Viera a očakávanie -3.časť

A tak ako každá jedna bunka vo vás napĺňa svoje poslanie práve prostredníctvom vás,
ako celistvej ľudskej bytosti, tak aj VY ako jednotlivé a jedinečné  ľudské bytosti,
napĺňate svoje poslanie prostredníctvom MŇA. A to je tá VIERA a DÔVERA.
Každá jedna  vaša bunka má Dôveru a Vieru v seba samú a zároveň dôveruje  a verí vám, ako ľudskej bytosti. A práve preto je potrebné, aby ste obnovili svoju Dôveru a Vieru v seba samých a zároveň verili a dôverovali aj MNE. Je jedno aké meno mi dáte, či ma budete nazývať Bohom, Stvoriteľom, Životom, Láskou, Vedomím, či Vesmírom, ale potrebujete mať v sebe  UKOTVENÚ a to zdôrazňujem UKOTVENÚ VIERU a DÔVERU  vo vyššie princípy, pretože Láska, Boh, Život, Stvoriteľ, Vedomie, či Vesmír je vyšší princíp BYTIA.
Ak na akejkoľvek úrovni, či rovine vášho Bytia, máte nedôveru, nedokážete naplniť svoje poslanie,
sny a túžby a vtedy sa vaša Viera zmení na Očakávanie.
A to je ďalší uzatvorený kruh.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

FAITH AND EXPECTATION – Part 3.

More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Viera a očakávanie -2.časť

Pre vás ako ľudské bytosti je nesmierne dôležité, aby ste prestali vytvárať Očakávania k sebe
samým a k všetkým ostatným, lebo sú to práve vaše Očakávania, ktorými paradoxne samým sebe,
beriete svoju Slobodnú vôľu.
A vedzte, že Očakávanie ako také, je jedným z najmocnejších nástrojov strachu, pretože medzi
Očakávaním a Vierou je veľmi tenká hranica, nesmierne tenká, je oveľa tenšia ako pavučina, je to len opar,
ktorý oddeľuje Vieru od Očakávania.
A je to tak práve preto, že Očakávanie  ako jeden z najsilnejších nástrojov strachu, dokáže vo vašom vnútri  zhasnúť Svetlo vašej Viery.
A keď zhasne Svetlo vašej Viery, tak sa prepadnete do tmy beznádeje a hoci stojíte na tom najbezpečnejšom mieste na Zemi, tak o tom neviete, pretože VY potom budete vnímať okolo seba, len hustú,  absolútne čiernu tmu.
A tým, že vám strach zobral Poznanie, že Svetlo Viery máte VŽDY na dosah svojej ruky a JA vám ho VŽDY položím do vašej dlane, lebo vás bez podmienok milujem, zobral vám strach zároveň schopnosť opäť zažať vo svojom vnútri Svetlo Viery, aby ste mohli žiariť Láskou, ktorá vo vašom vnútri prebýva a je vašou vnútornou silou, pretože vám zobral všetku ODVAHU, aby ste dokázali vystrieť svoju ruku pred seba.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

FAITH AND EXPECTATION – Part 2.

More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Viera a očakávanie -1.časť

A preto si zapamätajte a prijmite Poznanie, že SVETLO VIERY,  VŽDY a za každých okolností máte na dosah
a keď ruku vystriete, JA vám ho vložím do dlane.
A toto SVETLO VIERY, keď vložíte do svojho vnútra, srdca a duše, vám pomôže opäť nájsť Lásku vo vašom Živote a obnoviť Vieru a Dôveru v Seba samých, v Život, v Lásku, v Boha, v Stvoriteľa a vo Vesmír ako taký.
Toto je falošná hra strachu, ktorú s vami začal hrať, aby vám zobral vašu Vieru, ale zároveň, aby vám zobral aj možnosť, ktorá vám bola daná na počiatku Bytia, ako môžete svoju Vieru obnoviť.
A zobral Vám Poznanie, že to Svetlo Viery máte VŽDY na dosah svojej ruky.
A tým, že vám zobral toto Poznanie, vytvára vo vás ľudských bytostiach a v celej vašej spoločnosti veľmi hlbokú priepasť beznádeje, z ktorej sa potom nie len ako jednotlivci, ale celá vaša spoločnosť veľmi ťažko dokážete dostať von, pretože týmto falošným obrazom vám zobral práve toto Poznanie, že Svetlo Viery máte VŽDY na dosah svojej ruky.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

FAITH AND EXPECTATION – Part 1.

More in English in PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Dôvera, Úcta, Pokora, Súcit -4.


A vedzte, že NEÚPRIMNOSŤ a FALOŠNOSŤ  sú ďalšie nástroje strachu, ktorými vás strach opäť zovrie do svojej moci a chytí vás do svojej pasce, ktorú vám nastražil práve cez falošnosť a neúprimnosť.
A práve prostredníctvom falošnosti a neúprimnosti vytvoril Strach ďalší nástroj a spôsob, ktorým nepredstaviteľne hlboko zraňuje ľudské bytosti a vytvára v nich veľa bolesti, že v tom konkrétnom živote
ju už nedokážu  vyliečiť a tým je ZRADA.
A tento nástroj – Zradu,  mohol vniesť do ľudskej spoločnosti strach práve preto, že vytvárate sami v sebe falošnosť a neúprimnosť.
A zároveň tým, že tieto nástroje vytvoril a používate ich v svojom vnútri, kde navonok ako ľudská bytosť nič nevyjadríte, ale vo vnútri hodnotíte, posudzujte, kritizujete a odsudzujete, vedzte, že takýmto spôsobom sa správate k sebe samým,  a preto nedokážete byť úprimní v prvom rade k sebe samým.
A cez túto neúprimnosť k sebe samým, strach dokázal to, že ste stratili schopnosť dať Odpustenie samým sebe, pretože  v podstate ste zradili seba samých.
A to je ďalší uzatvorený kruh, ktorý strach v ľudskej spoločnosti  vytvoril.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v  slovenskom jazyku v PDF

TRUST, RESPECT, HUMILITY, COMPASSION – Part 4.

More in English in PDF

Dôvera, Úcta, Pokora, Súcit -3.

A práve tieto hlavy pýchy vám skryjú podstatu tohto Odpustenia a to je to, že v prvom rade potrebujete
Odpustiť sami sebe.
A preto stále prenášate to, že potrebujete Odpustiť sami sebe navonok a snažíte sa Odpúšťať len tým druhým ľudským bytostiam a nevstupujete do svojho vnútra, kde by ste museli dávať Odpustenie sami sebe a pozerať sa na svoju vlastnú bolesť,  ktorú vám tieto hlavy pýchy spôsobili, lebo keď Vy ste výnimočný,  tak  predsa nepotrebujete dať Odpustenie sami sebe.
A je to tak práve preto, že  ste stratili  z vášho srdca POKORU.
A Pokora nemôže byť súčasťou vašej bytosti, ak nemáte v svojom srdci SÚCIT.
A nemáte v srdci Súcit preto, lebo ste ho zatvorili pred LÁSKOU.
A svoje srdce dokážete otvoriť, aby mohla do neho Láska vstupovať len vtedy, keď dokážete prijať ZODPOVEDNOSŤ za váš Život, za všetko čo sa v ňom deje, teda za to, čo ste si sami vytvorili energiou, ktorú vo svojich životoch vytvárate v svojich  myšlienkach, slovách, rozhodnutiach, skutkoch, pocitoch a emóciách.
A toto je ďalší uzatvorený kruh.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

TRUST, RESPECT, HUMILITY, COMPASSION – Part 3.

More in English in PDF

 

 

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Dôvera, Úcta, Pokora, Súcit -2.

A tu je vytvorená tenká, nesmierne tenká hranica, ktorá je tenšia ako pavučina, ktorú utkali malé pavúčiky, ktorú keď prekročíte, padnete tak hlboko, veľmi hlboko do zovretia moci strachu.
A vedzte, že pocit výnimočnosti je nesmierne silným nástrojom strachu, pretože je málokedy a to zdôrazňujem málokedy viditeľný.
Ak si uvedomíte ako ľahko, do tohto pocitu skĺznete, a stane sa tak vtedy, keď prestanete vnímať Úctu a Pokoru k Láske a k Životu. Keď si  prestanete v tej hlbokej Pokore a Úcte vážiť dary Lásky a Života a keď prestanete v sebe cítiť Vďačnosť.
Vďačnosť za Lásku, ktorá požehnáva váš život.
Vďačnosť za radosť, ktorú vám Láska prináša do vášho života.
Vďačnosť za Život ako taký.
A je to tak preto, že každý jeden život je VÝNIMOČNÝ.
Každý jeden život je  VÝNIMOČNÝ.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom  jazyku v PDF

TRUST, RESPECT, HUMILITY, COMPASSION – Part 2.

More in English in PDF

Dôvera, Úcta, Pokora, Súcit -1.

A to, že vytvárate to napätie, ktoré energeticky vytvorí ťažobu hmoty,  je spôsobené tým, že máte v sebe vytvorenú nedôveru. Absolútna Dôvera spolu s uvoľnením, ak by ste to dokázali v sebe cítiť, vám  dovolí splynúť s vodou a potom dokážete ležať na hladine vody a pohybovať sa spolu s ňou, lebo sa energeticky stanete jej nedeliteľnou súčasťou a vtedy sa nepotopíte. A je to tak preto, lebo tá absolútna Dôvera vám pomohla, aby ste prestali  klásť akýkoľvek odpor. Odpor, ktorý vytvoril napätie  vo  vašich bunkách, svaloch, kostiach, koži, vnútorných orgánoch a spôsobil  tiaž hmoty – vás samotných, čo vás sťahuje dole a to je zhmotnenie vášho strachu. A je to práve strach, ktorý vo  vás  vytvoril nedôveru.
A to je ďaľší uzatvorený kruh.  Je to jeden z najzákladnejších kruhov, ktoré  vo vás strach vytvára, pretože tento kruh vám berie Dôveru.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

TRUST, RESPECT, HUMILITY, COMPASSION – Part 1.

More in English in PDF

 

 

Anjel čistoty

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Vyššie princípy VZ – 4.časť

Súčasťou tohto posvätného princípu je zrodenie života, kde vzniká pokrvné puto medzi matkou a dieťaťom
a kde prostredníctvom materinskej Lásky, je dieťaťu odovzdávaná schopnosť  MILOVAŤ BEZ PODMIENOK.
Ak je dieťa vytrhnuté z rodiny, je prerušené pokrvné puto medzi ním a biologickou matkou.
Toto dieťa už  nikdy  nedokáže v svojom živote prekonať traumu a bolesť z tohoto odlúčenia.
A je jedno v akom okamihu toto dieťa matke vezmete.
Či je to hneď po narodení, alebo  sa batolí, či práve začalo chodiť, či rozprávať.
Trauma a utrpenie z tohoto odlúčenia od matky, zostáva dieťaťu po celý jeho život a túto bolesť nedokáže v tom konkrétnom živote v Láske Odpustiť a prepustiť ani ako dospelá ľudská bytosť.
A tak takto vychovaná ľudská bytosť, nie je potom schopná v svojom živote odovzdávať svojim potomkom práve tú bezpodmienečnú lásku,  lebo ju nedostala od svojej matky ona sama.
Ako ľudské bytosti sa navzájom učíte od seba príkladom a tým, čo si navzájom  odovzdávate v rodine medzi sebou. A pokrvné puto medzi matkou a dieťaťom je puto bezpodmienečnej lásky.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

HIGHER PRINCIPLES OF COSMIC LAWS – Part.  4
More in English in PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk

Vyššie princípy VZ – 3.časť

A práve táto ľudská vlastnosť – LENIVOSŤ či  POHODLNOSŤ, realizovať v svojom živote akýmkoľvek spôsobom, akékoľvek zmeny, dovoľuje strachu, aby ste svoju Zodpovednosť prenášali na druhé ľudské bytosti.
A tak vedzte, že LENIVOSŤ, či POHODLNOSŤ je ďalším  nástrojom strachu, ktorý využíva k tomu,
aby vás držal vo svojej moci.
LENIVOSŤ či  POHODLNOSŤ –  je nástroj strachu, ktorý vás drží v starých vzorcoch správania, aby ste nedokázali urobiť vo vašich životoch žiadne zmeny  a zostali tak v zovretí strachu, bolestí a manipulácií.
Je to veľmi jednoduché. Nesmierne jednoduché pre strach, lebo prostredníctvom nástroja pohodlnosti,
či lenivosti zväzuje vás samých v strachu, ktorý ste sami v sebe vytvorili a tak vám nedovoľuje slobodne konať,
aby ste sa dokázali  postaviť  a ukázať na utrpenie, ktoré v tomto systéme,  strach vo vašej spoločnosti vytvára.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

HIGHER PRINCIPLES OF COSMIC LAWS – Part. 3
More in English in PDF

Váh pri západe slnka

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk

Vyššie princípy VZ – 2.časť

A kedže, tú energiu strachu na Matke Zemi vytvárate a znásobujete VY sami, ako ľudské bytosti, tak dostávate do svojich rúk aj nástroj, ktorým môžete tieto energie mnohých bolestí v  LÁSKE ODPUSTENIA rozpúšťať a tým dostávate tieto protichodné energie do ROVNOVÁHY. Ak by vám nebol daný tento nástroj a Poznanie ako môžete z nevedomých rovín svojho bytia, tieto energie bolestí v Láske rozpustiť, tak strach, bolesť, neodpustenie, nenávisť, zloba, hnev, závisť a chamtivosť  by zahubili ŽIVOT na Matke Zemi.
A stalo sa tak veľa krát v minulosti a preto vám, prostredníctvom týchto posolstiev odovzdávam tento návod,
ako môžete obnoviť, Harmóniu, Rovnováhu, Pokoj a Mier v sebe samých, v svojej spoločnosti a na Matke Zemi.
Podľa Zákona zachovania energie, kedže VY, ako ľudské bytosti, sami vytvárate tieto energie bolestí, neodpustení, strachu a pocitov vín, tak len VY  SAMI, to môžete zmeniť a to tým, že tieto energie prostredníctvom ODPUSTENIA  premeníte na LÁSKU.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v slovenskom jazyku v  PDF

HIGHER PRINCIPLES OF COSMIC LAWS – Part. 2
More in English in PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk