, Vedomím, či Vesmírom, ale potrebujete mať v sebe  UKOTVENÚ a to zdôrazňujem UKOTVENÚ VIERU a DÔVERU  vo vyššie princípy, pretože Láska, Boh, Život, Stvoriteľ, Vedomie, či Vesmír je vyšší princíp BYTIA.
Ak na akejkoľvek úrovni, či rovine vášho Bytia, máte nedôveru, nedokážete naplniť svoje poslanie,
sny a túžby a vtedy sa vaša Viera zmení na Očakávanie.
A to je ďalší uzatvorený kruh.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

FAITH AND EXPECTATION – Part 1.
More in English in PDF

FAITH AND EXPECTATION – Part 2.
More in English in PDF

FAITH AND EXPECTATION – Part 3.
More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Dôvera, Úcta, Pokora, Súcit

A to, že vytvárate to napätie, ktoré energeticky vytvorí ťažobu hmoty,  je spôsobené tým, že máte v sebe vytvorenú nedôveru. Absolútna Dôvera spolu s uvoľnením, ak by ste to dokázali v sebe cítiť, vám  dovolí splynúť s vodou a potom dokážete ležať na hladine vody a pohybovať sa spolu s ňou, lebo sa energeticky stanete jej nedeliteľnou súčasťou a vtedy sa nepotopíte.
A je to tak preto, lebo tá absolútna Dôvera vám pomohla, aby ste prestali  klásť akýkoľvek odpor. Odpor, ktorý vytvoril napätie  vo  vašich bunkách, svaloch, kostiach, koži, vnútorných orgánoch a spôsobil  tiaž hmoty – vás samotných, čo vás sťahuje dole a to je zhmotnenie vášho strachu. 
A je to práve strach, ktorý vo  vás  vytvoril nedôveru.
A to je ďalší uzatvorený kruh. 
Je to jeden z najzákladnejších kruhov, ktoré  vo vás strach vytvára, pretože tento kruh vám berie Dôveru.

A tu je vytvorená tenká, nesmierne tenká hranica, ktorá je tenšia ako pavučina, ktorú utkali malé pavúčiky, ktorú keď prekročíte, padnete tak hlboko, veľmi hlboko do zovretia moci strachu.
A vedzte, že pocit výnimočnosti je nesmierne silným nástrojom strachu, pretože je málokedy a to zdôrazňujem málokedy viditeľný.
Ak si uvedomíte ako ľahko, do tohto pocitu skĺznete, a stane sa tak vtedy, keď prestanete vnímať Úctu a Pokoru k Láske a k Životu. Keď si  prestanete v tej hlbokej Pokore a Úcte vážiť dary Lásky a Života a keď prestanete v sebe cítiť Vďačnosť.
Vďačnosť za Lásku, ktorá požehnáva váš život.
Vďačnosť za radosť, ktorú vám Láska prináša do vášho života.
Vďačnosť za Život ako taký.
A je to tak preto, že každý jeden život je VÝNIMOČNÝ.
Každý jeden život je  VÝNIMOČNÝ.

A práve tieto hlavy pýchy vám skryjú podstatu tohto Odpustenia a to je to, že v prvom rade potrebujete Odpustiť sami sebe.
A preto stále prenášate to, že potrebujete Odpustiť sami sebe navonok a snažíte sa Odpúšťať len tým druhým ľudským bytostiam a nevstupujete do svojho vnútra, kde by ste museli dávať Odpustenie sami sebe a pozerať sa na svoju vlastnú bolesť,  ktorú vám tieto hlavy pýchy spôsobili, lebo keď Vy ste výnimočný,  tak  predsa nepotrebujete dať Odpustenie sami sebe.
A je to tak práve preto, že  ste stratili  z vášho srdca POKORU.
A Pokora nemôže byť súčasťou vašej bytosti, ak nemáte v svojom srdci SÚCIT.
A nemáte v srdci Súcit preto, lebo ste ho zatvorili pred LÁSKOU.
A svoje srdce dokážete otvoriť, aby mohla do neho Láska vstupovať len vtedy, keď dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za váš Život, za všetko čo sa v ňom deje, teda za to, čo ste si sami vytvorili energiou, ktorú vo svojich životoch vytvárate v svojich  myšlienkach, slovách, rozhodnutiach, skutkoch, pocitoch a emóciách.
A toto je ďalší uzatvorený kruh.

A vedzte, že NEÚPRIMNOSŤ a FALOŠNOSŤ  sú ďalšie nástroje strachu, ktorými vás strach opäť zovrie do svojej moci a chytí vás do svojej pasce, ktorú vám nastražil práve cez falošnosť a neúprimnosť.
A práve prostredníctvom falošnosti a neúprimnosti vytvoril Strach ďalší nástroj a spôsob, ktorým nepredstaviteľne hlboko zraňuje ľudské bytosti a vytvára v nich veľa bolesti, že v tom konkrétnom živote
ju už nedokážu  vyliečiť a tým je ZRADA.
A tento nástroj – Zradu,  mohol vniesť do ľudskej spoločnosti strach práve preto, že vytvárate sami v sebe falošnosť a neúprimnosť.
A zároveň tým, že tieto nástroje vytvoril a používate ich v svojom vnútri, kde navonok ako ľudská bytosť nič nevyjadríte, ale vo vnútri hodnotíte, posudzujte, kritizujete a odsudzujete, vedzte, že takýmto spôsobom sa správate k sebe samým,  a preto nedokážete byť úprimní v prvom rade k sebe samým.
A cez túto neúprimnosť k sebe samým, strach dokázal to, že ste stratili schopnosť dať Odpustenie samým sebe, pretože  v podstate ste zradili seba samých.
A to je ďalší uzatvorený kruh, ktorý strach v ľudskej spoločnosti  vytvoril.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť –
Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

TRUST, RESPECT, HUMILITY, COMPASSION – Part 1. 
More in English in PDF

TRUST, RESPECT, HUMILITY, COMPASSION – Part 2. 
More in English in PDF

TRUST, RESPECT, HUMILITY, COMPASSION – Part 3. 
More in English in PDF

TRUST, RESPECT, HUMILITY, COMPASSION – Part 4.
More in English in PDF

Anjel čistoty

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Vyššie princípy Vesmírnych zákonov

Práve poznanie Vesmírnych zákonov a ich uplatnenie, čiže  ich žitie v svojich životoch,
vám ako vyšší princíp prináša tento dar –  Vnútorný  pokoj, Rovnováhu, Harmóniu, Kľud
a Mier vo vás samých, vo vašom vnútri.
A napriek tomu, že stojíte vo vzduchu, dokážete  v svojom vnútri cítiť tento Vnútorný pokoj,
Mier, Harmóniu aj Rovnováhu.
A podľa Vesmírneho zákona – Ako hore, tak dole,  ako vo veľkom, tak v malom a ako vo vnútri tak navonok, presne to, čo je vo vašom vnútri, vysielate navonok.
A keď máte vo svojom vnútri Pokoj, Mier, Harmóniu, Rovnováhu, tak aj vo vašich životoch
navonok, vo vašom okolí, čiže v rodinách, spoločenstvách, štátoch, na celej Matke Zemi,
pôsobí Mier, Rovnováha, Pokoj a Mier.  A to je to, čo vám prináša LÁSKA.
A tento rovnovážny stav dokážete nájsť na tejto húpačke vo svojich  životov práve vtedy,

keď vo svojom vnútri túto Rovnováhu, Harmóniu, Vnútorný pokoj a Mier dokážete vytvoriť
a dokážete to vtedy, keď ste UKOTVENÝ V LÁSKE.
AKO BYTOSTI ZRODENÉ Z LÁSKY STE NA MATKU ZEM PRIŠLI.

A keďže, tú energiu strachu na Matke Zemi vytvárate a znásobujete VY sami, ako ľudské bytosti, tak dostávate do svojich rúk aj nástroj, ktorým môžete tieto energie mnohých bolestí v  LÁSKE ODPUSTENIA rozpúšťať a tým dostávate tieto protichodné energie do ROVNOVÁHY. Ak by vám nebol daný tento nástroj a Poznanie ako môžete z nevedomých rovín svojho bytia, tieto energie bolestí v Láske rozpustiť, tak strach, bolesť, neodpustenie, nenávisť, zloba, hnev, závisť a chamtivosť  by zahubili ŽIVOT na Matke Zemi. 
A stalo sa tak veľa krát v minulosti a preto vám, prostredníctvom týchto posolstiev odovzdávam tento návod, ako môžete obnoviť, Harmóniu, Rovnováhu, Pokoj a Mier v sebe samých, v svojej spoločnosti a na Matke Zemi.
Podľa Zákona zachovania energie, keďže VY, ako ľudské bytosti, sami vytvárate tieto energie bolestí, neodpustení, strachu a pocitov vín, tak len VY  SAMI, to môžete zmeniť a to tým, že tieto energie prostredníctvom ODPUSTENIA  premeníte na LÁSKU.

A práve táto ľudská vlastnosť – LENIVOSŤ či  POHODLNOSŤ, realizovať v svojom živote akýmkoľvek spôsobom, akékoľvek zmeny, dovoľuje strachu, aby ste svoju Zodpovednosť prenášali na druhé ľudské bytosti.
A tak vedzte, že LENIVOSŤ, či POHODLNOSŤ je ďalším  nástrojom strachu, ktorý využíva k tomu,

aby vás držal vo svojej moci.
LENIVOSŤ či  POHODLNOSŤ –  je nástroj strachu, ktorý vás drží v starých vzorcoch správania, aby ste nedokázali urobiť vo vašich životoch žiadne zmeny  a zostali tak v zovretí strachu, bolestí a manipulácií.
Je to veľmi jednoduché. Nesmierne jednoduché pre strach, lebo prostredníctvom nástroja pohodlnosti,
či lenivosti zväzuje vás samých v strachu, ktorý ste sami v sebe vytvorili a tak vám nedovoľuje slobodne konať, aby ste sa dokázali  postaviť  a ukázať na utrpenie, ktoré v tomto systéme,  strach vo vašej spoločnosti vytvára.

Súčasťou tohto posvätného princípu je zrodenie života, kde vzniká pokrvné puto medzi matkou a dieťaťom a kde prostredníctvom materinskej Lásky, je dieťaťu odovzdávaná schopnosť  MILOVAŤ BEZ PODMIENOK.
Ak je dieťa vytrhnuté z rodiny, je prerušené pokrvné puto medzi ním a biologickou matkou.
Toto dieťa už  nikdy  nedokáže v svojom živote prekonať traumu a bolesť z tohto odlúčenia.
A je jedno v akom okamihu toto dieťa matke vezmete.
Či je to hneď po narodení, alebo  sa batolí, či práve začalo chodiť, či rozprávať.
Trauma a utrpenie z tohto odlúčenia od matky, zostáva dieťaťu po celý jeho život a túto bolesť nedokáže v tom konkrétnom živote v Láske Odpustiť a prepustiť ani ako dospelá ľudská bytosť.
A tak takto vychovaná ľudská bytosť, nie je potom schopná v svojom živote odovzdávať svojim potomkom práve tú bezpodmienečnú lásku,  lebo ju nedostala od svojej matky ona sama.
Ako ľudské bytosti sa navzájom učíte od seba príkladom a tým, čo si navzájom  odovzdávate v rodine medzi sebou. 
A pokrvné puto medzi matkou a dieťaťom je puto bezpodmienečnej lásky.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť –
Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

HIGHER PRINCIPLES OF COSMIC LAWS – Part. 1
More in English in PDF

HIGHER PRINCIPLES OF COSMIC LAWS – Part. 2
More in English in PDF

HIGHER PRINCIPLES OF COSMIC LAWS – Part. 3
More in English in PDF

HIGHER PRINCIPLES OF COSMIC LAWS – Part.  4
More in English in PDF

Váh pri západe slnka
Ovocný sad

Fotografie sú uverejnené so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originály fotografií sú zverejnené na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Sloboda v Láske a Láska v Slobode

Dole na zemi sa draci nedokážu tak slobodne a voľne pohybovať.
Tým, že majú mohutné, veľké telo a veľké rozpätie krídel, prirovnala by som ich pohyb k „slonom v porceláne“.
Keď sa draci na zemi pohybovali a rozpäli svoje krídla, tak nimi nechtiac zničili príbytky ľudí.
Nespôsobili to svojím zámerným konaním, ale svojou veľkosťou.
Je to slobodné rozhodnutie v Láske.
Obidvaja sme sa rozhodli slobodne a našli sme taký priestor, aby ani jednej z bytostí nebolo ublížené.
A tie bytosti nie sú od seba závislé. Je tam len čistá, nekonečná Láska, ktorá medzi nimi prúdi
a prináša im radosť z toho, že môžu byť spolu. Je to vyjadrenie, v slobodnom rozhodnutí sa v Láske.
Je to rovnaké, ako keď cítia dve ľudské bytosti energiu Lásky, ktorá ich navzájom priťahuje a oni túžia byť spolu bez toho, aby od seba čokoľvek očakávali. Tak dokážu urobiť čokoľvek, aj hory prenášať, aby mohli byť spolu. Konajú na základe absolútne slobodného rozhodnutia sa vo svojej Láske.
To je spôsob, akým na Matke Zemi žili všetky bytosti spoločne v Láske, kým nezačal pôsobiť strach.
Ak vo vás pôsobí strach, tak nedokážete nachádzať spoločné riešenia, aby ste bez podmienok a očakávaní vo vzťahu k druhej ľudskej bytosti jej vychádzali v ústrety.

Ak však dovolíte, aby sa stratila z vašej spoločnosti a z vašich životov SPRAVODLIVOSŤ, tak zavládne bezprávie a nesmierny chaos, ktorý rozvráti celú vašu spoločnosť.
To je ten okamih, ktorý sa vám strach stále opakovane snaží celé veky prinášať, lebo vtedy strácate LÁSKU a vtedy je vám zobratá SLOBODA.
Keď sa stratí SLOBODA vytvárate si tú najväčšiu bolesť vo svojej duši, pretože SLOBODA je základným a nedeliteľným právom vašej duše, ktorá jej bola darovaná pri  stvorení.
Na základe tejto nesmierne veľkej bolesti vzniká bezmocnosť, bezradnosť a beznádej vo vašom vnútri
ako v jednotlivcoch, tak aj v celej ľudskej spoločnosti.
SLOBODA je vašou nedeliteľnou súčasťou, a preto bolesť, ktorú vám strata SLOBODY vytvorí, je tak nepredstaviteľne veľká, že vás ochromí v celej vašej podstate.
Vtedy nedokážete konať a rozhodovať sa SLOBODNE V LÁSKE, ale ste ovládaní strachom a konáte len tak, ako vám to strach dovolí.

Tým, že ste sa vzdali svojej Zodpovednosti za svoje rozhodnutia, dovoľujete, aby  vám druhé ľudské bytosti  zobrali vašu SLOBODU.
 Deje sa tak preto, že VY sami ste stratili ÚCTU k slobodným rozhodnutiam druhých bytostí,
a tak ste zároveň stratili ÚCTU k ŽIVOTU ako takému.
Nemáte právo rozhodovať za druhé bytosti.
Každá bytosť má nezameniteľné právo sa SLOBODNE ROZHODOVAŤ.
Každá bytosť má nezameniteľné právo sa v LÁSKE ROZHODOVAŤ SAMA ZA SEBA.
Tým, že sa tak vo vašej spoločnosti nedeje, a VY rozhodujete za druhé bytosti, deje sa tak preto, že sa stratila ÚCTA k ŽIVOTU ako takému.
To, že ste stratili ÚCTU, tú hlbokú ÚCTU k ŽIVOTU, je spôsobené práve tým, že nedokážete uchopiť to,
čo znamená, že sa ROZHODUJETE SLOBODNE V LÁSKE.
Máte ďalší uzatvorený kruh, ktorý strach vytvoril k tomu, aby vás lepšie ovládal a manipuloval,
pretože tým ako konáte a ako sa rozhodujete, vytvárate nesmierne veľa bolesti na Matke Zemi.
A je to práve bolesť, ktorú na Matke Zemi vytvárate, ktorá umocňuje strach, aby sa ňou živil
a ukotvoval tak svoju moc nad vami.

Ak dovolíte, aby vaše vnútro a srdce ovládol strach a bolesť, začnete bojovať.
Bojujete tak, ako vám diktuje strach a bojujete proti Životu ako takému.
Strácate Lásku, strácate Slobodu, strácate Úctu, strácate Pokoru a tak nevidíte Objektívnu Pravdu,
ktorá vám prináša Lásku a vtedy vôbec neviete, čo slovo SPRAVODLIVOSŤ znamená.
Je to ďalší kruh, ktorý strach vytvoril, aby podporoval sám seba, lebo len vtedy, keď neviete čo znamená SPRAVODLIVOSŤ tak nevidíte, kde je objektívna Pravda.
Vtedy svojimi rozhodnutiami dokážete vytvárať bolesť vo svojich srdciach, aj v srdciach druhých ľudských bytostí, aj Matke Zemi, aj všetkým prejavom a formám života na Matke Zemi.

A je len na vás, pre ktorý z týchto kruhov sa rozhodnete.

Môžete sa vo svojich životoch rozhodovať Slobodne v Láske, alebo sa môžete rozhodovať pod diktátom strachu.
ÚCTU k ŽIVOTU strácate vtedy, ak prestáva byť vašou súčasťou POKORA.
A POKORA je nedeliteľnou súčasťou ZODPOVEDNOSTI.
A vedzte, že nie je POKORA AKO POKORA.
Je POKORA, ktorá je súčasťou vašej ZODPOVEDNOSTI, ak sa rozhodujete SLOBODNE v mene LÁSKY.
Vtedy je súčasťou každého rozhodnutia aj ÚCTA.
ÚCTA k ŽIVOTU ako takému, ÚCTA ku každému prejavu Života a každej forme bytia, ktorá ŽIVOT vyjadruje.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

Vidlochvost feniklový

Jasoň červenooký

Fotografie motýľov sú uverejnené so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografií je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Pravda v Láske, Láska v Pravde

Niektorí z vás dokážu vidieť a vnímať Pravdu so svetle Lásky a vidia aj Lásku vo svetle Pravdy, a tak vnímajú OBJEKTÍVNU PRAVDU, pretože objektívna Pravda je Pravda spolupôsobenia všetkých Vesmírnych zákonov.
Až vtedy, keď pochopíte ako pôsobia Vesmírne zákony, a ich Poznanie sa stane vašou súčasťou, súčasťou celej vašej bytosti, pretože Vesmírne zákony sú súčasťou vašich duší od počiatku Stvorenia, ale nie sú súčasťou vášho Poznania ako ľudských bytostí, až vtedy, ak sa stanú vašou súčasťou, súčasťou skúseností vás ľudských bytostí, tak až vtedy začínate vnímať a vidieť objektívnu Pravdu.
To je Pravda vo svetle Lásky, pretože Láska pôsobí práve prostredníctvom všetkých Vesmírnych zákonov.
Je to energia Lásky, ktorá vám všetkým rovnako a nerozdielne prináša prostredníctvom pôsobenia Vesmírnych zákonov  SPRAVODLIVOSŤ.
Len vtedy sa dokážete postaviť za Spravodlivosť, len vtedy ju dokážete hájiť, vidieť a vnímať, keď vidíte, vnímate a chápete celou svojou bytosťou objektívnu Pravdu.
Objektívna Pravda je Pravda prežiarená svetlom Lásky.
Je to práve Láska, ktorá všetko spája, ktorá vás učí, a ktorá vám všetko čo vo svojich životoch prežívate, vidíte, vnímate a cítite, prináša.

Keď nenachádzate svoj pokoj a mier vo svojom vnútri, nie je pokoj a mier ani vo vašej spoločnosti.
Ak nie ste Spravodliví, Úprimní a Čestní sami k sebe, nie je Spravodlivosť, Úprimnosť a Čestnosť ani
vo vašej spoločnosti. Je to navzájom prepojené a previazané, a tak vám obraz toho, čo sa deje vo vašej spoločnosti zrkadlí to, čo prežívate vo svojom vnútri.
Preto som vám povedal, že ak chcete zmeniť svet a vašu spoločnosť, musíte začať sami od seba.
Každý jeden z vás musí začať sám od seba.
Vo svojom vnútri potrebujete nájsť Vnútorný pokoj, Mier a Spravodlivosť.

Potrebujete sa naučiť byť Úprimní, Čestní a Spravodliví sami k sebe.
Až potom sa vráti do vašej spoločnosti MORÁLKA, a spoločnosť sama bude uplatňovať morálne princípy,
lebo každý jeden z vás ich bude dodržiavať vo vzťahu k sebe samému. Nemôžete to spraviť opačne.
Nikdy nedosiahnete SPRAVODLIVOSŤ v spoločnosti, ak ju nedávate sami sebe.
Nikdy nedosiahnete ČESTNOSŤ v spoločnosti, ak nie ste čestní sami k sebe.
Nikdy nenájdete ÚPRIMNOSŤ v spoločnosti, ak nie ste úprimní sami k sebe.
Opäť vám to hovorím, a veľmi hlboko si to uvedomte, je to tak preto, že pôsobí Zákon ako hore tak dole , ako vo veľkom tak v malom a ako vo vnútri tak navonok.

Dal som Vám,  ľudským bytostiam,  ako dar Zákon Slobodnej vôle, všetkým bez rozdielu a nerozdielne.
Máte tento dar na to, že to môžete slobodne zmeniť.
Len sa potrebujete pre to slobodne rozhodnúť.
Prestaňte odovzdávať svoju slobodnú vôľu do rúk ľuďom, ktorí za vás rozhodujú.
Zoberte si svoju slobodnú vôľu späť aj s tou ZODPOVEDNOSŤOU, ktorá je nedeliteľnou a neoddeliteľnou  súčasťou slobodnej vôle, a rozhodujte sa sami za seba v Láske, s Láskou a pre  Lásku.
Len keď sa rozhodujete sami za seba, keď nenechávate za seba rozhodovať druhých, tak sa dokážete
sami za seba rozhodnúť v Láske, s Láskou a pre Lásku.

Učte sa sami pre seba rozhodovať a konať v Láske.
Ak sa to naučíte sami pre seba, bude tak potom konať a rozhodovať sa celá vaša ľudská spoločnosť.
Je to nesmierne dôležité.
Vzdali ste sa  práva rozhodovať sa sami za seba a o sebe, a odovzdali ste ho do rúk druhým ľuďom, ktorí ale tým, že vaša spoločnosť stratila úplne všetky morálne princípy, nekonajú čestne, nie sú úprimní, neobhajujú spravodlivosť, ale vidia len svoj vlastný osobný prospech.

To je ZÁKON LÁSKY.
Pre tento Zákon – ZÁKON LÁSKY bola stvorená Matka Zem, aby ste mohli spoznávať a prežívať
samých seba vo svojej podstate, v tej Láske, ktorou ste a z ktorej ste boli zrodení.
Je to práve Láska, prostredníctvom ktorej sa vyvíjate, prostredníctvom ktorej sa posúvate dopredu.
Ak tú Lásku neprijímate, ak ňou nenapĺňate svoje vnútro a svoje srdce, tak stojíte stále na jednom mieste, stagnujete, nehýbete sa, ale LÁSKA, LÁSKA JE ZMENA.
LÁSKA JE ŽIVOT.
A práve Život je nekonečná zmena, neustále sa mení a vyvíja vpred.

Tak aj Láska vás posúva stále dopredu.
Ak ju nepustíte do svojho srdca, a do svojho vnútra,
tak stojíte na jednom a tom istom mieste.
Nielen v tomto konkrétnom Živote TU a TERAZ,
ale stojíte na tom jednom mieste aj stovky a tisíce svojich životov.

Aby ste sa pohli dopredu, nie len VY ako jednotlivci, ale aj celá vaša ľudská spoločnosť,
potrebujete pracovať sami na sebe.
A to každý jeden z vás, vo svojom vnútri sám na sebe,
a tak sa potom v Láske posuniete dopredu, a v Láske sa posunie dopredu aj celá ľudská spoločnosť.

To je Zákon Lásky.
Sami preciťujte, že to čo vás posúva vpred, čo celú vašu ľudskú spoločnosť posúva dopredu
je LÁSKA, LÁSKA, LÁSKA a jedine LÁSKA.

pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky I. časť – Vesmírne zákony“

Kniha : Posolstvá Lásky I.časť – Vesmírne zákony
DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP ???⬇️
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-i–cast…/

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com