Nespravodlivosť

Je to NESPRAVODLIVOSŤ, ktorá sa vytvorí v ľudskej spoločnosti, keď sa stanete slepými, kedy celá spoločnosť aj jednotlivci prestanete vidieť a vnímať OBJEKTÍVNU PRAVDU.
V tejto slepote celej spoločnosti táto NESPRAVODLIVOSŤ získa  ABSOLÚTNU MOC a kraľuje bez akýchkoľvek obmedzení a tak vytvára tú TMU BEZNÁDEJE, ktorá potom  zoberie život mnohým ľudským bytostiam.
Nespravodlivosť zároveň vytvára v ľudskej spoločnosti  anarchiu a chaos, ktorý následne v tej krutosti a zároveň v ľahostajnosti, ktorá sa v tej spoločnosti zrodí, vytvorí MRAZIVÚ TMU BEZNÁDEJE, nie len pre jednotlivcov,  ale v konečnom dôsledku pre celú spoločnosť, pretože ju strach práve z tej anarchie, chaosu a agresivity ľudských bytostí zovrie do svojej moci.
Ak sa  takýto stav vytvorí v ľudskej spoločnosti, prichádza nezmyselná krutosť a zabíjanie nevinných ľudí, ktoré prináša práve NESPRAVODLIVOSŤ, ktorá vytvorí v tých  ľudských bytostiach ako jednotlivcoch  tú MRAZIVÚ TMU BEZNÁDEJE.

NEOMYLNOSŤ je práve ten nástroj STRACHU, ktorý potom vo vašej spoločnosti vytvorí NESPRAVODLIVOSŤ.
OBJEKTÍVNA PRAVDA sa totižto  netvorí  názorom jediného absolutistického vládcu, či diktátora proti názorom miliónov tých ostatných ľudí, ale OBJEKTÍVNA PRAVDA, je práve naopak tvorená ŽIVOTOM, teda názormi miliónov tých drobných ľudí voči tomu jedincovi, ktorý si v svojej NEOMYLNOSTI presadzuje práve tú svoju vôľu a ten svoj názor a to je ten okamih kedy vzniká NESPRAVODLIVOSŤ.
Ak to ako spoločnosť dopustíte, doslova strácate zdravý rozum, prestávate vidieť objektívnu pravdu a stávate sa slepými, tak táto nespravodlivosť nasadí na vaše oči pásku a potom už neexistuje iná pravda, okrem tej, ktorú vám dal ten absolutistický vládca, či diktátor.

Práve cez očistné sily živlov im Matke Zem  z nevedomia postupne prenesie do VEDOMIA POKORU, v ktorej sa dokážu tie ľudské bytosti opäť  skloniť a obnoviť v sebe ÚCTU k ŽIVOTU ako takému.
Je to práve energia posvätnej ÚCTY k Životu ako takému, ktorá potom v spoločnosti túto  NESPRAVODLIVOSŤ ROZPUSTÍ.
A to je uzatvorený kruh.
Posvätná ÚCTA k ŽIVOTU ako takému má v sebe tú silu, aby rozpustila energiu  NESPRAVODLIVOSTI.
NESPRAVODLIVOSŤ ako taká sa zakorení v ľudskej spoločnosti vtedy, keď táto spoločnosť stratí ÚCTU k ŽIVOTU ako takému.
A toto je uzatvorený kruh.

Často krát sa v dejinách stávalo, že ľudská bytosť, ktorá neublížila ani jedinej ľudskej bytosti, bola odsúdená na smrť za to, že si dovolila mať iný názor, iné myšlienky, ako ľudská bytosť, ktorá vtedy  vládla a mala v svojich rukách koncentrovanú moc.
Toto je podstata NESPRAVODLIVOSTI.
Zapamätajte si, že NESPRAVODLIVOSŤ vždy prinesie do života jednotlivca aj celej spoločnosti UTRPENIE a NEÚCTU k ŽIVOTU ako takému, práve cez tie rôzne formy zabíjania nevinných ľudských bytostí, ktoré si dovolili mať iný názor, ako ten kto vládne.
A toto je uzatvorený kruh.

Ak vaše deti prijmú v tomto útlom veku do svojho podvedomia informácie, že je úplne normálne a prirodzené, že sa ľudia medzi sebou vraždia, zabíjajú, intrigujú, nenávidia sa, závidia si, neprajú si navzájom, tak vedzte, že keď dospejú, v príhodnej chvíli toto semienko, ktoré prijali  do PODVEDOMIA v detstve,  vzklíči v ich VEDOMÍ a zoberie im Úctu k Životu ako takému a oni SAMI vrátia  NESPRAVODLIVOSŤ do svojho života aj do života celej ľudskej spoločnosti, a to bez toho, aby si to dokázali uvedomiť.
A toto je uzatvorený kruh, ktorým strach v nevedomých rovinách sám sebe pripravil podmienky k tomu, aby sa mohol vrátiť späť a zovrieť vás do svojej moci.
A je to tak preto, lebo VY ako ľudské bytosti sa učíte príkladom.A preto ak chcete, aby vaše deti, vnúčatá a vaši potomkovia dokázali žiť  na Matke Zemi v Láske, Jednote, Spravodlivosti, Rovnocennosti a Harmónii bytia, učte ich VEDOME a ukazujte im LÁSKU svojím vlastným príkladom, svojím spôsobom života v Láske a rovnako ich to učte aj prostredníctvom v rozprávok, v ktorých  sa hovorí o Pokore, Úcte k životu, Súcite a Odpustení.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

Tulipán

Skrytá manipulácia strachu

So stratou Poznania, že VŠETKO SO  VŠETKÝM SÚVISÍ, nám strach zobral SÚCIT, ODVAHU, SPOLUPATRIČNOSŤ a STATOČNOSŤ vo vzťahu k sebe samým aj vo vzťahu k druhým ľudským bytostiam.
Tieto kvality Lásky  strach úplne vymazal.
Ak  ľudská bytosť naozaj  stratí Poznanie, že VŠETKO SO  VŠETKÝM SÚVISÍ, strach jej tieto kvality LÁSKY ako je SÚCIT, ODVAHA, SPOLUPATRIČNOSŤ a STATOČNOSŤ zoberie a táto ľudská bytosť potom nedokáže vnímať Vyššie princípy Vesmírnych zákonov, lebo je nepredstaviteľne sebecká.
Takáto ľudská bytosť potom existuje len sama pre seba.
Nedokáže sa na nikoho iného pozrieť a nevie ani nikomu inému pomôcť v núdzi, ale zároveň ten strach v nej vytvorí až PANIKU, že by sa sama mohla ocitnúť v podobnej situácii a preto sa začne  všetkému vyhýbať a všetkým strániť a začne samú seba izolovať.

Je to tak preto, že im strach zobral základné POZNANIE, ktoré platí na Matke Zemi od počiatku vekov, že VŠETKO SO  VŠETKÝM SÚVISÍ, VŠETKO JE SO VŠETKÝM PREPOJENÉ A PREVIAZANÉ.
A toto je uzatvorený kruh.
A v tomto kruhu cez stratu tohoto Poznania tým, že strach vytvoril tú ODDELENOSŤ, zobral SLOBODU všetkým trom.
Strach to dosiahol práve preto, že stratou tohto základného Poznania, že VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ, zobral týmto trom ľudským bytostiam ich SÚCIT, ODVAHU, STATOČNOSŤ, SPOLUPATRIČNOSŤ a to všetko ako dôsledok straty SLOBODY, ktorú si však vôbec ani jeden z nich neuvedomuje a nahradil ich sebeckosťou, lenivosťou a neochotou.

Potrebujem prijať Zodpovednosť za  všetko čo sa okolo mňa deje, lebo je to súčasťou energetickej siete, do ktorej aj ja sama prispievam, ktorú aj ja sama budujem a preto je aj mojou Zodpovednosťou nesloboda týchto dvoch bytostí.
Keď PRIJMEM túto ZODPOVEDNOSŤ, vráti sa mi SÚCIT k nim a ten SÚCIT vo mne rozpúšťa sebeckosť a neochotu im pomôcť a ja tak v sebe nájdem odvahu, aby som týmto dvom ľudským bytostiam podala pomocnú ruku v ich neslobode a pomohla im získať späť ich slobodu.
Práve tá ochota poskytnúť pomoc, podať pomocnú ruku, aby oni mohli sami sebe vrátiť SLOBODU, je  ton okamih, kedy si aj ja sama ponechám svoju vlastnú SLOBODU.

Táto skrytá manipulácia využíva práve CHCENIE vášho EGA a zároveň hlavu pýchy CHAMTIVOSTI, ktorá vo vás vytvára  majetnícky pocit, že vám niečo patrí a to sa samozrejme týka aj ľudskej bytosti ako takej, nie len majetku, čiže vytvára vám vo vzťahu k ľudskej bytosti, ktorú chcete chrániť, presvedčenie, že je vaším majetkom.
Tieto väzby dokážete vytvárať nesmierne silné napríklad voči vašim deťom, pretože v spoločnosti máte vytvorené presvedčenie, že deti vám patria, sú doslova vašim  majetkom. Nedokážete ich ani potom keď vyrastú, veľmi dlhý čas vo vašich životoch vnímať ako samostatné a slobodné ľudské bytosti, ktoré majú posvätné právo rozhodovať  samé o sebe samých a sami za seba.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky 3. časť – Pokora a pýcha“

DOSTUPNÁ CEZ E-SHOP 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-iii–cast–pokora-a-pycha/

Lužný les

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk 

Stromy v zime

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk