Posolstvo z Orvalu

Žena odovzdáva Lásku, novému pokoleniu, ktoré v tej Láske život na Matke Zemi zachová a opäť aj obnoví.
V tom spočíva nekonečnosť života na Matke Zemi, pretože sa rodí a obnovuje v Láske.
Láska matky, materinská láska je posvätný princíp života na Matke Zemi, ktorý rodí a obnovuje nový život a bez tejto Lásky by život na Matke Zemi nebol možný.
Preto každá žena je v svojej Láske jedinečná a žiadna zo žien nie je vyvolená a všetky sú v svojej Láske rovnocenné.
Preto sa modlite :
Ty požehnaná si v svojej Láske.
Ja požehnaná som v svojej Láske.
Amen.
„Pokračovanie celého  textu v priloženom súbore PDF“.

viac v  slovenskom jazyku v PDF

MESSAGE FROM ORVAL 

More in English in PDF

Socha Madony s dieťaťom v katedrále v Orvale  ožiarená slnečnými lúčmi

Zrúcanina katedrály v Orvale

Podpis Matidly Toskánskej :  Matidla Toskánska, z Božej vôle, ktorou som.

Matilda Toskánska

Pridaj komentár