Manipulácie a nerovnocennosť – 3.časť

Ľudská bytosť, ktorá je zovretá strachom, rovnako ľudská bytosť, ktorá je ovládaná pýchou, je veľmi ľahko manipulovateľná a takáto ľudská bytosť sa vôbec nedokáže rozhodovať slobodne, ale koná len tak, ako jej to strach a pýcha dovolia.
A tu vôbec nejde o to, že tá ľudská bytosť nekoná z Lásky, lebo ona nie je toho vôbec schopná, pretože ona nevie v tom zovretí, čo to znamená konať z Lásky.
V tej chvíli  zovretia, je ľudská bytosť plne ovládaná strachom a pýchou.
Strach za tie veky svojho pôsobenia na Matke Zemi,  je už vo forme bytosti, nie však tej hmotnej, ľudskej,  ale je to vedomá bytosť, rovnako ako aj pýcha.
Preto sa vám častokrát strach aj pýcha vedome vysmieva.
A pýcha vás vždy a za každých okolností, zrazí na kolená, aby vás pokorila a ponížila a týmto energeticky podporuje nerovnocennosť na Matke Zemi.     
Uvedomte si, že slovné spojenie „mať viac“,  je energetická rovina pýchy  a strach je energetická rovina, že o to čo mám, prídem.
Toto všetko  vytvorilo ego práve tým, že ľudská bytosť má právo slobodne sa rozhodovať.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Manipulácie a nerovnocennosť – 2.časť

V súčasnosti, či si to uvedomujete alebo nie,  všetky ľudské bytosti sú ovládané pýchou.
Pýcha ako taká je súčasťou vašich nevedomých rovín, z ktorých vás  prostredníctvom vášho ega a manipulácií,  ktoré vytvára, veľmi ľahko ovláda.
Práve preto je momentálne pýcha  nedeliteľnou súčasťou vašej ľudskej spoločnosti.
A je to práve pýcha, kto energeticky vytvára to  nesmierne veľké množstvo manipulácií a klamstiev, ktoré nedokážete vidieť, pretože pýcha ako taká ľudské bytosti nielen zaslepuje, ale zároveň im berie schopnosť vidieť objektívnu pravdu.
A práve preto cez tie filtre, ktoré vám pýcha vytvára a cez ten uhol pohľadu potom každá ľudská bytosť vníma len svoju pravdu.
Toto je začarovaný kruh, v ktorom sa pohybujete a ktorý dovoľuje, aby ste boli  klamaní a manipulovaní tak, že to vôbec nevidíte.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Manipulácie a nerovnocennosť – 1.časť

Práve PÝCHA stojí energeticky za tým, že VY SAMI – ako ľudské bytosti,  nedokážete v súčasnosti tú  ROVNOCENNOSŤ vôbec žiť a to je ten prvopočiatočný impulz, ktorý to vytvoril.
Je to v podstate o tom, či sa na pohár pozeráte tak,  že je poloplný alebo poloprázdny.

Ak sa ľudská bytosť  na ten pohár pozerá s pocitom, že je poloprázdny, tak má v nevedomí veľmi silne uloženú energiu pýchy chamtivosti, pretože práve tou energiou slova „poloprázdny“ tvorí energeticky, že má málo a chce viac.
Paradoxne práve týmto uhlom pohľadu sama pre seba vytvára ten nedostatok, že má málo.
Tejto ľudskej bytosti chýba  v živote pokora a vďačnosť za tie najmenšie veci, ktoré život ponúka a vtedy sa stáva, že tá duša a tá ľudská bytosť, ktorá je takto nastavená sa v tej podstate potom nevie priblížiť sama k sebe.
Toto všetko ide z nevedomých rovín tej ľudskej bytosti a súvisí to s tým, čo ona vytvorila sama v sebe  v minulých životoch a nemá to tu a teraz vedomé, ale  je to  hlboko zapísané v jej podvedomí.
Ale uvedomte si, že  je veľmi tenká hranica medzi vedomím a nevedomím.
Z nevedomia vyťahuje veci ego.  A v tej egoistickej stránke ľudskej bytosti to potom všetko je, ale ona vôbec nerozmýšľa nad tým odkiaľ to prichádza. 
Je to pre ňu veľmi pohodlné a ona potom neprijíma svoju zodpovednosť za to, ako sa rozhoduje, ani za to, ako koná a ani za to, ako energeticky tvorí svojimi myšlienkami a vedome-nevedome  potom prenáša svoju zodpovednosť na tých druhých.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Reťazenie manipulácií – 3.časť

Keď chcete vrátiť naspäť ROVNOCENNOSŤ na Matku Zem, potrebujete ju najprv VEDOME začať vytvárať  v energetickej rovine a sami v sebe a VEDOME si uvedomovať, že tú ROVNOCENNOSŤ  tvoríte. 
VY SAMI však dnes  tvoríte NEVEDOME v energetickej rovine NEROVNOCENNOSŤ  a práve preto ju  v realite svojich životov aj žijete.  
Uvedomte si však, že len v ROVNOCENNOSTI dokážete vytvoriť JEDNOTU.
Strach v ľudských bytostiach vytvára Oddelenosť. Je to Oddelenosť od Lásky, ktorá sa  v ľudskej bytosti prejavuje strachom zo samoty, ale to je len fikcia, že nie je súčasťou celku.
Dovolili ste strachu, aby v ľudských bytostiach vytvoril presvedčenie, že nie ste súčasťou celku. Toto je však len ilúzia, pretože VY všetci ste súčasťou celku.
Každá ľudská bytosť je  oddelená, je tu sama za seba, ale  zároveň je súčasťou celku.
Tá oddelenosť ako taká, bola vytvorená len preto aby ste si mohli uvedomiť samých seba.
Ale VY SAMI  ste tú oddelenosť tak veľmi prijali, že ste stratili Poznanie, že ste súčasťou celku. Teraz stále ešte vnímate tú oddelenosť a nedokážete vidieť ten celok. Pomaly sa k tej Jednote cez všetky tie prežité skúsenosti oddelenosti, prinavraciate späť, aby ste ten kruh uzatvorili.
Nedeliteľnou súčasťou ROVNOCENNOSTI je POKORA.
Rovnako platí, že nedeliteľnou súčasťou POKORY je ROVNOCENNOSŤ.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Východ Slnka – ostrov Uglian v Chorvátsku

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Reťazenie manipulácií – 2.časť

Zámerne som povedal strachom a nie cirkvou, pretože cirkev ako taká bola len inštitúcia, ktorá v reťazení tejto manipulácie ju prijala za svoju vlastnú a svojim konaním ju ďalej šírila a tak napomáhala k tomu, aby strach ako taký cez posilňovanie nerovnocennosti medzi ľudskými bytosťami, ovládal celú ľudskú spoločnosť.
Podarilo sa to ľudským bytostiam a celému ľudstvu zmeniť LÁSKOU, len LÁSKOU. Práve tým, že Láska spájala muža a ženu stále viac a viac v Posvätnej Láske.
To znamená, že prestali byť manželstvá uzatvárané bez Lásky, v podstate dohodami rodičov už pri narodení svojich detí. Rodičia prestali so svojimi deťmi obchodovať ako s tovarom. Na základe vlastných prežitých skúseností rodičov, ktoré boli častokrát nesmierne bolestné, dovolili potom rodičia svojim deťom, aby sa mohli samé rozhodnúť a v Láske si mohli začať  ich deti slobodne vyberať svojich životných partnerov.
A je to práve Láska, Posvätná Láska medzi mužom a ženou, ktorá ľudstvu toto poznanie o ROVNOCENNOSTI medzi mužom a ženou začala navracať späť, čím s začal rozpúšťať v ľudských bytostiach ten strach, ktorý tú prvotnú manipuláciu vytvoril.
Z časového hľadiska je tento proces dlhotrvajúci, pretože závisí od toho, ako dokáže každá jedna generácia ľudských bytostí, ktorá  na Matku Zem prichádza, sa touto Láskou napĺňať a zároveň sa  Láske aj otvárať.
Teraz si uvedomte ako rýchlo sa strachu podarilo túto manipuláciu zapísať do kolektívneho vedomia ľudstva a ako dlho ľudstvu trvalo, kým ju potom prezrelo a rozpustilo.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v „PDF“

SVITANIE

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Reťazenie manipulácií – 1.časť

PRAVDA vyjde vždy na Svetlo, nech ju ktokoľvek z vás zatvorí a skryje na akokoľvek dlhý čas. Keď sa stratí moc tejto ľudskej bytosti alebo inštitúcie, ktorú v priebehu života vytvorila, tak PRAVDA, ktorú chcela skryť pred ľuďmi, vždy vyjde na Svetlo Sveta.
A práve toto SVETLO PRAVDY potom rozpustí všetky tie nasledujúce manipulácie, ktoré sa vytvorili v priebehu času, kedy tá PRAVDA bola pred svetom skrytá.
A to je to reťazenie manipulácií, aby ste nemohli vidieť ten pôvodný zámer, s ktorým tá pôvodná manipulácia bola vytvorená.
A vtedy to pochopíte a uvidíte všetci naraz a zrazu viete prečo a za akým účelom a za akým zámerom bola tá pôvodná – čiže tá prvá manipulácia vytvorená.
Aby ste to dokázali pochopiť, môžeme si to vysvetliť práve na inkvizícii, pretože v tomto prípade je tá PRAVDA a  SVETLO PRAVDY odhalené a zrejmé pre všetkých.
Pokračovanie celého článku v priloženom súbore „PDF“

VIAC v PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Začarovaný kruh pýchy obete – 4.časť

Otázka: Prosím Ťa, môžeš mi bližšie vysvetliť posolstvo žien z Agharty, ktoré nám povedali  začiatkom apríla 2022 na seminári v Novej Bani nasledujúci odkaz :

„Až keď ženy samé pochopia a naučia sa prestať bojovať medzi sebou, tak dokážu v Jednote a vzájomnej Spolupráci vytvoriť takú energiu na Matke Zemi, ktorá zmení súčasné energie boja, súťaživosti a chamtivosti, ktoré  na Matke Zemi prevládajú a potom sa obnoví ROVNOVÁHA a MIER na Zemi.“ 

Odpoveď: To Posolstvo žien z Agharty je o tom, aby ste prijali svoju ROVNOCENNOSŤ ako ženy,  aby ste ako ženy prestali medzi sebou bojovať a v tej ROVNOCENNOSTI žien vytvorili kruh JEDNOTY a vzájomnej SPOLUPRÁCE medzi ženami.
Práve tento kruh JEDNOTY a SPOLUPRÁCE ŽIEN, ako NAVZÁJOM ROVNOCENNÝCH bytosti, vytvorí na Matke Zemi také vysoké vibrácie LÁSKY, ktoré zmenia súčasnú energiu na Matke Zemi  a nastane MIER, pretože v súčasnosti je na Matke Zemi energia súperenia a boja.
A je to tak preto, že ako bytosti na Matke Zemi ste prijali NEROVNOCENNOSŤ.
A to je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Začarovaný kruh pýchy obete – 3.časť

Otázka : V ľudskej spoločnosti aj dnes platia určité presvedčenia, ktoré sú zapísané v kolektívnom vedomí ľudstva a častokrát ľudia používajú tvrdenie: „že muž je hlava a žena je krk, ktorá tou hlavou točí“. Je správne, ak by sme toto tvrdenie zmenili a zapísali ho do kolektívneho vedomia ľudstva nasledovne : “že muž je hlava a žena je srdce“ ?

To prvé vyhlásenie: „že muž je hlava a žena je krk, ktorá tou hlavou točí“, je vyhlásenie Z POZÍCIE OBETE, kedy žena vníma svoju NEROVNOCENNOSŤ voči tomu mužovi a aj ju prijala a preklopila sa do pozície obete, ale v tej pýche obete mu chcela ukázať, že aj tak ona sama rozhoduje o tom, čo ten muž urobí.  A nikde v tomto vyhlásení nie je ROVNOCENNOSŤ ani LÁSKA, pretože muž a žena v ňom bojujú.
To druhé vyhlásenie: “že muž je hlava a žena je srdce“, je vyhlásenie Z PREJAVENEJ PÝCHY NADRADENOSTI ŽENY, kedy žena si v svojej pýche myslí, že ona  je viac ako ten muž, ale rovnako tu chýba ROVNOCENNOSŤ  a LÁSKA.
Žena je rovnako hlava, ako aj srdce a muž je rovnako hlava, ako aj srdce.
Muž a žena sú navzájom rovnocenné bytosti zrodené z Lásky, ktoré majú svoje vedomie práve preto, aby sa mohli rozhodovať slobodne.
Muž a žena sú navzájom absolútne rozdielne bytosti,  práve preto, že majú rozdielne poslanie. A práve spojením týchto dvoch rozdielnych protikladov v Láske, sa môže rodiť a obnovovať nový život na Matke Zemi, ktorý ale prichádza v absolútnej rovnocennosti, bez ohľadu na to, či sa zrodí ako muž alebo ako žena.
To rozhodnutie, či sa ľudská bytosť narodí ako žena alebo ako muž je rozhodnutím vašej duše v súlade s tým aké poslanie si sama pre seba pre tú konkrétnu inkarnáciu vyberie.
A je to jej skúsenosť a ako taká,  je vždy neutrálna. Neexistuje lepšia a horšia skúsenosť. 
A aj vďaka tomu,  ste všetci rovnocenní.
A preto je absolútne rovnocenné, či sa narodíte ako muž, alebo ako žena.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Západ slnka v lese

Začarovaný kruh pýchy obete – 2.časť

Až vtedy, keď tá ľudská bytosť, ktorá tie manipulácie vytvorila a vo svojej pýche obete ich do kolektívneho vedomia ľudstva ako objektívnu realitu zapísala, prijme to POZNANIE a dokáže VEDOME tú objektívnu pravdu vypovedať pre všetky duše a bytosti, ktoré vtedy žili, tak práve tým vypovedaním, zhmotňuje tú objektívnu pravdu, ktorá sa zapíše do kolektívneho vedomia ľudstva a tak prepíše všetky tie manipulácie a ilúzie falošnej pravdy, ktoré predtým v pýche obete vytvorila a zapísala.
A to znamená, že aj keď tej prvej ľudskej bytosti  príde to Poznanie, ale ona nedokáže tú pravdu VEDOME vypovedať, tak stále neprijme svoju zodpovednosť za svoj skutok a necháva tú zodpovednosť, aby ju niesla tá druhá ľudská bytosť,  na ktorú ju cez tie manipulácie a klamstvá tie ostatné ľudské bytosti  priklincovali a ktorú jej verejne priznali.
To Poznanie, ktoré príde,  je potrebné,  aby  ho mohli prijať všetky duše a ľudské bytosti, ktorým bolo v minulosti zobraté právo poznať objektívnu pravdu a práve tými manipuláciami a  klamstvami a vedome vytvorenými ilúziami falošnej pravdy, potom boli nimi tie klamstvá a nepravdy prijaté.  
Tým, že teraz prijmú to Poznanie objektívnej pravdy, ako keby energeticky vytiahli tie klince a tá zodpovednosť sa môže vrátiť tomu, komu patrí.
Týmto sa zároveň vráti tej ľudskej bytosti  jej česť.  
Energeticky je tento proces z časového hľadiska veľmi náročný, pretože málokedy sa stane, že ešte počas života tej ľudskej bytosti, ktorá tie manipulácie a klamstvá vo svojej pýche obete vytvorila, príde také Poznanie, že dokáže prezrieť svoju pýchu obete, vystúpiť z nej a vypovedať tú pravdu, pre všetkých zúčastnených.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Západ slnka nad Bratislavou

Začarovaný kruh pýchy obete – 1.časť

Prosím o vysvetlenie začarovaného kruhu, ktorý sami v sebe vytvárame, keď v pýche obete bojujeme s kýmkoľvek a práve pozícia a pýcha obete nám potom nedovolí, aby sme sa otvorili Láske a preto nedokážeme vidieť objektívnu realitu toho, čo sa skutočne deje a preto sa nedokážeme s druhými ľudskými bytosťami, ale  ani sami so sebou spájať v Láske.
Nedokážeme byť sami k sebe úprimný a nevieme vypovedať to, čo cítime, ale ani to,  čo si myslíme a vytvoríme si falošné očakávania a ilúziu toho, že tá druhá ľudská bytosť,  bude sama od seba  konať opak toho, čo jej mi sami hovoríme, aby urobila.
Nedokážeme z tohto začarovaného kruhu vystúpiť von, sme  veľmi nešťastný a tých druhých  potom obviňujeme a viníme z toho, že nekonali iným spôsobom, než sme im sami povedali, aby urobili a konali.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com